Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Välkommen att investera - En kvalitativ studie om investerarkommunikation och förtroendeskapande i delningsekonomin

Ford, Emma LU and Svensson, Astrid LU (2016) SKOK01 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar skapa förståelse för hur kommunikation sker på digitala plattformar. Genom det empiriska exemplet crowdfunding undersöks hur kommunikation gentemot investerare översätts till en delningsekonomisk kontext. Studien använder sig av en hermeneutisk ansats där empirin porträtteras i en flerfallsanalys. Kvalitativa intervjuer och dokumentanalys ligger till grund för analysen, i vilken empirin kontextualiseras med hjälp av teorier och en modell för förtroendeskapande. I analysens första del redogörs för hur entreprenörer upplever investerarkommunikation i crowdfunding, medan den andra delen identifierar och diskuterar typiska berättelser som används för att övertyga till investering. Resultatet visar att traditionella metoder... (More)
Denna studie ämnar skapa förståelse för hur kommunikation sker på digitala plattformar. Genom det empiriska exemplet crowdfunding undersöks hur kommunikation gentemot investerare översätts till en delningsekonomisk kontext. Studien använder sig av en hermeneutisk ansats där empirin porträtteras i en flerfallsanalys. Kvalitativa intervjuer och dokumentanalys ligger till grund för analysen, i vilken empirin kontextualiseras med hjälp av teorier och en modell för förtroendeskapande. I analysens första del redogörs för hur entreprenörer upplever investerarkommunikation i crowdfunding, medan den andra delen identifierar och diskuterar typiska berättelser som används för att övertyga till investering. Resultatet visar att traditionella metoder för att använda investor relations och kommunicera med sina investerare inte är direkt applicerbara i den delningsekonomiska kontexten. För att kompensera för en anonym kommunikation kan storytelling användas för att väcka känslor och personifiera företaget, vilket möjliggör att förtroende skapas. Vidare kan storytelling användas för att kommunicera kompetens, välvilja, integritet och gemensamma värderingar – alla fundamentala delar i den förtroendeskapande kommunikationen. (Less)
Abstract
This study aims to understand how communication occurs on digital platforms. Using crowdfunding as empirical evidence, the study examines how investor relations are translated into the context of the sharing economy. The study uses a hermeneutical approach where empirical data is portrayed in a multi-case analysis. Qualitative interviews and a document analysis form the basis of the analysis, in which the empirical evidence is contextualised using theories and a model for building trust. The first part of the analysis describes how entrepreneurs seek to communicate with potential investors in crowdfunding, while the second part identifies and examines typical stories that are used to convince investors to invest. The result shows that... (More)
This study aims to understand how communication occurs on digital platforms. Using crowdfunding as empirical evidence, the study examines how investor relations are translated into the context of the sharing economy. The study uses a hermeneutical approach where empirical data is portrayed in a multi-case analysis. Qualitative interviews and a document analysis form the basis of the analysis, in which the empirical evidence is contextualised using theories and a model for building trust. The first part of the analysis describes how entrepreneurs seek to communicate with potential investors in crowdfunding, while the second part identifies and examines typical stories that are used to convince investors to invest. The result shows that traditional methods of investor communications are not directly applicable in the sharing economy. To compensate for anonymous communication, storytelling can be used to provoke emotions and to personalise the enterprise, enabling trust formation. Furthermore, storytelling can be used to mediate competence, benevolence, integrity, and shared values – all fundamental elements in trust-building communications. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ford, Emma LU and Svensson, Astrid LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
delägarbaserad crowdfunding, investor relations, förtroende, delningsekonomi, storytelling, strategisk kommunikation
language
Swedish
id
8877988
date added to LUP
2016-06-09 16:35:07
date last changed
2016-06-09 16:35:07
@misc{8877988,
 abstract   = {{This study aims to understand how communication occurs on digital platforms. Using crowdfunding as empirical evidence, the study examines how investor relations are translated into the context of the sharing economy. The study uses a hermeneutical approach where empirical data is portrayed in a multi-case analysis. Qualitative interviews and a document analysis form the basis of the analysis, in which the empirical evidence is contextualised using theories and a model for building trust. The first part of the analysis describes how entrepreneurs seek to communicate with potential investors in crowdfunding, while the second part identifies and examines typical stories that are used to convince investors to invest. The result shows that traditional methods of investor communications are not directly applicable in the sharing economy. To compensate for anonymous communication, storytelling can be used to provoke emotions and to personalise the enterprise, enabling trust formation. Furthermore, storytelling can be used to mediate competence, benevolence, integrity, and shared values – all fundamental elements in trust-building communications.}},
 author    = {{Ford, Emma and Svensson, Astrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Välkommen att investera - En kvalitativ studie om investerarkommunikation och förtroendeskapande i delningsekonomin}},
 year     = {{2016}},
}