Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det ömsesidiga samspelets påverkan - En fallstudie av akutverksamheten SUS, Malmö

Wingne, Richard LU and Al-Baker, Mohammed LU (2016) SMKK10 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vad: Kandidatuppsats, Logistics Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT 2016.

Författare: Mohammed Al-baker och Richard Wingne.

Titel: Det ömsesidiga samspelets påverkan - En fallstudie av akutverksamheten, SUS, Malmö.

Handledare: Eva Åström och Mats Johnsson.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. Det här har vi gjort genom att studera Skånes Universitetssjukhus, akutverksamhet i Malmö.

Frågeställningar: Vad är kundtillfredsställelse i en akutmottagning? Hur kan dessa faktorer påverka akutmottagningens kundtillfredsställelse? Hur kan akutmottagningen bidra till en ökad kundtillfredsställelse?

Metod: Denna... (More)
Vad: Kandidatuppsats, Logistics Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT 2016.

Författare: Mohammed Al-baker och Richard Wingne.

Titel: Det ömsesidiga samspelets påverkan - En fallstudie av akutverksamheten, SUS, Malmö.

Handledare: Eva Åström och Mats Johnsson.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. Det här har vi gjort genom att studera Skånes Universitetssjukhus, akutverksamhet i Malmö.

Frågeställningar: Vad är kundtillfredsställelse i en akutmottagning? Hur kan dessa faktorer påverka akutmottagningens kundtillfredsställelse? Hur kan akutmottagningen bidra till en ökad kundtillfredsställelse?

Metod: Denna studie har en abduktiv ansats som är baserad på kvalitativt metodval i form av semi-strukturerade intervjuer och platsobservationer.

Teori: Den här studien lyfter fram en teoretisk genomgång av tidigare forskning av kundtillfredsställelse och hur den definieras idag. Den teoretiska genomgången avslutas sedan med teorier kring servicemöte, kommunikation och värdeskapande.

Slutsatser: Slutsatsen i denna studie visar på att interaktion och värdeskapande har en central roll i hälso- och sjukvårdens tjänsteleverans samt tjänsteproduktivitet. I relationen mellan tjänsteverksamheten och dess kunder bör de gemensamt ta ansvar för tjänsteprocessen för att skapa en god kundtillfredsställelse samt att det bör finnas en strävan efter att skapa värde i de processer som kunden medverkar i. För att kunna bidra till en ökad kundtillfredsställelse är det således viktigt att akutverksamheten fokuserar på värden som kompletterar, stödjer och matchar värdeskapande processen för kunden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wingne, Richard LU and Al-Baker, Mohammed LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kundtillfredsställelse, servicemöte, kommunikation, värdeskapande
language
Swedish
id
8877847
date added to LUP
2016-09-02 11:21:03
date last changed
2016-09-02 11:21:03
@misc{8877847,
 abstract   = {Vad: Kandidatuppsats, Logistics Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT 2016.

Författare: Mohammed Al-baker och Richard Wingne.

Titel: Det ömsesidiga samspelets påverkan - En fallstudie av akutverksamheten, SUS, Malmö.

Handledare: Eva Åström och Mats Johnsson.

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer i tjänsteprocessen som kan påverka kundtillfredsställelsen i en akutverksamhet. Det här har vi gjort genom att studera Skånes Universitetssjukhus, akutverksamhet i Malmö.

Frågeställningar: Vad är kundtillfredsställelse i en akutmottagning? Hur kan dessa faktorer påverka akutmottagningens kundtillfredsställelse? Hur kan akutmottagningen bidra till en ökad kundtillfredsställelse?

Metod: Denna studie har en abduktiv ansats som är baserad på kvalitativt metodval i form av semi-strukturerade intervjuer och platsobservationer.

Teori: Den här studien lyfter fram en teoretisk genomgång av tidigare forskning av kundtillfredsställelse och hur den definieras idag. Den teoretiska genomgången avslutas sedan med teorier kring servicemöte, kommunikation och värdeskapande.

Slutsatser: Slutsatsen i denna studie visar på att interaktion och värdeskapande har en central roll i hälso- och sjukvårdens tjänsteleverans samt tjänsteproduktivitet. I relationen mellan tjänsteverksamheten och dess kunder bör de gemensamt ta ansvar för tjänsteprocessen för att skapa en god kundtillfredsställelse samt att det bör finnas en strävan efter att skapa värde i de processer som kunden medverkar i. För att kunna bidra till en ökad kundtillfredsställelse är det således viktigt att akutverksamheten fokuserar på värden som kompletterar, stödjer och matchar värdeskapande processen för kunden.},
 author    = {Wingne, Richard and Al-Baker, Mohammed},
 keyword   = {Kundtillfredsställelse,servicemöte,kommunikation,värdeskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det ömsesidiga samspelets påverkan - En fallstudie av akutverksamheten SUS, Malmö},
 year     = {2016},
}