Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Adapting small-scale agriculture to climate change - techniques for coping with increasing droughts in southern India

Olofsson, Felicia LU and Tunlid, Johanna LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
A major consequence of climate change will be changes in precipitation. Both amount and distribution will be affected and the changes will vary greatly between different places on the globe. In the inland parts of Pudukottai district, located in southern India, as well as in many other places, the result will likely be increased water scarcity and severe droughts, with dire consequences for food security. The aim of this study is to investigate different techniques for adapting small-scale agriculture to these changes in precipitation, focusing on rainfed agriculture in dry areas where water scarcity is a major problem. A mixed method has been used, consisting of a preparatory literature review and a field study in Pudukottai district. The... (More)
A major consequence of climate change will be changes in precipitation. Both amount and distribution will be affected and the changes will vary greatly between different places on the globe. In the inland parts of Pudukottai district, located in southern India, as well as in many other places, the result will likely be increased water scarcity and severe droughts, with dire consequences for food security. The aim of this study is to investigate different techniques for adapting small-scale agriculture to these changes in precipitation, focusing on rainfed agriculture in dry areas where water scarcity is a major problem. A mixed method has been used, consisting of a preparatory literature review and a field study in Pudukottai district. The literature review provided an overview of available techniques for dryland farming, whereas the field study examined the sustainability of one chosen technique; crop and variety selection. The field study was divided into two parts, partially quantitative interviews with farmers and qualitative interviews with experts working at the organisation Kudumbam. The results when changing to a more drought-tolerant paddy variety or a more drought-tolerant crop (millets) primarily show advantages in all three aspects of sustainability; ecological, economic and social. However, if the effects of climate change will continue or worsen, it is likely that further measures has to be taken to enable future farming in the area. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Klimatanpassning av småskaligt jordbruk - en fallstudie i södra Indien

En förutsättning för att vi i framtiden ska kunna föda jordens ökande befolkning är att vi anpassar vårt jordbruk till klimatförändringarna. På många platser i världen innebär detta att man måste möjliggöra odling i ett mycket torrare klimat. I vår studie undersöker vi vilka tekniker som finns för att underlätta detta och ger en hållbarhetbedömning på en utvald teknik.

En av nutidens största utmaningar är hur vi ska hantera och anpassa oss till rådande och framtida klimatförändringar. En viktig och väldigt omfattande aspekt av detta är förändringen i nederbörd, något som kommer visa sig både i förändrade mängder och mönster av regn. Inte minst är detta ett stort... (More)
Klimatanpassning av småskaligt jordbruk - en fallstudie i södra Indien

En förutsättning för att vi i framtiden ska kunna föda jordens ökande befolkning är att vi anpassar vårt jordbruk till klimatförändringarna. På många platser i världen innebär detta att man måste möjliggöra odling i ett mycket torrare klimat. I vår studie undersöker vi vilka tekniker som finns för att underlätta detta och ger en hållbarhetbedömning på en utvald teknik.

En av nutidens största utmaningar är hur vi ska hantera och anpassa oss till rådande och framtida klimatförändringar. En viktig och väldigt omfattande aspekt av detta är förändringen i nederbörd, något som kommer visa sig både i förändrade mängder och mönster av regn. Inte minst är detta ett stort problem inom jordbrukssektorn, som är så intimt kopplad till vatten. Syftet med den här studien är att undersöka olika tekniker för att bedriva jordbruk i väldigt torra områden. En litteraturstudie ger en överblick över vilka tekniker som finns och en fältstudie i Tamil Nadu, Indien undersöker hållbarheten hos en av dessa tekniker, nämligen val av sort och gröda.Vi kom fram till att byta sort eller gröda till ett mer torktåligt alternativ är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart men ställer oss frågande till huruvida detta kommer räcka för att möjliggöra framtida jordbruk i torra områden.

Vilka delar av världen kommer då drabbas av klimatförändringarnas effekt på nederbörd? Förändringarna kommer troligtvis att se väldigt olika ut beroende på var i världen man befinner sig och kommer variera på lokal skala. På vissa platser kommer man få problem med intensiva regn och översvämningar och i andra områden kommer långa torkperioder vara ett stort problem. Särskilt utsatta områden kommer vara de som redan nu känner effekterna av ett förändrat klimat. I många av dessa områden är även matförsörjningen ett stort problem vilket förväntas förvärras i framtiden. I inlandsdelarna av distriktet Pudukottai, där fältstudien genomfördes, är torka och matförsörjning stora problem för de lokala bönderna och områden med förhållanden liknande dessa kommer med all säkerhet att öka i och med klimatförändringarna. Eftersom stora delar av världens småskaliga jordbruk endast använder sig av regnvatten är det relevant att undersöka hur anpassningar kan göras till de nya omständigheterna.

Många av de bönder vi mötte kände hopplöshet inför ett framtidsscenario med fortsatta eller ökande torkor. Hur ska man kunna odla när det inte kommer en droppe regn på sex månader eller mer? Det är alltså av största vikt att man inom en snar framtid hittar praktiskt genomförbara lösningar för att bemöta de här förändringarna och att dessa är hållbara ur ett ekologiskt, men även ekonomiskt och socialt perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Felicia LU and Tunlid, Johanna LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Climate change adaptation, small-scale agriculture, dryland farming, crop and variety selection, sustainability
language
English
id
8876477
date added to LUP
2016-06-10 11:56:15
date last changed
2016-06-10 11:56:15
@misc{8876477,
 abstract   = {A major consequence of climate change will be changes in precipitation. Both amount and distribution will be affected and the changes will vary greatly between different places on the globe. In the inland parts of Pudukottai district, located in southern India, as well as in many other places, the result will likely be increased water scarcity and severe droughts, with dire consequences for food security. The aim of this study is to investigate different techniques for adapting small-scale agriculture to these changes in precipitation, focusing on rainfed agriculture in dry areas where water scarcity is a major problem. A mixed method has been used, consisting of a preparatory literature review and a field study in Pudukottai district. The literature review provided an overview of available techniques for dryland farming, whereas the field study examined the sustainability of one chosen technique; crop and variety selection. The field study was divided into two parts, partially quantitative interviews with farmers and qualitative interviews with experts working at the organisation Kudumbam. The results when changing to a more drought-tolerant paddy variety or a more drought-tolerant crop (millets) primarily show advantages in all three aspects of sustainability; ecological, economic and social. However, if the effects of climate change will continue or worsen, it is likely that further measures has to be taken to enable future farming in the area.},
 author    = {Olofsson, Felicia and Tunlid, Johanna},
 keyword   = {Climate change adaptation,small-scale agriculture,dryland farming,crop and variety selection,sustainability},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Adapting small-scale agriculture to climate change - techniques for coping with increasing droughts in southern India},
 year     = {2016},
}