Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Working in a Cross-Border Situation - A Study on the Concepts of Employment and Self-Employment

Åberg, Alexander LU (2016) HARP23 20161
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten att bemöta missbruket av egenföretagande genom att applicera arbetstagarbegreppen i Sverige och i EU. Den fria rörligheten för tjänster och arbetare inom den interna europeiska marknaden öppnar upp för gränsöverskridande arbete mellan EU:s medlemsstater och det kan hävdas att egenföretagande kan användas för att kringgå nationella arbetsrättslagar, kollektivavtal och Utstationeringsdirektivet. Genom att applicera arbetstagarbegreppen i Sverige och EU är det till viss mån möjligt att erkänna några egenföretagare som arbetstagare och på så sätt ge dem arbetsrättsligt skydd. Denna uppsats undersöker ytterligare möjligheten att reglera arbetsvillkor för egenföretagare genom kollektivavtal... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten att bemöta missbruket av egenföretagande genom att applicera arbetstagarbegreppen i Sverige och i EU. Den fria rörligheten för tjänster och arbetare inom den interna europeiska marknaden öppnar upp för gränsöverskridande arbete mellan EU:s medlemsstater och det kan hävdas att egenföretagande kan användas för att kringgå nationella arbetsrättslagar, kollektivavtal och Utstationeringsdirektivet. Genom att applicera arbetstagarbegreppen i Sverige och EU är det till viss mån möjligt att erkänna några egenföretagare som arbetstagare och på så sätt ge dem arbetsrättsligt skydd. Denna uppsats undersöker ytterligare möjligheten att reglera arbetsvillkor för egenföretagare genom kollektivavtal och den möjliga konflikten med den fria rörligheten och konkurrensregler inom EU. Resultaten från denna uppsats visar att svensk lagstiftning tillåter kollektivavtal för beroende uppdragstagare som i sin tur möjliggör för att reglera arbetsvillkoren för egenföretagare. Det råder däremot en osäkerhet om det är i konflikt med EU:s konkurrensregler, Artikel 101 FEUF, som enligt EU-domstolen endast tillåter kollektivavtal för falska egenföretagare. Det blir även en fråga om arbetstagarbegreppet och tolkningen av de svenska begreppen arbetstagare och beroende uppdragstagare i förhållande till EU:s tolkning av falska egenföretagare. Resultaten i uppsatsen visar även på möjligheten att bemöta missbruket av egenföretagande, dock så är möjligheterna begränsade på grund av de egenskaper som kännetecknar egenföretagande som har många likheter men även skillnader gentemot traditionella anställningar. (Less)
Abstract
The aim of this thesis is to investigate the possibility to combat the abuse of self-employment by applying the concepts of employment in Sweden and the EU. The free movement of services and workers within the internal market of the EU opens up for cross-border work between EU Member States and some claim that self-employment can be used as a way to circumvent national labour laws, collective agreements and the Posted Workers Directive. By applying the concepts of employment in both Sweden and the EU it is to some extent possible to acknowledge some self-employed persons as employees and thus ensuring them labour rights. The thesis also investigates the possibility to regulate terms and conditions of self-employed workers through... (More)
The aim of this thesis is to investigate the possibility to combat the abuse of self-employment by applying the concepts of employment in Sweden and the EU. The free movement of services and workers within the internal market of the EU opens up for cross-border work between EU Member States and some claim that self-employment can be used as a way to circumvent national labour laws, collective agreements and the Posted Workers Directive. By applying the concepts of employment in both Sweden and the EU it is to some extent possible to acknowledge some self-employed persons as employees and thus ensuring them labour rights. The thesis also investigates the possibility to regulate terms and conditions of self-employed workers through collective agreements and its possible conflict with the free movement of services and EU competition laws. The findings show that Swedish legislations opens up for collective agreements for dependent contractors, and thus, makes it possible to regulate the terms and conditions of some self-employed persons. It is however uncertain if it is in conflict with EU competition law, Article 101 TFEU, which according to the CJEU only allows for collective agreements for false self-employed persons. It also becomes a question of the concept of employment and the interpretation of the notions of employee and dependent contractor in Swedish law in relation to the EU concept of false self-employed. The results also show the possibility to apply both the Swedish and the EU concepts of employment in order to tackle abuse of self-employment. However, the possibilities are limited due to the nature and the characteristics of self-employment, which has many similarities and differences from traditional employments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åberg, Alexander LU
supervisor
organization
course
HARP23 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Self-employment, concept of employment, free movement, posted workers directive, social dumping
language
English
id
8876224
date added to LUP
2016-06-02 14:15:38
date last changed
2016-06-02 14:15:38
@misc{8876224,
 abstract   = {The aim of this thesis is to investigate the possibility to combat the abuse of self-employment by applying the concepts of employment in Sweden and the EU. The free movement of services and workers within the internal market of the EU opens up for cross-border work between EU Member States and some claim that self-employment can be used as a way to circumvent national labour laws, collective agreements and the Posted Workers Directive. By applying the concepts of employment in both Sweden and the EU it is to some extent possible to acknowledge some self-employed persons as employees and thus ensuring them labour rights. The thesis also investigates the possibility to regulate terms and conditions of self-employed workers through collective agreements and its possible conflict with the free movement of services and EU competition laws. The findings show that Swedish legislations opens up for collective agreements for dependent contractors, and thus, makes it possible to regulate the terms and conditions of some self-employed persons. It is however uncertain if it is in conflict with EU competition law, Article 101 TFEU, which according to the CJEU only allows for collective agreements for false self-employed persons. It also becomes a question of the concept of employment and the interpretation of the notions of employee and dependent contractor in Swedish law in relation to the EU concept of false self-employed. The results also show the possibility to apply both the Swedish and the EU concepts of employment in order to tackle abuse of self-employment. However, the possibilities are limited due to the nature and the characteristics of self-employment, which has many similarities and differences from traditional employments.},
 author    = {Åberg, Alexander},
 keyword   = {Self-employment,concept of employment,free movement,posted workers directive,social dumping},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Working in a Cross-Border Situation - A Study on the Concepts of Employment and Self-Employment},
 year     = {2016},
}