Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan minnesframplockning underlättas med hjälp av visouspatiala ledtrådar?

Holm, Michelle LU and Nyman, Cecilia LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Framplockning av tidigare inlärda minnen har visat sig hämma framplockningen av konkurrerande minnen, då dessa interfererar med varandra. Denna företeelse kallad framplockningsinducerad glömska (eng, retrieval-induced forgetting, RIF), tros bero på en inhibitorisk kontrollmekanism som aktiveras för att försvåra framplockningen av irrelevanta konkurrerande minnen. Inhibitionen av irrelevanta minnen underlättar i sin tur framplockningen för det minne man avser att plocka fram. Via retrieval practice paradigmet mäts konkurrensen mellan de tävlande minnena. Tidigare studier har visat att tävlan mellan de olika minnena leder till glömska. I den här studien undersöker vi om fasta kontexter kan underlätta framplockningen av relevanta minnen.... (More)
Framplockning av tidigare inlärda minnen har visat sig hämma framplockningen av konkurrerande minnen, då dessa interfererar med varandra. Denna företeelse kallad framplockningsinducerad glömska (eng, retrieval-induced forgetting, RIF), tros bero på en inhibitorisk kontrollmekanism som aktiveras för att försvåra framplockningen av irrelevanta konkurrerande minnen. Inhibitionen av irrelevanta minnen underlättar i sin tur framplockningen för det minne man avser att plocka fram. Via retrieval practice paradigmet mäts konkurrensen mellan de tävlande minnena. Tidigare studier har visat att tävlan mellan de olika minnena leder till glömska. I den här studien undersöker vi om fasta kontexter kan underlätta framplockningen av relevanta minnen. Genom att ge deltagare visouspatial information i fasta positioner tillsammans med ordpar, utreddes huruvida denna metod var gynnsam eller ej. Syftet var att i förväg behandla interferens genom att begränsa sökrymden för att på så sätt underlätta minnesframplockningen. I ett självskattningsformulär undersöktes därtill grad depressivitet och om detta påverkade minnesframplockningen. Resultaten visade att RIF uppstod både vid visouspatial ledtrådsbaserad inlärning och vid standardiserad inlärning. Emellertid kunde ingen signifikant skillnad utmätas i prestation eller reaktionstid med eller utan en extra positionerad ledtråd. RIF-effekten reducerades således inte med hjälp av en fast kontext. Inget samband observerades mellan RIF-effekt och grad av depressivitet. (Less)
Popular Abstract
Retrieval of previous memories has been shown to inhibit retrieval of competitive memories. This phenomenon often referred to as retrieval-induced forgetting, is believed to occur because of an inhibitory control mechanism which is activated in order to obstruct the retrieval of non relevant competitive memories. Inhibition of irrelevant memories thus facilitates retrieval of the specific memory you intend to retrieve. The retrieval practice paradigm measures the competetition between competing memories. Previous studies have shown that competition between different memories causes forgetting. In this study we examine if fixed contexts and visouspatial cues can facilitate the retrieval of relevant memories. By giving participants... (More)
Retrieval of previous memories has been shown to inhibit retrieval of competitive memories. This phenomenon often referred to as retrieval-induced forgetting, is believed to occur because of an inhibitory control mechanism which is activated in order to obstruct the retrieval of non relevant competitive memories. Inhibition of irrelevant memories thus facilitates retrieval of the specific memory you intend to retrieve. The retrieval practice paradigm measures the competetition between competing memories. Previous studies have shown that competition between different memories causes forgetting. In this study we examine if fixed contexts and visouspatial cues can facilitate the retrieval of relevant memories. By giving participants visouspatial information in fixed positions together with category-exemplars, we tested if this method was favourable or not. The purpose was to limit the search area which would work in favour of memory retrieval. A questionnaire was used to investigate depression levels to examine whether this affected memory retrieval. Results show that RIF occurred with and without visouspatial cuebased practice. However, no significant difference in neither performance or reactiontime could be measured, with such as without an extra induced position cue. The RIF-effect were not reduced using a fixed context. No correlation between RIF-effect and depression level was observed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Michelle LU and Nyman, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
depression Retrieval-induced forgetting, interferens, inhibition, episodiskt långtidsminne, Framplockningsinducerad glömska, episodic long term memory, interference, depression
language
Swedish
id
8877037
date added to LUP
2016-06-08 11:13:38
date last changed
2016-06-08 11:13:38
@misc{8877037,
 abstract   = {Framplockning av tidigare inlärda minnen har visat sig hämma framplockningen av konkurrerande minnen, då dessa interfererar med varandra. Denna företeelse kallad framplockningsinducerad glömska (eng, retrieval-induced forgetting, RIF), tros bero på en inhibitorisk kontrollmekanism som aktiveras för att försvåra framplockningen av irrelevanta konkurrerande minnen. Inhibitionen av irrelevanta minnen underlättar i sin tur framplockningen för det minne man avser att plocka fram. Via retrieval practice paradigmet mäts konkurrensen mellan de tävlande minnena. Tidigare studier har visat att tävlan mellan de olika minnena leder till glömska. I den här studien undersöker vi om fasta kontexter kan underlätta framplockningen av relevanta minnen. Genom att ge deltagare visouspatial information i fasta positioner tillsammans med ordpar, utreddes huruvida denna metod var gynnsam eller ej. Syftet var att i förväg behandla interferens genom att begränsa sökrymden för att på så sätt underlätta minnesframplockningen. I ett självskattningsformulär undersöktes därtill grad depressivitet och om detta påverkade minnesframplockningen. Resultaten visade att RIF uppstod både vid visouspatial ledtrådsbaserad inlärning och vid standardiserad inlärning. Emellertid kunde ingen signifikant skillnad utmätas i prestation eller reaktionstid med eller utan en extra positionerad ledtråd. RIF-effekten reducerades således inte med hjälp av en fast kontext. Inget samband observerades mellan RIF-effekt och grad av depressivitet.},
 author    = {Holm, Michelle and Nyman, Cecilia},
 keyword   = {depression Retrieval-induced forgetting,interferens,inhibition,episodiskt långtidsminne,Framplockningsinducerad glömska,episodic long term memory,interference,depression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan minnesframplockning underlättas med hjälp av visouspatiala ledtrådar?},
 year     = {2016},
}