Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En gång kriminell, alltid kriminell? En studie om anställdas attityder gentemot före detta kriminella på arbetsplatsen

Pletikos, Hanna LU and Hägglund, Vilhelm LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Individer med ett kriminellt förflutet har svårare att få ett jobb än individer som inte tidigare blivit dömda. Trots detta är arbetet viktigt för att före detta kriminella ska komma ur de kriminella banorna. Handelsbranschen är en bransch som sällan anställer individer med ett kriminellt förflutet medan byggbranschen oftare gör det. Syftet med den här studien var därför att jämföra ifall det finns några skillnader i attityder gentemot före detta kriminella som medarbetare mellan de båda branscherna. Detta undersöktes med hjälp av en enkät som anställda på olika byggarbetsplatser och i olika butiker fick svara på. Enkäten undersökte även ifall vissa brott är för allvarliga för att accepteras hos en kollega samt ifall tidigare erfarenhet av... (More)
Individer med ett kriminellt förflutet har svårare att få ett jobb än individer som inte tidigare blivit dömda. Trots detta är arbetet viktigt för att före detta kriminella ska komma ur de kriminella banorna. Handelsbranschen är en bransch som sällan anställer individer med ett kriminellt förflutet medan byggbranschen oftare gör det. Syftet med den här studien var därför att jämföra ifall det finns några skillnader i attityder gentemot före detta kriminella som medarbetare mellan de båda branscherna. Detta undersöktes med hjälp av en enkät som anställda på olika byggarbetsplatser och i olika butiker fick svara på. Enkäten undersökte även ifall vissa brott är för allvarliga för att accepteras hos en kollega samt ifall tidigare erfarenhet av före detta kriminella som kollegor påverkar en individs attityder gentemot dem. Resultatet gav inget stöd för att det finns någon skillnad i attityder mellan handelsbranschen (N = 46) och byggbranschen (N = 37). Det visade även att vissa brott, så som mord, övergrepp mot barn och våldtäkt, är för grova för att man skall kunna tänka sig att ha en kollega som begått ett sådant brott. Resultatet visade även att tidigare erfarenhet av före detta kriminella som medarbetare till viss del påverkar attityderna gentemot dem positivt. Utifrån studiens resultat kan det därmed tänkas att de svårigheter som före detta kriminella möter på arbetsmarknaden ligger högre upp i organisationen och inte bland medarbetarnas attityder. (Less)
Abstract
Individuals with a criminal record have more difficulties getting a job than individuals with no previous conviction. For ex-convicts however, work is essential for their chances to get off the criminal path. Ex-offenders have a good chance of getting a job in the building industry, but not so good chances in getting a job in the commerce industry. Therefore the aim of this study is to compare if there are any differences in attitudes against ex-convicts as colleagues between those two industries. To examine this a survey was used that employees at different construction areas and in different boutiques answered. The survey also examined if any crimes are too serious to accept from a colleague and if previous experience in having... (More)
Individuals with a criminal record have more difficulties getting a job than individuals with no previous conviction. For ex-convicts however, work is essential for their chances to get off the criminal path. Ex-offenders have a good chance of getting a job in the building industry, but not so good chances in getting a job in the commerce industry. Therefore the aim of this study is to compare if there are any differences in attitudes against ex-convicts as colleagues between those two industries. To examine this a survey was used that employees at different construction areas and in different boutiques answered. The survey also examined if any crimes are too serious to accept from a colleague and if previous experience in having ex-convicts as colleagues will influence the individuals attitudes against them. The result showed no support of there being a difference in attitudes between the commerce industry (N = 46) and building industry (N = 37). It also showed that some crimes, such as murder, child abuse and rape, are too serious to even consider having a colleague that has committed such a crime. The results also showed that previous experience of ex-convicts do, to some extent, influence the attitudes against ex-convicts as co-workers in a positive way. From the result of this study, it seems that the difficulties that ex-convicts face on the labour market is placed higher up in the organisation, not among the attitudes of the co-workers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pletikos, Hanna LU and Hägglund, Vilhelm LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
co-workers, stereotype, work, attitudes, ex-convicts, Attityder, före detta, kriminella, arbete, stereotyp, medarbetare
language
Swedish
id
8875776
date added to LUP
2016-06-03 16:33:56
date last changed
2016-06-03 16:33:56
@misc{8875776,
 abstract   = {{Individuals with a criminal record have more difficulties getting a job than individuals with no previous conviction. For ex-convicts however, work is essential for their chances to get off the criminal path. Ex-offenders have a good chance of getting a job in the building industry, but not so good chances in getting a job in the commerce industry. Therefore the aim of this study is to compare if there are any differences in attitudes against ex-convicts as colleagues between those two industries. To examine this a survey was used that employees at different construction areas and in different boutiques answered. The survey also examined if any crimes are too serious to accept from a colleague and if previous experience in having ex-convicts as colleagues will influence the individuals attitudes against them. The result showed no support of there being a difference in attitudes between the commerce industry (N = 46) and building industry (N = 37). It also showed that some crimes, such as murder, child abuse and rape, are too serious to even consider having a colleague that has committed such a crime. The results also showed that previous experience of ex-convicts do, to some extent, influence the attitudes against ex-convicts as co-workers in a positive way. From the result of this study, it seems that the difficulties that ex-convicts face on the labour market is placed higher up in the organisation, not among the attitudes of the co-workers.}},
 author    = {{Pletikos, Hanna and Hägglund, Vilhelm}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En gång kriminell, alltid kriminell? En studie om anställdas attityder gentemot före detta kriminella på arbetsplatsen}},
 year     = {{2016}},
}