Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Sundbyholmstravet i Eskilstuna

Gustafsson, Patrik ; Hellbe, Joel ; Johansson, Eric and Olsson, Anders LU (2016) VBR054 20161
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Denna rapport är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk Riskvärdering (VBR054), med syfte att granska och utvärdera ett objekts personsäkerhet i händelse av brand. Målet är att studenterna ska öka sin förståelse för utrymningssäkerhet och kunna applicera tidigare kunskaper och färdigheter för att genomföra en ingenjörsmässig riskanalys.

Objektet som analyseras är Sundbyholms travbana som ligger i Eskilstuna kommun. Travbanan sysslar främst med hästsport men även andra evenemang. I objektet som utvärderas finns bland annat en läktare, en totohall, ett kök, en restaurang och en pub. Lokalen beräknas ha kapacitet för 1600 besökare, med variation beroende på vilken typ av evenemang som hålls. Objektet har tre olika våningar;... (More)
Denna rapport är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk Riskvärdering (VBR054), med syfte att granska och utvärdera ett objekts personsäkerhet i händelse av brand. Målet är att studenterna ska öka sin förståelse för utrymningssäkerhet och kunna applicera tidigare kunskaper och färdigheter för att genomföra en ingenjörsmässig riskanalys.

Objektet som analyseras är Sundbyholms travbana som ligger i Eskilstuna kommun. Travbanan sysslar främst med hästsport men även andra evenemang. I objektet som utvärderas finns bland annat en läktare, en totohall, ett kök, en restaurang och en pub. Lokalen beräknas ha kapacitet för 1600 besökare, med variation beroende på vilken typ av evenemang som hålls. Objektet har tre olika våningar; bottenplanet som innehåller totohall och pub, mellanplanet som omfattar läktare och restaurang, och det övre planet som består av domartorn och hästägarlounge.

Genom att studera ett par utvalda brandscenarier utvärderas personsäkerheten för det befintliga brandskyddet. Utvärderingen som genomförs är en sammanslagning av förenklad och analytisk dimensionering, där de scenarier som medför störst risk granskas på djupet. Med hjälp av brandsimulering i FDS erhålls tid till kritiska förhållanden. Resultatet jämförs sedan med utrymningssimuleringar i Pathfinder för kunna evaluera det befintliga brandskyddet. Vid konflikter i form av att en utrymning inte kan ske säkert, tas eventuella förslag till åtgärder fram.

Fortlöpande genomförs känslighetsanalyser av resultatet från respektive delmoment, för att genomgående ta hänsyn till osäkerheter. Resultatet av utvärderingen påvisar att personsäkerheten inte är tillräcklig i nuläget, men att det finns förslag till åtgärder för ökad säkerhet.

Åtgärdsförslagen delas in i kategorierna bör och skall, där bör-förslagen är åtgärder som förbättrar personsäkerheten men är inte tillräckliga att säkerställa att utrymning sker innan kritiska förhållanden uppnås. Åtgärderna i skall-kategorin är väsentliga för att utrymning kommer att ske under säkra förhållanden.

Skall:

Säkerställning av fria utrymningsvägar
Installation av fallkolv i dörr mellan kök och restaurang
Installation av automatiskt brandlarm

Bör:

Införandet av utrymningsplaner för besökare samt uppdatering av befintliga planer för personal (Less)
Popular Abstract
This report is the result of a fire safety evaluation of Sundbyholm race track in Eskilstuna municipality. The main purpose of the report is to assess the personal safety in the event of a fire. The report covers the public areas of the building where most of the visitors will be found. Depending on what type of event is taking place, the amount of visitors varies, with a maximum of 1600. A number of potential fire scenarios were identified, and the most critical scenarios were chosen for further examination and evaluation. The results of the assessment shows that the personal safety is at the moment inadequate, but offers arrangements to increase the personal safety.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Patrik ; Hellbe, Joel ; Johansson, Eric and Olsson, Anders LU
supervisor
organization
course
VBR054 20161
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Brandteknisk riskvärdering, travbana, utrymning, Sundbyholm, kritiska förhållanden, FDS, Pathfinder, känslighetsanalys.
report number
9492
language
Swedish
id
8877121
date added to LUP
2016-06-21 19:14:09
date last changed
2016-06-21 19:14:09
@misc{8877121,
 abstract   = {Denna rapport är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk Riskvärdering (VBR054), med syfte att granska och utvärdera ett objekts personsäkerhet i händelse av brand. Målet är att studenterna ska öka sin förståelse för utrymningssäkerhet och kunna applicera tidigare kunskaper och färdigheter för att genomföra en ingenjörsmässig riskanalys.

Objektet som analyseras är Sundbyholms travbana som ligger i Eskilstuna kommun. Travbanan sysslar främst med hästsport men även andra evenemang. I objektet som utvärderas finns bland annat en läktare, en totohall, ett kök, en restaurang och en pub. Lokalen beräknas ha kapacitet för 1600 besökare, med variation beroende på vilken typ av evenemang som hålls. Objektet har tre olika våningar; bottenplanet som innehåller totohall och pub, mellanplanet som omfattar läktare och restaurang, och det övre planet som består av domartorn och hästägarlounge.

Genom att studera ett par utvalda brandscenarier utvärderas personsäkerheten för det befintliga brandskyddet. Utvärderingen som genomförs är en sammanslagning av förenklad och analytisk dimensionering, där de scenarier som medför störst risk granskas på djupet. Med hjälp av brandsimulering i FDS erhålls tid till kritiska förhållanden. Resultatet jämförs sedan med utrymningssimuleringar i Pathfinder för kunna evaluera det befintliga brandskyddet. Vid konflikter i form av att en utrymning inte kan ske säkert, tas eventuella förslag till åtgärder fram.

Fortlöpande genomförs känslighetsanalyser av resultatet från respektive delmoment, för att genomgående ta hänsyn till osäkerheter. Resultatet av utvärderingen påvisar att personsäkerheten inte är tillräcklig i nuläget, men att det finns förslag till åtgärder för ökad säkerhet.

Åtgärdsförslagen delas in i kategorierna bör och skall, där bör-förslagen är åtgärder som förbättrar personsäkerheten men är inte tillräckliga att säkerställa att utrymning sker innan kritiska förhållanden uppnås. Åtgärderna i skall-kategorin är väsentliga för att utrymning kommer att ske under säkra förhållanden.

Skall:

Säkerställning av fria utrymningsvägar
Installation av fallkolv i dörr mellan kök och restaurang
Installation av automatiskt brandlarm

Bör:

Införandet av utrymningsplaner för besökare samt uppdatering av befintliga planer för personal},
 author    = {Gustafsson, Patrik and Hellbe, Joel and Johansson, Eric and Olsson, Anders},
 keyword   = {Brandteknisk riskvärdering,travbana,utrymning,Sundbyholm,kritiska förhållanden,FDS,Pathfinder,känslighetsanalys.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av Sundbyholmstravet i Eskilstuna},
 year     = {2016},
}