Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av barndomsdebuterande uppförandestörning för unga vuxna våldsbrottsdömda mäns bakgrund och behandlingshistoria

Christensson Ringby, Karolina LU and Alvmark Wennström, Louise Gabriella LU (2016) PPTN76 20161
Department of Psychology
Abstract
The study looked at a group of young men convicted of violent crimes and had a particular focus on Conduct disorder (CD) as well as differences in background and treatment interventions (therapy or medication) depending on whether the person had early, late or no CD. The aim was to identify how these treatment measures differed between the groups early, late and no CD.
Data to the current study came from the DAABS study (Billstedt & Hofvander, 2013) which participants consisted of 270 young adult men convicted of violent crimes. Variables of interest were upbringing, educational background, work, addiction, general ability and early, late or no CD as well as treatment interventions.
The study was a cohort design and the analysis method... (More)
The study looked at a group of young men convicted of violent crimes and had a particular focus on Conduct disorder (CD) as well as differences in background and treatment interventions (therapy or medication) depending on whether the person had early, late or no CD. The aim was to identify how these treatment measures differed between the groups early, late and no CD.
Data to the current study came from the DAABS study (Billstedt & Hofvander, 2013) which participants consisted of 270 young adult men convicted of violent crimes. Variables of interest were upbringing, educational background, work, addiction, general ability and early, late or no CD as well as treatment interventions.
The study was a cohort design and the analysis method is descriptive and group comparison based.
The study demonstrated that there were significant differences between the subgroups regarding family relationship, abuse onset and school performance. The study confirmed that these differences were significantly more common in the group with early-onset CD and predetermined the individual vulnerability affected by the events and circumstances surrounding the relationship with parents and relatives. Early and late CD showed a significantly higher proportion concerning diagnosis and treatment than the group without CD. These differences became even more apparent when comparing no CD and early CD. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Studien har tittat på en grupp unga vuxna våldsbrottsdömda män med särskilt fokus
på Uppförandestörning (Conduct Disorder/CD) och skillnader i bakgrund samt
behandlingsinterventioner (terapi eller medicin) beroende på om personen haft tidig, sen
eller ingen CD. Syftet var att kartlägga hur dessa behandlingsinsatser skiljde sig åt
mellan grupperna tidig, sen och ingen CD.
Material till aktuell studie innefattade data från DAABS-studien (Billstedt &
Hofvander, 2013) där deltagarna utgjordes av 270 unga vuxna män dömda för
våldsbrott. Variabler av intresse var uppväxtförhållanden, skolbakgrund, arbete,
missbruk, begåvning samt tidig, sen och ingen CD liksom behandlingsinterventioner.
Studien har en kohortdesign och analysmetoden är... (More)
Studien har tittat på en grupp unga vuxna våldsbrottsdömda män med särskilt fokus
på Uppförandestörning (Conduct Disorder/CD) och skillnader i bakgrund samt
behandlingsinterventioner (terapi eller medicin) beroende på om personen haft tidig, sen
eller ingen CD. Syftet var att kartlägga hur dessa behandlingsinsatser skiljde sig åt
mellan grupperna tidig, sen och ingen CD.
Material till aktuell studie innefattade data från DAABS-studien (Billstedt &
Hofvander, 2013) där deltagarna utgjordes av 270 unga vuxna män dömda för
våldsbrott. Variabler av intresse var uppväxtförhållanden, skolbakgrund, arbete,
missbruk, begåvning samt tidig, sen och ingen CD liksom behandlingsinterventioner.
Studien har en kohortdesign och analysmetoden är deskriptiv och
gruppjämförelsebaserad.
Studien kunde påvisa att det fanns skillnader mellan de olika subgrupperna avseende
familjeförhållande, missbruksdebut och skolprestation. Undersökningen bekräftade att
dessa skillnader var betydligt vanligare i gruppen tidigt debuterande CD och
förutbestämde den individuella sårbarheten som påverkades av händelser och
omständigheter kring relationer till föräldrar och närstående. Tidig och sen CD visade
en väsentligt högre andel beträffande diagnos och behandling än gruppen utan CD.
Dessa skillnader blev ännu tydligare vid jämförelse mellan ingen CD och tidig CD. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensson Ringby, Karolina LU and Alvmark Wennström, Louise Gabriella LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
education, treatment, conduct disorder, age at onset, violent behavior, mental illness
language
Swedish
id
8876138
date added to LUP
2016-06-02 11:19:38
date last changed
2016-06-02 11:19:38
@misc{8876138,
 abstract   = {The study looked at a group of young men convicted of violent crimes and had a particular focus on Conduct disorder (CD) as well as differences in background and treatment interventions (therapy or medication) depending on whether the person had early, late or no CD. The aim was to identify how these treatment measures differed between the groups early, late and no CD.
 Data to the current study came from the DAABS study (Billstedt & Hofvander, 2013) which participants consisted of 270 young adult men convicted of violent crimes. Variables of interest were upbringing, educational background, work, addiction, general ability and early, late or no CD as well as treatment interventions.
 The study was a cohort design and the analysis method is descriptive and group comparison based.
 The study demonstrated that there were significant differences between the subgroups regarding family relationship, abuse onset and school performance. The study confirmed that these differences were significantly more common in the group with early-onset CD and predetermined the individual vulnerability affected by the events and circumstances surrounding the relationship with parents and relatives. Early and late CD showed a significantly higher proportion concerning diagnosis and treatment than the group without CD. These differences became even more apparent when comparing no CD and early CD.},
 author    = {Christensson Ringby, Karolina and Alvmark Wennström, Louise Gabriella},
 keyword   = {education,treatment,conduct disorder,age at onset,violent behavior,mental illness},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av barndomsdebuterande uppförandestörning för unga vuxna våldsbrottsdömda mäns bakgrund och behandlingshistoria},
 year     = {2016},
}