Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fackförbundssynen på socialtjänsten: En kvalitativ innehållsanalys av hur Akademikerförbundet SSR och Vision artikulerar socialtjänstens situation

Fouse, Rebecca LU and Nilsson, Helena LU (2016) SOPA63 20161
School of Social Work
Abstract
The purpose of this study was to examine how the trade unions Akademikerförbundet SSR and Vision articulate the Swedish social services’ situation in articles published on their websites and in their membership magazines between January 2015 and April 2016. The method used in this study was a qualitative content analysis where we aimed to answer the following questions: How is the current situation within the social services articulated? How is the wanted and unwanted situation within the social services articulated? The theoretical framework used for analyzing the material was Organizational Theory and Professional Theory. The study showed that both Akademikerförbundet SSR and Vision articulate the situation within the social services as... (More)
The purpose of this study was to examine how the trade unions Akademikerförbundet SSR and Vision articulate the Swedish social services’ situation in articles published on their websites and in their membership magazines between January 2015 and April 2016. The method used in this study was a qualitative content analysis where we aimed to answer the following questions: How is the current situation within the social services articulated? How is the wanted and unwanted situation within the social services articulated? The theoretical framework used for analyzing the material was Organizational Theory and Professional Theory. The study showed that both Akademikerförbundet SSR and Vision articulate the situation within the social services as problematic and it was described as a crisis. The discussion about the social services mainly focuses on child protective services. Both unions articulate that there are issues recruiting and keeping employees within the organization due to a lack of proper working conditions. However, even though Akademikerförbundet SSR and Vision agree upon that action is required to change and improve the situation within the Swedish social services, they articulate partially differing solutions. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka hur fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision artikulerar socialtjänstens situation i artiklar och pressmeddelanden publicerade på deras hemsida samt i deras medlemstidningar utgivna under år 2015 fram till och med april 2016. Studiens metodologiska tillvägagångssätt är en kvalitativ innehållsanalys och dess teoretiska utgångpunkter är organisationsteori och professionsteori. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur artikuleras den aktuella situationen inom socialtjänsten i artiklar och pressmeddelanden publicerade av Akademikerförbundet SSR och Vision på deras hemsidor samt i deras medlemstidningar? Hur artikuleras det önskade respektive det oönskade läget inom socialtjänsten i artiklar och... (More)
Studiens syfte är att undersöka hur fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision artikulerar socialtjänstens situation i artiklar och pressmeddelanden publicerade på deras hemsida samt i deras medlemstidningar utgivna under år 2015 fram till och med april 2016. Studiens metodologiska tillvägagångssätt är en kvalitativ innehållsanalys och dess teoretiska utgångpunkter är organisationsteori och professionsteori. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur artikuleras den aktuella situationen inom socialtjänsten i artiklar och pressmeddelanden publicerade av Akademikerförbundet SSR och Vision på deras hemsidor samt i deras medlemstidningar? Hur artikuleras det önskade respektive det oönskade läget inom socialtjänsten i artiklar och pressmeddelanden publicerade av Akademikerförbundet SSR och Vision på deras hemsidor samt i deras medlemstidningar? Studien har lyft fram den fackliga diskussionen kring socialtjänstens situation och både Akademikerförbundet SSR och Vision artikulerar en problematisk aktuell situation som beskrivs som en kris och ett akut läge. Diskussionen domineras dock av ett fokus på den sociala barn- och ungdomsvården. Båda fackförbunden artikulerar att det finns svårigheter med att rekrytera och behålla anställda inom socialtjänsten på grund av brister i organisationens arbetsmiljö. Både Akademikerförbundet SSR och Vision uttrycker att det krävs åtgärder för att förändra och förbättra socialtjänstens situation. Däremot artikulerar de delvis olika förslag på lösningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fouse, Rebecca LU and Nilsson, Helena LU
supervisor
organization
alternative title
Trade Unions’ Views on Social Services: A Content Analysis of how Akademikerförbundet SSR and Vision articulate the Swedish Social Services’ Situation
course
SOPA63 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social service, trade union, social work, organizational theory, professional theory, socialtjänst, fackförbund, socialt arbete, organisationsteori, professionsteori
language
Swedish
id
8876499
date added to LUP
2016-06-02 12:32:15
date last changed
2016-06-02 12:32:15
@misc{8876499,
 abstract   = {The purpose of this study was to examine how the trade unions Akademikerförbundet SSR and Vision articulate the Swedish social services’ situation in articles published on their websites and in their membership magazines between January 2015 and April 2016. The method used in this study was a qualitative content analysis where we aimed to answer the following questions: How is the current situation within the social services articulated? How is the wanted and unwanted situation within the social services articulated? The theoretical framework used for analyzing the material was Organizational Theory and Professional Theory. The study showed that both Akademikerförbundet SSR and Vision articulate the situation within the social services as problematic and it was described as a crisis. The discussion about the social services mainly focuses on child protective services. Both unions articulate that there are issues recruiting and keeping employees within the organization due to a lack of proper working conditions. However, even though Akademikerförbundet SSR and Vision agree upon that action is required to change and improve the situation within the Swedish social services, they articulate partially differing solutions.},
 author    = {Fouse, Rebecca and Nilsson, Helena},
 keyword   = {social service,trade union,social work,organizational theory,professional theory,socialtjänst,fackförbund,socialt arbete,organisationsteori,professionsteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fackförbundssynen på socialtjänsten: En kvalitativ innehållsanalys av hur Akademikerförbundet SSR och Vision artikulerar socialtjänstens situation},
 year     = {2016},
}