Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"När förändringens vindar blåser bygger vissa väderkvarnar och andra vindskydd” - En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av en organisationsförändring inom den privata vården

Bergström, Jakob LU ; Ringart Cohen, Shiran LU and Wåhlander, Moa LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kvalitativa studie var att öka förståelsen för hur medarbetare inom den privata äldrevården upplevde en organisationsförändring. Den huvudaspekt som studerades var i vilken utsträckning medarbetare upplevde att de hade möjlighet att bidra eller vara delaktiga under förändringens gång. Vidare studerades hur de upplevde kommunikationen och informationen under förändringen samt hur de såg på personalrelaterade problem under förändringen. Studien utfördes på ett privat vårdboende i södra Sverige och empirin bestod av semistrukturerade intervjuer med tolv av medarbetarna. Resultatet visade vikten av delaktighet där de respondenter som var positiva till förändringen även var de respondenter som upplevde att de fick vara... (More)
Syftet med denna kvalitativa studie var att öka förståelsen för hur medarbetare inom den privata äldrevården upplevde en organisationsförändring. Den huvudaspekt som studerades var i vilken utsträckning medarbetare upplevde att de hade möjlighet att bidra eller vara delaktiga under förändringens gång. Vidare studerades hur de upplevde kommunikationen och informationen under förändringen samt hur de såg på personalrelaterade problem under förändringen. Studien utfördes på ett privat vårdboende i södra Sverige och empirin bestod av semistrukturerade intervjuer med tolv av medarbetarna. Resultatet visade vikten av delaktighet där de respondenter som var positiva till förändringen även var de respondenter som upplevde att de fick vara delaktiga under förändringens gång. Däremot visade resultatet att de medarbetare som upplevde förändringen svår och mindre lyckad var de som hade velat vara mer delaktiga och involverade under förändringsprocessen. Vidare visade resultatet på att det var viktigt med en engagerad chef eftersom en engagerad chef underlättade förändringsprocessen för medarbetarna. Summerat är organisationsförändringar ett komplext fenomen eftersom varje organisation är unik. (Less)
Abstract
The purpose of this qualitative study was to increase the understanding of how employees within the private elderly care in Sweden experienced organizational change. The main aspect studied was how the employees experienced their possibility to contribute to the change or participate in the change process. Furthermore the study investigates how they experienced the communication and information during the change and their view on staff related issues during the change. The study was conducted at a private nursing home in the south of Sweden and the empirical data consisted of interviews with twelve of the employees. The results stated the importance of participation. The respondents that experienced the change as positive were also the... (More)
The purpose of this qualitative study was to increase the understanding of how employees within the private elderly care in Sweden experienced organizational change. The main aspect studied was how the employees experienced their possibility to contribute to the change or participate in the change process. Furthermore the study investigates how they experienced the communication and information during the change and their view on staff related issues during the change. The study was conducted at a private nursing home in the south of Sweden and the empirical data consisted of interviews with twelve of the employees. The results stated the importance of participation. The respondents that experienced the change as positive were also the ones who felt they could contribute to the change. On the contrary, the respondents who were not pleased with the change wished to be more incorporated in the decision making process. Furthermore the results indicated that a dedicated manager is important to make the change process easier for the employees. Finally, organizational change is a complex phenomenon since every organization is unique. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Jakob LU ; Ringart Cohen, Shiran LU and Wåhlander, Moa LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
participation, organizational change, elderly care, communication, nursing staff, Organisationsförändring, vårdboende, delaktighet, kommunikation, vårdpersonal
language
Swedish
id
8877436
date added to LUP
2016-06-08 11:25:09
date last changed
2016-06-08 11:25:09
@misc{8877436,
 abstract   = {The purpose of this qualitative study was to increase the understanding of how employees within the private elderly care in Sweden experienced organizational change. The main aspect studied was how the employees experienced their possibility to contribute to the change or participate in the change process. Furthermore the study investigates how they experienced the communication and information during the change and their view on staff related issues during the change. The study was conducted at a private nursing home in the south of Sweden and the empirical data consisted of interviews with twelve of the employees. The results stated the importance of participation. The respondents that experienced the change as positive were also the ones who felt they could contribute to the change. On the contrary, the respondents who were not pleased with the change wished to be more incorporated in the decision making process. Furthermore the results indicated that a dedicated manager is important to make the change process easier for the employees. Finally, organizational change is a complex phenomenon since every organization is unique.},
 author    = {Bergström, Jakob and Ringart Cohen, Shiran and Wåhlander, Moa},
 keyword   = {participation,organizational change,elderly care,communication,nursing staff,Organisationsförändring,vårdboende,delaktighet,kommunikation,vårdpersonal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"När förändringens vindar blåser bygger vissa väderkvarnar och andra vindskydd” - En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av en organisationsförändring inom den privata vården},
 year     = {2016},
}