Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nudging och mobility management för mer hållbart resande - Finns kopplingar och komplement?

Lindholm, Sofia LU (2016) MVEM30 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
The purpose of this study was to find out how nudging can be used in mobility management for sustainability adaptment of people's travel patterns, and examine if there is measures in mobility management that can be interpreted as nudging. This thesis performed a practical qualitative test in which a mobility management measure in the form of a “ride an electric bike to work” campaign was introduced with help of nudging techniques. The aim of this test was to get employees at Trivector to start commute to work more sustainably by riding electric bikes. In addition to this test this study was based on semi-structured interviews and focusgroups.
The thesis test attracted much attention, curiosity and gave significant results to the study.... (More)
The purpose of this study was to find out how nudging can be used in mobility management for sustainability adaptment of people's travel patterns, and examine if there is measures in mobility management that can be interpreted as nudging. This thesis performed a practical qualitative test in which a mobility management measure in the form of a “ride an electric bike to work” campaign was introduced with help of nudging techniques. The aim of this test was to get employees at Trivector to start commute to work more sustainably by riding electric bikes. In addition to this test this study was based on semi-structured interviews and focusgroups.
The thesis test attracted much attention, curiosity and gave significant results to the study. The test provides potential for development for a more large-scale quantitative test in terms of improvement tips when implementing of a future test, however, this is beyond the scope of this essay timeframe.
This study shows that nudging and mobility management overlap each other and that many mobility management measures containing more or less different nudging-techniques. Furthermore, this study conclude that nudging has a great potential to enrich almost the entire mobility management area. Nudging can help enriching, develop and streamline mobility management. However, there are nnnsome limitations such as today's norms which may restrain the effect of the study.
Finally this study shows that studies of how nudging practical can enrich and supplement mobility management are needed, in order to decide which nudging techniques that are best suited to different mobility management measures. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Knuffas du mot ett mer hållbart transportmedel?

Dagligen blir vi påverkade på olika sätt som ligger till grund för våra handlingar. Men vet vi verkligen alltid om när vi blir påverkade? Ibland blir du troligtvis påverkad till ett vissa val trots att du är helt ovetande om det. Detta kan med andra ord kallas för nudging, som är ett koncept för att leda människor och ge en ”knuff” i rätt riktning med att valfriheten fortfarande kvarstår.

Denna studie visar att nudging överlappar med ett annat koncept inom beteendeförändringar nämligen mobility management, som handlar om att främja hållbara transporter genom att påverka resenärers beteenden och attityder. Vidare kan mobility management liknas med en mjukvara som medför en bättre... (More)
Knuffas du mot ett mer hållbart transportmedel?

Dagligen blir vi påverkade på olika sätt som ligger till grund för våra handlingar. Men vet vi verkligen alltid om när vi blir påverkade? Ibland blir du troligtvis påverkad till ett vissa val trots att du är helt ovetande om det. Detta kan med andra ord kallas för nudging, som är ett koncept för att leda människor och ge en ”knuff” i rätt riktning med att valfriheten fortfarande kvarstår.

Denna studie visar att nudging överlappar med ett annat koncept inom beteendeförändringar nämligen mobility management, som handlar om att främja hållbara transporter genom att påverka resenärers beteenden och attityder. Vidare kan mobility management liknas med en mjukvara som medför en bättre användning av hårdvaran. Där mjukvaran innebär påverkan på beteenden och attityder, och hårdvaran innebär de fysiska åtgärderna. Nudging finns idag inom mobility management området i form av att många mobility management åtgärder mer eller mindre innehåller olika nudging-tekniker även om det inte varit grundtanken från början. Om en mobility management åtgärd anses innehålla nudging beror på hur åtgärden är framförd, utformad och implementerad. Ett exempel på en mobility management åtgärd som innehåller nudging kan vara en bilpool. Bilpoolen i sig är inte nudging men om bilpoolen utformas på ett sätt där exempelvis medlemskort till bilpoolen ingår i bostadshyran, resulterar det i att det blir nudging. Denna åtgärd handlar alltså om hur upplägget och förenklingen av information görs samt tillgängligheten.

Eftersom både nudging och mobility management handlar om att påverka individers beteenden, borde de väl förmodligen kunna kombineras med varandra? Självklart kan koncepten kombineras med varandra eftersom det finns tydliga kopplingar mellan dem. Nudging har även en stor potential att berika nästintill hela mobility management området. Nudging som tillförs och berikar mobility management kan leda till en utveckling och effektivisering av mobility management. Denna studie har genomfört ett nudging-test för att undersöka just detta, genom att införa en mobility management åtgärd ”elcykla-till-jobbet-kampanj” med hjälp av olika nudging-tekniker. Testet gick ut på att informationsringar, en stålring med 10 runda laminerade informationssidor, lämnades ut på ett företag, följt av en testvecka då anställda fick möjlighet att pröva att elcykel-pendla. Detta fick en mycket positiv respons och bemöttes med en öppenhet och nyfikenhet.

Detta nudging-test påvisar att det praktisk går att tillämpa nudging i en mobility management. Då den nudging-teknik som användes för att förenkla och rama in informationen i informationsringaran hade en positiv påverkan och framgång i användandet av mobility management åtgärden. Om dessa två koncept kombineras med varandra kan det leda till en ökad effektivitet för att främja beteendeförändringar. Vidare framlägger studien tips inför hur framtida nudging-test kan göras mer effektiva, för att öka nudging-berikningen av mobility management optimal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Sofia LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
nudging, mobility management, behavioural change, nudging-test, electric bike
language
Swedish
id
8877656
date added to LUP
2016-06-09 13:02:22
date last changed
2016-06-09 13:02:22
@misc{8877656,
 abstract   = {The purpose of this study was to find out how nudging can be used in mobility management for sustainability adaptment of people's travel patterns, and examine if there is measures in mobility management that can be interpreted as nudging. This thesis performed a practical qualitative test in which a mobility management measure in the form of a “ride an electric bike to work” campaign was introduced with help of nudging techniques. The aim of this test was to get employees at Trivector to start commute to work more sustainably by riding electric bikes. In addition to this test this study was based on semi-structured interviews and focusgroups. 
The thesis test attracted much attention, curiosity and gave significant results to the study. The test provides potential for development for a more large-scale quantitative test in terms of improvement tips when implementing of a future test, however, this is beyond the scope of this essay timeframe.
This study shows that nudging and mobility management overlap each other and that many mobility management measures containing more or less different nudging-techniques. Furthermore, this study conclude that nudging has a great potential to enrich almost the entire mobility management area. Nudging can help enriching, develop and streamline mobility management. However, there are nnnsome limitations such as today's norms which may restrain the effect of the study. 
Finally this study shows that studies of how nudging practical can enrich and supplement mobility management are needed, in order to decide which nudging techniques that are best suited to different mobility management measures.},
 author    = {Lindholm, Sofia},
 keyword   = {nudging,mobility management,behavioural change,nudging-test,electric bike},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nudging och mobility management för mer hållbart resande - Finns kopplingar och komplement?},
 year     = {2016},
}