Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Människor under konstruktion? - En kvantitativ studie om sexuella trakasserier i skolmiljön

Artman, Benedicte LU and Carlsson, Nathalie LU (2016) SOPA63 20161
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att bland niondeklassare i tre skånska städer utforska och jämföra hur tjejer och killar uppfattar händelser som kan definieras som sexuella trakasserier, utförda gentemot sig själva och andra i skolmiljön, och deras erfarenheter av dessa. En kvantitativ metod användes för att undersöka de två hypoteserna som lyder: de som identifierar sig som tjejer uppmärksammar fler situationer
som kan innehålla sexuella trakasserier i skolmiljön, än de som identifierar sig som killar, samt de som identifierar sig som tjejer uppfattar situationer som kan innehålla sexuella trakasserier i skolmiljön, på ett mer negativt sätt än de som identifierar sig som killar. För att genomföra detta sändes email ut till rektorerna på 29... (More)
Syftet med denna uppsats var att bland niondeklassare i tre skånska städer utforska och jämföra hur tjejer och killar uppfattar händelser som kan definieras som sexuella trakasserier, utförda gentemot sig själva och andra i skolmiljön, och deras erfarenheter av dessa. En kvantitativ metod användes för att undersöka de två hypoteserna som lyder: de som identifierar sig som tjejer uppmärksammar fler situationer
som kan innehålla sexuella trakasserier i skolmiljön, än de som identifierar sig som killar, samt de som identifierar sig som tjejer uppfattar situationer som kan innehålla sexuella trakasserier i skolmiljön, på ett mer negativt sätt än de som identifierar sig som killar. För att genomföra detta sändes email ut till rektorerna på 29 olika skolor, innehållandes 1787 niondeklassare i städerna Hässleholm, Lund och Landskrona, med en förfrågan om att komma till deras skolor för att utföra studien. Totalt samlades 175 enkäter in, varav 171 användes i tabeller, diagram och analysen. Resultatet visade att överlag uppmärksammar tjejer fler situationer som kan innehålla sexuella trakasserier än killar, men vissa resultat var svagare än andra. Resultatet visade också att det överlag var en liten skillnad mellan killar och tjejer, gällande hur de uppfattar situationer som kan innehålla sexuella trakasserier, men i varje situation var där en lite större andel tjejer som tyckte att de föreslagna händelserna kändes obehagliga. Därmed kunde ingen av hypoteserna varken bekräftas eller förkastas. (Less)
Abstract
The aim of this study was to investigate and compare the way girls and boys in the ninth grade of Swedish compulsory school in three cities in Skåne county, perceive events in their school environment that can be defined as sexual harassments, where either themselves or others were subjected to these harassments and their experiences of said events. A quantitative method was used in order to examine the two hypotheses that were as follows: those identifying themselves as girls notice more situations that could involve sexual harassments than those identifying themselves as boys, and those identifying themselves as girls perceive situations that could involve sexual harassments in a more negative manner than those identifying themselves as... (More)
The aim of this study was to investigate and compare the way girls and boys in the ninth grade of Swedish compulsory school in three cities in Skåne county, perceive events in their school environment that can be defined as sexual harassments, where either themselves or others were subjected to these harassments and their experiences of said events. A quantitative method was used in order to examine the two hypotheses that were as follows: those identifying themselves as girls notice more situations that could involve sexual harassments than those identifying themselves as boys, and those identifying themselves as girls perceive situations that could involve sexual harassments in a more negative manner than those identifying themselves as boys. To be able to examine the hypotheses, emails were sent to the headmasters of 29 different schools including 1787 ninth grade students in the cities of Hässleholm, Lund and Landskrona, with an inquiry to come to their schools and perform our study. In total, 175 questionnaires were collected, whereas 171 of them were used in the charts and the analysis. The result showed that in general girls noticed more situations that could involve sexual harassments than boys did, but some results were weaker than others. The result also showed that there was a minor difference in general between boys and girls, concerning how they perceived situations that could involve sexual harassments, but that in each case there was a slightly bigger proportion of the girls that thought the presented events felt unpleasant. Consequently, none of the hypotheses could neither be proven nor rejected. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Artman, Benedicte LU and Carlsson, Nathalie LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexual harassment, school environment, social constructivism, gender, sexuella trakasserier, skolmiljö, socialkonstruktivism, genus
language
Swedish
id
8877054
date added to LUP
2016-06-08 14:49:44
date last changed
2016-06-08 14:49:44
@misc{8877054,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate and compare the way girls and boys in the ninth grade of Swedish compulsory school in three cities in Skåne county, perceive events in their school environment that can be defined as sexual harassments, where either themselves or others were subjected to these harassments and their experiences of said events. A quantitative method was used in order to examine the two hypotheses that were as follows: those identifying themselves as girls notice more situations that could involve sexual harassments than those identifying themselves as boys, and those identifying themselves as girls perceive situations that could involve sexual harassments in a more negative manner than those identifying themselves as boys. To be able to examine the hypotheses, emails were sent to the headmasters of 29 different schools including 1787 ninth grade students in the cities of Hässleholm, Lund and Landskrona, with an inquiry to come to their schools and perform our study. In total, 175 questionnaires were collected, whereas 171 of them were used in the charts and the analysis. The result showed that in general girls noticed more situations that could involve sexual harassments than boys did, but some results were weaker than others. The result also showed that there was a minor difference in general between boys and girls, concerning how they perceived situations that could involve sexual harassments, but that in each case there was a slightly bigger proportion of the girls that thought the presented events felt unpleasant. Consequently, none of the hypotheses could neither be proven nor rejected.},
 author    = {Artman, Benedicte and Carlsson, Nathalie},
 keyword   = {sexual harassment,school environment,social constructivism,gender,sexuella trakasserier,skolmiljö,socialkonstruktivism,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människor under konstruktion? - En kvantitativ studie om sexuella trakasserier i skolmiljön},
 year     = {2016},
}