Advanced

Adaptivt beteende hos extremt för tidigt födda barn En jämförelse med jämnåriga barn födda efter fullgången graviditet samt undersökning av predicerande och medierande faktorer

Lindman, Linnea LU and Claesson Laakso, Emma LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract
In the presented Master’s Thesis, the adaptive behaviour in 52 children born extremely preterm was explored, at 6.5-years of age. The participants were followed up in the Extremely Preterm Infants Study in Sweden (EXPRESS). The children’s adaptive behaviour were compared to 41 peers born at term. Parent’s ratings of their children on the Adaptive Behaviour Assessment System-II were used to evaluate the children’s adaptive behaviour. Results from the Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) and the Strenghts and Difficulties Questionnaires (SDQ) were examined as potential predictors and mediators of adaptive behaviour. The results showed that the extremely preterm children were rated significantly lower than peers on social-,... (More)
In the presented Master’s Thesis, the adaptive behaviour in 52 children born extremely preterm was explored, at 6.5-years of age. The participants were followed up in the Extremely Preterm Infants Study in Sweden (EXPRESS). The children’s adaptive behaviour were compared to 41 peers born at term. Parent’s ratings of their children on the Adaptive Behaviour Assessment System-II were used to evaluate the children’s adaptive behaviour. Results from the Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) and the Strenghts and Difficulties Questionnaires (SDQ) were examined as potential predictors and mediators of adaptive behaviour. The results showed that the extremely preterm children were rated significantly lower than peers on social-, cognitive- and general adaptive abilities. No significantly greater proportion of children with clinical problems was found in the extremely preterm group. No differences between boys and girls born extremely preterm could be identified regarding adaptive behaviour. Emotional symtoms and peer problems were significant predictors of adaptive abilites among extremely preterm children. The impact of extreme prematurity on adaptive abilities were mediated by mental health problems and behavioural problems. Overall, this indicates that children born extremely preterm have a lower degree of adaptive behaviour compared to peers born at term. Mental health problems and behavioural problems have an impact on to what degree the children display adaptive behaviour. (Less)
Abstract (Swedish)
I föreliggande psykologexamensuppsats undersöktes adaptivt beteende hos 52 extremt prematurfödda barn vid 6.5-års ålder. Deltagarna följdes upp i den nationella studien Extremely Preterm Infant Study in Sweden (EXPRESS). Barnens adaptiva beteende jämfördes med 41 jämnåriga födda efter fullgången graviditet. Föräldraskattningar med Adaptive Behaviour Assessment System-II (ABAS-II) användes för att mäta barnens adaptiva beteende. Resultat från Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) och Strenghts and Difficulties Questionnaires (SDQ) undersöktes som potentiella prediktorer och mediatorer för adaptivt beteende. Resultaten visade att de extremt för tidigt födda barnen skattades signifikant lägre på sociala-, kognitiva- och... (More)
I föreliggande psykologexamensuppsats undersöktes adaptivt beteende hos 52 extremt prematurfödda barn vid 6.5-års ålder. Deltagarna följdes upp i den nationella studien Extremely Preterm Infant Study in Sweden (EXPRESS). Barnens adaptiva beteende jämfördes med 41 jämnåriga födda efter fullgången graviditet. Föräldraskattningar med Adaptive Behaviour Assessment System-II (ABAS-II) användes för att mäta barnens adaptiva beteende. Resultat från Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) och Strenghts and Difficulties Questionnaires (SDQ) undersöktes som potentiella prediktorer och mediatorer för adaptivt beteende. Resultaten visade att de extremt för tidigt födda barnen skattades signifikant lägre på sociala-, kognitiva- och generella adaptiva färdigheter, jämfört med jämnåriga. Det var inte en signifikant större andel extremt prematurt födda barn som hade kliniska problem. Inga signifikanta skillnader identifierades mellan pojkar och flickor födda extremt prematurt gällande adaptiva beteenden. Emotionella symtom och kamratproblem var signifikanta prediktorer för adaptiva färdigheter hos extremt för tidigt födda barn. Den extrema prematuritetens påverkan på adaptivt beteende medierades av psykisk ohälsa och beteendeproblem. Sammantaget indikerar resultatet att de extremt prematurfödda barnen har en lägre grad av adaptiva beteenden än jämnåriga födda i fullgången tid. Psykisk ohälsa och beteendeproblem spelar stor roll för vilka adaptiva beteenden barnen uppvisar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindman, Linnea LU and Claesson Laakso, Emma LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
extremt prematurfödd, adaptiva beteenden/färdigheter, ABAS-II, psykisk ohälsa, beteendeproblem, tidig skolålder, prediktorer, mediatorer, born extremely preterm/prematurity, adaptive behaviours/abilities, mental health problems, behavioural problems, early school age, predictors, mediators
language
Swedish
id
8875867
date added to LUP
2016-06-01 13:34:22
date last changed
2016-06-01 13:34:22
@misc{8875867,
 abstract   = {In the presented Master’s Thesis, the adaptive behaviour in 52 children born extremely preterm was explored, at 6.5-years of age. The participants were followed up in the Extremely Preterm Infants Study in Sweden (EXPRESS). The children’s adaptive behaviour were compared to 41 peers born at term. Parent’s ratings of their children on the Adaptive Behaviour Assessment System-II were used to evaluate the children’s adaptive behaviour. Results from the Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) and the Strenghts and Difficulties Questionnaires (SDQ) were examined as potential predictors and mediators of adaptive behaviour. The results showed that the extremely preterm children were rated significantly lower than peers on social-, cognitive- and general adaptive abilities. No significantly greater proportion of children with clinical problems was found in the extremely preterm group. No differences between boys and girls born extremely preterm could be identified regarding adaptive behaviour. Emotional symtoms and peer problems were significant predictors of adaptive abilites among extremely preterm children. The impact of extreme prematurity on adaptive abilities were mediated by mental health problems and behavioural problems. Overall, this indicates that children born extremely preterm have a lower degree of adaptive behaviour compared to peers born at term. Mental health problems and behavioural problems have an impact on to what degree the children display adaptive behaviour.},
 author    = {Lindman, Linnea and Claesson Laakso, Emma},
 keyword   = {extremt prematurfödd,adaptiva beteenden/färdigheter,ABAS-II,psykisk ohälsa,beteendeproblem,tidig skolålder,prediktorer,mediatorer,born extremely preterm/prematurity,adaptive behaviours/abilities,mental health problems,behavioural problems,early school age,predictors,mediators},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Adaptivt beteende hos extremt för tidigt födda barn En jämförelse med jämnåriga barn födda efter fullgången graviditet samt undersökning av predicerande och medierande faktorer},
 year     = {2016},
}