Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Byte av segment och lista - glädjefyllt rus eller väntande baksmälla?

Derving, Gustaf LU ; Gårdemyr, Viktor LU and Lander, August LU (2016) FEKN90 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Byte av segment och lista – glädjefyllt rus eller väntande baksmälla?

Semninariedatum: 25/5-2016

Kurs: FEKN90, Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet

Författare: Gustaf Derving, Viktor Gårdemyr och August Lander

Handledare: Per Magnus Andersson

Fem nyckelord: Segmentsbyte, listbyte, överavkastning, aktielikviditet, Stockholmsbörsen

Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera överavkastning och aktielikviditet för två grupper på den svenska börsmarknaden, där den ena gruppen flyttar uppåt mellan segmenten på huvudlistan och den andra gruppen flyttar från underlistorna till huvudlistan.

Metod: Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. För att mäta prestationen har... (More)
Titel: Byte av segment och lista – glädjefyllt rus eller väntande baksmälla?

Semninariedatum: 25/5-2016

Kurs: FEKN90, Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet

Författare: Gustaf Derving, Viktor Gårdemyr och August Lander

Handledare: Per Magnus Andersson

Fem nyckelord: Segmentsbyte, listbyte, överavkastning, aktielikviditet, Stockholmsbörsen

Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera överavkastning och aktielikviditet för två grupper på den svenska börsmarknaden, där den ena gruppen flyttar uppåt mellan segmenten på huvudlistan och den andra gruppen flyttar från underlistorna till huvudlistan.

Metod: Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. För att mäta prestationen har ABHAR och CAAR använts som mått gällande överavkastning och för att mäta aktielikviditeten har bid/ask-spread, relativ spread och omsättning som andel av börsvärdet använts.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket är uppställt från tidigare forskning som har gjorts inom området som generellt visar att överavkastning och aktielikviditet ökar vid ett segments- eller listbyte. Vidare har empiriska studier och tidigare svenska uppsatser redogjorts för och diskuterats.

Empiri: Det slutgiltiga urvalet består av 40 bolag som genomfört ett listbyte och 57 bolag som bytt segment. Denna data har sedan jämförts med matchande index. Datan är hämtad från Thomson Reuters Datastream och OMX Nasdaq.

Resultat: Undersökningen påvisar att listbytande bolag signifikant överavkastar index efter bytet, medan segmentsbytande bolag underavkastar index under samma period. Resultaten visar även att spreadarna sjunker för båda grupperna efter bytet med signifikant säkerhet. (Less)
Popular Abstract
Title: Byte av segment och lista – glädjefyllt rus eller väntande baksmälla?

Seminar date: 25/5-2016

Course: FEKN90, Master thesis in Corporate Finance, 30 ECTS

Authors: Gustaf Derving, Viktor Gårdemyr and August Lander

Advisor: Per Magnus Andersson

Keywords: Segment change, listing change, excess return, stock liquidity, Stockholm Stock Exchange

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze excess return and stock liquidity for two groups of companies, where one group moves up between the segments on the main market and the other group moves from the minor markets to the main market.

Method: The authors have used a quantitative method with a deductive approach. In order to quantify the excess return ABHAR and... (More)
Title: Byte av segment och lista – glädjefyllt rus eller väntande baksmälla?

Seminar date: 25/5-2016

Course: FEKN90, Master thesis in Corporate Finance, 30 ECTS

Authors: Gustaf Derving, Viktor Gårdemyr and August Lander

Advisor: Per Magnus Andersson

Keywords: Segment change, listing change, excess return, stock liquidity, Stockholm Stock Exchange

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze excess return and stock liquidity for two groups of companies, where one group moves up between the segments on the main market and the other group moves from the minor markets to the main market.

Method: The authors have used a quantitative method with a deductive approach. In order to quantify the excess return ABHAR and CAAR have been used and the stock liquidity is measured through bid-ask spread, relative spread and stock turnover in relation to market cap.

Theoretical perspective: The theoretical framework is deduced from earlier research within the subject which in general predicts an increased excess return and stock liquidity around a segment or a listing change. Furthermore are empirical studies and earlier Swedish theses described and discussed.

Empirical data: The selection consists of 40 companies which moved from a minor market to the main market and 57 companies which moved up through the segments on the main market. The data is retrieved from Thomson Reuters Datastream and OMX Nasdaq.

Results: The study shows that the group which moves from the minor markets to the main market significantly out-perform its indices after the change while the group that moves up between segments on the main market under-perform is indices during the same period. The results also show that the spreads decline for both groups after the change with statistical significance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Derving, Gustaf LU ; Gårdemyr, Viktor LU and Lander, August LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Segmentsbyte, listbyte, överavkastning, aktielikviditet, Stockholmsbörsen
language
Swedish
id
8875886
date added to LUP
2016-09-09 15:33:25
date last changed
2016-09-09 15:33:25
@misc{8875886,
 abstract   = {Titel: Byte av segment och lista – glädjefyllt rus eller väntande baksmälla? 

Semninariedatum: 25/5-2016 

Kurs: FEKN90, Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet

Författare: Gustaf Derving, Viktor Gårdemyr och August Lander

Handledare: Per Magnus Andersson

Fem nyckelord: Segmentsbyte, listbyte, överavkastning, aktielikviditet, Stockholmsbörsen

Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera överavkastning och aktielikviditet för två grupper på den svenska börsmarknaden, där den ena gruppen flyttar uppåt mellan segmenten på huvudlistan och den andra gruppen flyttar från underlistorna till huvudlistan.

Metod: Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. För att mäta prestationen har ABHAR och CAAR använts som mått gällande överavkastning och för att mäta aktielikviditeten har bid/ask-spread, relativ spread och omsättning som andel av börsvärdet använts.
 
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket är uppställt från tidigare forskning som har gjorts inom området som generellt visar att överavkastning och aktielikviditet ökar vid ett segments- eller listbyte. Vidare har empiriska studier och tidigare svenska uppsatser redogjorts för och diskuterats. 

Empiri: Det slutgiltiga urvalet består av 40 bolag som genomfört ett listbyte och 57 bolag som bytt segment. Denna data har sedan jämförts med matchande index. Datan är hämtad från Thomson Reuters Datastream och OMX Nasdaq. 

Resultat: Undersökningen påvisar att listbytande bolag signifikant överavkastar index efter bytet, medan segmentsbytande bolag underavkastar index under samma period. Resultaten visar även att spreadarna sjunker för båda grupperna efter bytet med signifikant säkerhet.},
 author    = {Derving, Gustaf and Gårdemyr, Viktor and Lander, August},
 keyword   = {Segmentsbyte,listbyte,överavkastning,aktielikviditet,Stockholmsbörsen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Byte av segment och lista - glädjefyllt rus eller väntande baksmälla?},
 year     = {2016},
}