Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatförändringarnas påverkan på Landskronas kust - Effekter av erosion och översvämning

Jaakkola, Erica LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
The global climate is changing, mostly due to human impacts of greenhouse gases emissions. These changes in climate have lead to an increase in global warming, increasing extreme storm events and an increase in sea-level etcetera. Areas located along the coast will suffer from coastal erosion and flooding as a result of the impact from the climate changes. These impacts can lead to major socio-economic losses and large damage on natural environments.
The municipality of Landskrona is situated along the west coast of Scania in Sweden. The location of the city makes it more vulnerable of the climate impacts of erosion and flooding. Landskrona is already experiencing effects of erosion and the last storm Sven had record breaking high... (More)
The global climate is changing, mostly due to human impacts of greenhouse gases emissions. These changes in climate have lead to an increase in global warming, increasing extreme storm events and an increase in sea-level etcetera. Areas located along the coast will suffer from coastal erosion and flooding as a result of the impact from the climate changes. These impacts can lead to major socio-economic losses and large damage on natural environments.
The municipality of Landskrona is situated along the west coast of Scania in Sweden. The location of the city makes it more vulnerable of the climate impacts of erosion and flooding. Landskrona is already experiencing effects of erosion and the last storm Sven had record breaking high sea-level which put the port of Borstahusen under water.
The aim of this study is to address the problems Landskrona is facing and find suitable solutions. The study will also look into the work process of the municipality to approach a solution to the problem and look into how the relevant solution might affect the biodiversity.
Literature studies and interviews show that the problem is widely spread. A simple solution is not easy to find. However, the study shows that soft solutions are to prefer over hard solutions when dealing with erosion. Especially in Landskrona, where the problems cannot be further spread because of important natural environments. When dealing with flooding, hard solutions might be necessary to protect the urban city and the industrial land. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Erosion och översvämningar – effekter av klimatförändringarna.
En stor del av befolkningen bor idag längs kusterna, vissa även på kustnära områden som ligger under dagens havsnivå. Kommer effekterna av erosion och översvämningar att öka kommer detta ha förödande effekter och kommer att påverka många människor. Landskrona är ett exempel på en stad som ligger längs kusten och redan idag upplever svåra problem med erosion och översvämningar. Hur ska dessa problem kunna lösas för att kunna säkra en bättre framtid?
Klimatförändringarna idag är ett för många accepterat faktum, att de kommer påverka vår vardag och vår framtid är oundvikligt. Effekter av klimatförändringarna blir en mer frekvent förekommande stormar och en förhöjd... (More)
Erosion och översvämningar – effekter av klimatförändringarna.
En stor del av befolkningen bor idag längs kusterna, vissa även på kustnära områden som ligger under dagens havsnivå. Kommer effekterna av erosion och översvämningar att öka kommer detta ha förödande effekter och kommer att påverka många människor. Landskrona är ett exempel på en stad som ligger längs kusten och redan idag upplever svåra problem med erosion och översvämningar. Hur ska dessa problem kunna lösas för att kunna säkra en bättre framtid?
Klimatförändringarna idag är ett för många accepterat faktum, att de kommer påverka vår vardag och vår framtid är oundvikligt. Effekter av klimatförändringarna blir en mer frekvent förekommande stormar och en förhöjd medelhavsnivå. Ökade stormar kommer leda till att tillfälligt extremt höga vattenstånd kommer bli alltmer vanliga, vilket leder till en förhöjd risk för översvämningar. Att medelhavsnivån höjs kommer inte underlätta problemen med översvämning, utan det kommer ytterligare öka riskerna. Erosion är ett problem som också påverkas av detta. Erosion innebär att sandstränder och kustområden eroderar bort och landmassor försvinner. Effekterna av erosion förvärras av extrema stormar och en ökad havsnivå, detta eftersom att erosion till stor del drivs av höga vattenstånd och höga vågor.
Olika anpassningsåtgärder för problemen med erosion och översvämningar finns dock att tillgå. Det finns så kallade hårda lösningar där exempelvis vallar byggs för att hindra vattnet att tränga in mot land. Det finns även mjuka lösningar, bland annat strandfodring, vilket innebär att sediment transporteras till och läggs på en strand eller ett område som är utsatt för erosion, och förhindrar att erosionen fortsätter inåt land.
Landskrona stad har idag tre olika anpassningslösningar mot erosion, de är strandskoning, vågbrytare och strandfodring, vilket dock inte utförs regelbundet. Arbetet mot fortsatt erosion och översvämningar är igång och kommunen arbetar med att ta fram en klimatanpassningsplan där problemområden och lösningar ska ingå.
Hårda strukturer påverkar kuststräckan på olika sätt. Det hjälper att skydda mot erosion och översvämningar precis där de byggs, men problemen försvinner inte. Istället förflyttas problemen längre ner på kuststräckan, och områden som tidigare kanske inte hade problem med erosion och översvämningar får nu erfara detta. I Landskrona kan detta bli ett problem för att söderut längs kusten ligger Lundåkrabukten, ett viktigt område för bland annat fåglar. Inte nog med det ligger området tätt intill motorvägen E6. Börjar Lundåkrabukten utsättas för mer effekter av erosion kan det få svåra konsekvenser, både för fåglarna och motorvägen.
Mjuka lösningar borde istället användas. Dessa tillåter den naturliga erosionen och förflyttar inte problemen. Mjuka lösningar som våtmarker bidrar dessutom till ökad biologisk mångfald och ger flertalet ekosystemtjänster! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jaakkola, Erica LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Erosion, översvämningar, anpassningsågärder
language
Swedish
id
8876204
date added to LUP
2016-06-02 14:13:17
date last changed
2016-06-02 14:13:17
@misc{8876204,
 abstract   = {The global climate is changing, mostly due to human impacts of greenhouse gases emissions. These changes in climate have lead to an increase in global warming, increasing extreme storm events and an increase in sea-level etcetera. Areas located along the coast will suffer from coastal erosion and flooding as a result of the impact from the climate changes. These impacts can lead to major socio-economic losses and large damage on natural environments.
The municipality of Landskrona is situated along the west coast of Scania in Sweden. The location of the city makes it more vulnerable of the climate impacts of erosion and flooding. Landskrona is already experiencing effects of erosion and the last storm Sven had record breaking high sea-level which put the port of Borstahusen under water. 
The aim of this study is to address the problems Landskrona is facing and find suitable solutions. The study will also look into the work process of the municipality to approach a solution to the problem and look into how the relevant solution might affect the biodiversity. 
Literature studies and interviews show that the problem is widely spread. A simple solution is not easy to find. However, the study shows that soft solutions are to prefer over hard solutions when dealing with erosion. Especially in Landskrona, where the problems cannot be further spread because of important natural environments. When dealing with flooding, hard solutions might be necessary to protect the urban city and the industrial land.},
 author    = {Jaakkola, Erica},
 keyword   = {Erosion,översvämningar,anpassningsågärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatförändringarnas påverkan på Landskronas kust - Effekter av erosion och översvämning},
 year     = {2016},
}