Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Welcome to Norway? Kommunikasjonstiltak under flyktningkrisen i lys av nasjonale omdømmestrategier

Hjorth-Jenssen, Rachel LU (2016) SKOM12 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Norwegian)
Et godt omdømme er i økende grad blitt nødvendig for at land skal være innflytelsesrike og attraktive i en global verden. Denne masteroppgaven undersøker forholdet mellom Norges overordnede omdømmestrategier, skapt for å promotere positive verdier, og en norsk flyktningkampanje, laget for å kontrollere potensielle flyktningers forståelse, og påvirke dem til å ikke komme til Norge. Gjennom det empiriske materialet, som også inkluderer intervjuer med representanter for NGOer og norske myndigheter, er det blitt identifisert to strategiske narrativer, med mål om å attrahere og frastøte, avhengig av målgruppe og nasjonale interesser. Kampanjen representerer en strategi som går mot den overordnede omdømmestrategien, ved å være... (More)
Et godt omdømme er i økende grad blitt nødvendig for at land skal være innflytelsesrike og attraktive i en global verden. Denne masteroppgaven undersøker forholdet mellom Norges overordnede omdømmestrategier, skapt for å promotere positive verdier, og en norsk flyktningkampanje, laget for å kontrollere potensielle flyktningers forståelse, og påvirke dem til å ikke komme til Norge. Gjennom det empiriske materialet, som også inkluderer intervjuer med representanter for NGOer og norske myndigheter, er det blitt identifisert to strategiske narrativer, med mål om å attrahere og frastøte, avhengig av målgruppe og nasjonale interesser. Kampanjen representerer en strategi som går mot den overordnede omdømmestrategien, ved å være enveiskommunikasjon på sosiale medier, samt kommunisere geopolitisk makt. To ulike diskurser er blitt identifisert – en kosmopolitisk og en ekskluderende diskurs. Det argumenteres for at disse diskursene benytter de samme teknikkene for attraksjon og strategisk kommunikasjon, men for ulike ideologiske formål. (Less)
Popular Abstract
A good reputation has become increasingly important for countries in order to be influential and attractive in a globalized world. This thesis explores the relationship between Norway's overarching reputation strategies, created to promote positive values, and a Norwegian refugee campaign, created to control the potential refugees’ opinions, and influencing them not to come to Norway. Through the empirical data, including interviews with representatives for NGOs and Norwegian authorities, it is identified two strategic narratives, with the goal of attraction and rejection, depending on the target group and national interest. The campaign represents a strategy that goes against the overarching strategy, by being one-way communication on... (More)
A good reputation has become increasingly important for countries in order to be influential and attractive in a globalized world. This thesis explores the relationship between Norway's overarching reputation strategies, created to promote positive values, and a Norwegian refugee campaign, created to control the potential refugees’ opinions, and influencing them not to come to Norway. Through the empirical data, including interviews with representatives for NGOs and Norwegian authorities, it is identified two strategic narratives, with the goal of attraction and rejection, depending on the target group and national interest. The campaign represents a strategy that goes against the overarching strategy, by being one-way communication on social media and communicating geopolitical power. The study identifies Norwegian reputation management as part of two different discourses – a cosmopolitan and an exclusionary discourse. It is argued that these discourses make use of the same techniques for attraction and strategic communication, but for different ideological purposes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjorth-Jenssen, Rachel LU
supervisor
organization
alternative title
Welcome to Norway? Communication efforts during the refugee crisis in the perspective of national reputation strategies
course
SKOM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Public diplomacy, nation branding, soft power, strategic narratives, refugee crisis
language
Norwegian
id
8876394
date added to LUP
2016-06-13 13:23:34
date last changed
2016-06-13 13:23:34
@misc{8876394,
 abstract   = {Et godt omdømme er i økende grad blitt nødvendig for at land skal være innflytelsesrike og attraktive i en global verden. Denne masteroppgaven undersøker forholdet mellom Norges overordnede omdømmestrategier, skapt for å promotere positive verdier, og en norsk flyktningkampanje, laget for å kontrollere potensielle flyktningers forståelse, og påvirke dem til å ikke komme til Norge. Gjennom det empiriske materialet, som også inkluderer intervjuer med representanter for NGOer og norske myndigheter, er det blitt identifisert to strategiske narrativer, med mål om å attrahere og frastøte, avhengig av målgruppe og nasjonale interesser. Kampanjen representerer en strategi som går mot den overordnede omdømmestrategien, ved å være enveiskommunikasjon på sosiale medier, samt kommunisere geopolitisk makt. To ulike diskurser er blitt identifisert – en kosmopolitisk og en ekskluderende diskurs. Det argumenteres for at disse diskursene benytter de samme teknikkene for attraksjon og strategisk kommunikasjon, men for ulike ideologiske formål.},
 author    = {Hjorth-Jenssen, Rachel},
 keyword   = {Public diplomacy,nation branding,soft power,strategic narratives,refugee crisis},
 language   = {nor},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Welcome to Norway? Kommunikasjonstiltak under flyktningkrisen i lys av nasjonale omdømmestrategier},
 year     = {2016},
}