Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad förklarar förändringen i nästa års utdelning? - En undersökning av kreditbetygets påverkan

Johansson, Rickard LU ; Johannesson, Joel LU and Lagerqvist, Albin LU (2016) FEKN90 20161
Department of Business Administration
Abstract
Purpose: The main purpose of this thesis is to examine what explains cor-porations’ future dividend change. More explicit this thesis in-tends to examine the effects of a change in credit rating as well as examine if previously observed relationships holds on the Euro-pean market.

Methodology: This quantitative study has an explorative orientation with a de-ductive approach. Secondary cross-sectional data is being ana-lyzed with both OLS and logistic regressions.

Theoretical perspective: The underlying theories for this thesis are the irrelevance theory, signal theory, pecking order theory, free cash flow theory and the observed phenomenon stickiness of dividend.

Empiric foundation: The data consists of 955 observations of... (More)
Purpose: The main purpose of this thesis is to examine what explains cor-porations’ future dividend change. More explicit this thesis in-tends to examine the effects of a change in credit rating as well as examine if previously observed relationships holds on the Euro-pean market.

Methodology: This quantitative study has an explorative orientation with a de-ductive approach. Secondary cross-sectional data is being ana-lyzed with both OLS and logistic regressions.

Theoretical perspective: The underlying theories for this thesis are the irrelevance theory, signal theory, pecking order theory, free cash flow theory and the observed phenomenon stickiness of dividend.

Empiric foundation: The data consists of 955 observations of corporations on the Eu-ropean market (STOXX 600) collected during the fiscal years 2010 - 2014.

Conclusion: Compared with companies that have not experienced a change in credit rating, upgraded companies are more probable to increase their dividends and less probable to reduce it, while downgraded companies are less probable to reduce their dividends. These re-sults differ from previous research. On the European market, sig-nal theory and the phenomena stickiness of dividend are consid-erable factors in companies’ dividend decisions. (Less)
Abstract (Swedish)
Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vad som förklarar förändringen i företags framtida utdelning. Mer specifikt ämnas undersöka om en förändring i kreditbetyg påverkar ett företags nästkommande års utdelning, samt om tidigare observerade samband och
teorier håller på den europeiska marknaden.

Metod: Denna kvantitativa studie har en explorativ inriktning med deduk-tiv ansats. Sekundär tvärsnittsdata analyseras med både OLS- och logistiska regressioner.

Teoretiskt ramverk: De teorier som figurerar i uppsatsen är irrelevansteorin, signal-teorin, pecking order-teorin, free cash flow-teorin och observe-rade fenomenet stickiness of dividend.

Empiri: Datamaterialet består av 955 observationer av företag på... (More)
Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vad som förklarar förändringen i företags framtida utdelning. Mer specifikt ämnas undersöka om en förändring i kreditbetyg påverkar ett företags nästkommande års utdelning, samt om tidigare observerade samband och
teorier håller på den europeiska marknaden.

Metod: Denna kvantitativa studie har en explorativ inriktning med deduk-tiv ansats. Sekundär tvärsnittsdata analyseras med både OLS- och logistiska regressioner.

Teoretiskt ramverk: De teorier som figurerar i uppsatsen är irrelevansteorin, signal-teorin, pecking order-teorin, free cash flow-teorin och observe-rade fenomenet stickiness of dividend.

Empiri: Datamaterialet består av 955 observationer av företag på den europeiska marknaden (STOXX 600) insamlat under räkenskaps-åren 2010 - 2014.

Slutsats: Jämfört med företag som inte fått sitt kreditbetyg förändrat är uppgraderade företag mer sannolika att öka sin utdelning och mindre sannolika att sänka denna, medan nedgraderade företag är mindre sannolika att sänka sin utdelning. Detta resultat skiljer sig från tidigare studier. På den europeiska marknaden visar sig signalteorin och fenomenet stickiness of dividend vara betydande faktorer i företags utdelningsbeslut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Rickard LU ; Johannesson, Joel LU and Lagerqvist, Albin LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Utdelning, Kreditbetyg, Logistisk regression, Signalteori, Stickiness of dividend, STOXX 600, Belåningsgrad, Investeringar
language
Swedish
id
8875868
date added to LUP
2016-09-13 15:37:41
date last changed
2016-09-13 15:37:41
@misc{8875868,
 abstract   = {Purpose:	The main purpose of this thesis is to examine what explains cor-porations’ future dividend change. More explicit this thesis in-tends to examine the effects of a change in credit rating as well as examine if previously observed relationships holds on the Euro-pean market. 

Methodology:	This quantitative study has an explorative orientation with a de-ductive approach. Secondary cross-sectional data is being ana-lyzed with both OLS and logistic regressions.

Theoretical perspective: 	The underlying theories for this thesis are the irrelevance theory, signal theory, pecking order theory, free cash flow theory and the observed phenomenon stickiness of dividend.

Empiric foundation: 	The data consists of 955 observations of corporations on the Eu-ropean market (STOXX 600) collected during the fiscal years 2010 - 2014.

Conclusion:	Compared with companies that have not experienced a change in credit rating, upgraded companies are more probable to increase their dividends and less probable to reduce it, while downgraded companies are less probable to reduce their dividends. These re-sults differ from previous research. On the European market, sig-nal theory and the phenomena stickiness of dividend are consid-erable factors in companies’ dividend decisions.},
 author    = {Johansson, Rickard and Johannesson, Joel and Lagerqvist, Albin},
 keyword   = {Utdelning,Kreditbetyg,Logistisk regression,Signalteori,Stickiness of dividend,STOXX 600,Belåningsgrad,Investeringar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad förklarar förändringen i nästa års utdelning? - En undersökning av kreditbetygets påverkan},
 year     = {2016},
}