Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rasism i digital form - en enkätstudie om kränkningar på Facebook

Markusson, Matilda LU and Bäckström, Viktor (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract
Harassment on Facebook is common and comes in different forms. This study focus on expressions of hatred online that offends people based on their ethnic background. The questions at issue cover differences in behaviour on Facebook between more or less racist people and between people who strongly identify themselves respectively not that strongly identify themselves with Swedes. The study was performed with a survey based on the answers of 116 people, of which the majority are students at Lund University and Malmö University. The results showed that less racist people, and people who don’t identify strongly with Swedes, were more willing to report comments on Facebook with racist content. Coherent with this result, the study also found... (More)
Harassment on Facebook is common and comes in different forms. This study focus on expressions of hatred online that offends people based on their ethnic background. The questions at issue cover differences in behaviour on Facebook between more or less racist people and between people who strongly identify themselves respectively not that strongly identify themselves with Swedes. The study was performed with a survey based on the answers of 116 people, of which the majority are students at Lund University and Malmö University. The results showed that less racist people, and people who don’t identify strongly with Swedes, were more willing to report comments on Facebook with racist content. Coherent with this result, the study also found that less racist people got more provoked by, and thought that racist comments on Facebook were more unethical. A difference was also found between those who identify strongly respectively not that strongly with Swedes regarding to what extent they actually had reported anything offending to Facebook. In general, the study indicates that helping behaviour, in the shape of reporting a person or a comment on Facebook, isn’t that common. The overall reason for this is that people simply don’t consider the possibility. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kränkningar på Facebook är vanligt förekommande och kan ta olika former. Den här studien fokuserar på det näthat som kränker individer på grund av deras etniska ursprung. Studiens frågeställningar berör skillnader i beteende på Facebook mellan människor som är mer respektive mindre rasistiska samt människor med hög respektive låg ingruppsidentifikation med gruppen svenskar. Studien genomfördes som en enkätundersökning baserad på 116 personer, där majoriteten av deltagarna var studenter vid Lunds Universitet och Malmö Högskola. Resultaten visade bland annat att mindre rasistiska människor, samt människor som inte identifierar sig starkt med gruppen svenskar, är mer benägna att anmäla rasistiska kommentarer på Facebook. I linje med detta... (More)
Kränkningar på Facebook är vanligt förekommande och kan ta olika former. Den här studien fokuserar på det näthat som kränker individer på grund av deras etniska ursprung. Studiens frågeställningar berör skillnader i beteende på Facebook mellan människor som är mer respektive mindre rasistiska samt människor med hög respektive låg ingruppsidentifikation med gruppen svenskar. Studien genomfördes som en enkätundersökning baserad på 116 personer, där majoriteten av deltagarna var studenter vid Lunds Universitet och Malmö Högskola. Resultaten visade bland annat att mindre rasistiska människor, samt människor som inte identifierar sig starkt med gruppen svenskar, är mer benägna att anmäla rasistiska kommentarer på Facebook. I linje med detta visade studien att mindre rasistiska människor blir mer provocerade av, samt tycker att rasistiska kommentarer på Facebook är mer omoraliska. Det fanns även en skillnad mellan de som identifierade sig starkt respektive inte lika starkt med gruppen svenskar avseende i vilken utsträckning de faktiskt hade anmält någonting till Facebook. Generellt indikerar studien att hjälpbeteende, i form av till exempel anmälningar av kommentarer eller personer, är lågt på Facebook. Den övergripande anledningen till detta är att människor helt enkelt inte tänker på att möjligheten finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Markusson, Matilda LU and Bäckström, Viktor
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ingroup identification, helping behaviour, harassment, Facebook, racism, ingruppsidentifikation, kränkningar, hjälpbeteende
language
Swedish
id
8877587
date added to LUP
2016-08-16 14:23:09
date last changed
2016-08-16 14:23:09
@misc{8877587,
 abstract   = {Harassment on Facebook is common and comes in different forms. This study focus on expressions of hatred online that offends people based on their ethnic background. The questions at issue cover differences in behaviour on Facebook between more or less racist people and between people who strongly identify themselves respectively not that strongly identify themselves with Swedes. The study was performed with a survey based on the answers of 116 people, of which the majority are students at Lund University and Malmö University. The results showed that less racist people, and people who don’t identify strongly with Swedes, were more willing to report comments on Facebook with racist content. Coherent with this result, the study also found that less racist people got more provoked by, and thought that racist comments on Facebook were more unethical. A difference was also found between those who identify strongly respectively not that strongly with Swedes regarding to what extent they actually had reported anything offending to Facebook. In general, the study indicates that helping behaviour, in the shape of reporting a person or a comment on Facebook, isn’t that common. The overall reason for this is that people simply don’t consider the possibility.},
 author    = {Markusson, Matilda and Bäckström, Viktor},
 keyword   = {ingroup identification,helping behaviour,harassment,Facebook,racism,ingruppsidentifikation,kränkningar,hjälpbeteende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rasism i digital form - en enkätstudie om kränkningar på Facebook},
 year     = {2016},
}