Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digital salstentamen

Nolte, Malin LU and Niklasson, Therese LU (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Den högre utbildningen står inför IT-utvecklingen, digitalisering av salstentamen. Detta innebär att datorn är ett hjälpmedel vid en salsexamination. Inget lärosäte i Sverige har idag infört digital salstentamen fullt ut, utan endast enstaka fakulteter samt vissa kurser använder sig av IT-stödet. Denna uppsats ämnar undersöka studenters upplevda nytta med digital salstentamen samt identifiera vilka tillvägagångssätt som juridiska fakulteten vid Lunds universitet har valt, för att hantera problemområden kring digital salstentamen. Problemområden kring IT-stödet är att det saknas ett givet tillvägagångssätt vid användandet. Otillräckliga verksamhetsprocesser och bristande internetförsörjning är konstaterande
problem som måste beaktas vid... (More)
Den högre utbildningen står inför IT-utvecklingen, digitalisering av salstentamen. Detta innebär att datorn är ett hjälpmedel vid en salsexamination. Inget lärosäte i Sverige har idag infört digital salstentamen fullt ut, utan endast enstaka fakulteter samt vissa kurser använder sig av IT-stödet. Denna uppsats ämnar undersöka studenters upplevda nytta med digital salstentamen samt identifiera vilka tillvägagångssätt som juridiska fakulteten vid Lunds universitet har valt, för att hantera problemområden kring digital salstentamen. Problemområden kring IT-stödet är att det saknas ett givet tillvägagångssätt vid användandet. Otillräckliga verksamhetsprocesser och bristande internetförsörjning är konstaterande
problem som måste beaktas vid hanteringen av IT-stödet. För att identifiera den upplevda nyttan av att skriva digitala tentor har en kvantitativmetod valts. Vi har utfört en enkätundersökning för att förstå vilken syn studenter har kring digital tentamen. Metoden har kompletterats med expertintervjuer ifrån Lunds, Göteborgs och Stockholms universitet. Göteborgs och Stockholms universitet har valts för att illustrera andra tillvägagångssätt till hantering av digital tentamen. För att kunna urskilja juridiska fakultetens verksamhet av IT-stödet, har tekniska faktorer samt 10 problemområden, som är kopplade till digital tentamen, även används. Resultatet av studien visar att studenter upplever en nytta av IT-stödet, dock anser vi att det finns verksamhetsprocesser vid juridiska fakulteten som ännu inte är helt anpassade till utvecklingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nolte, Malin LU and Niklasson, Therese LU
supervisor
organization
alternative title
Ett IT-stöd i den högre utbildningen!
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Digital salstentamen, nyttan, upplevelse, problemområden, tillvägagångssätt.
report number
INF16-010
language
Swedish
id
8876196
date added to LUP
2016-06-23 08:53:05
date last changed
2016-06-23 08:53:05
@misc{8876196,
 abstract   = {Den högre utbildningen står inför IT-utvecklingen, digitalisering av salstentamen. Detta innebär att datorn är ett hjälpmedel vid en salsexamination. Inget lärosäte i Sverige har idag infört digital salstentamen fullt ut, utan endast enstaka fakulteter samt vissa kurser använder sig av IT-stödet. Denna uppsats ämnar undersöka studenters upplevda nytta med digital salstentamen samt identifiera vilka tillvägagångssätt som juridiska fakulteten vid Lunds universitet har valt, för att hantera problemområden kring digital salstentamen. Problemområden kring IT-stödet är att det saknas ett givet tillvägagångssätt vid användandet. Otillräckliga verksamhetsprocesser och bristande internetförsörjning är konstaterande
problem som måste beaktas vid hanteringen av IT-stödet. För att identifiera den upplevda nyttan av att skriva digitala tentor har en kvantitativmetod valts. Vi har utfört en enkätundersökning för att förstå vilken syn studenter har kring digital tentamen. Metoden har kompletterats med expertintervjuer ifrån Lunds, Göteborgs och Stockholms universitet. Göteborgs och Stockholms universitet har valts för att illustrera andra tillvägagångssätt till hantering av digital tentamen. För att kunna urskilja juridiska fakultetens verksamhet av IT-stödet, har tekniska faktorer samt 10 problemområden, som är kopplade till digital tentamen, även används. Resultatet av studien visar att studenter upplever en nytta av IT-stödet, dock anser vi att det finns verksamhetsprocesser vid juridiska fakulteten som ännu inte är helt anpassade till utvecklingen.},
 author    = {Nolte, Malin and Niklasson, Therese},
 keyword   = {Digital salstentamen,nyttan,upplevelse,problemområden,tillvägagångssätt.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digital salstentamen},
 year     = {2016},
}