Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pöbelmedia - Om populistiskt berättande i digitala medier

Molin, Alexander LU (2016) SKDK02 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Högerpopulismen är på frammarsch i Europa, nu med en mer omfattande propagandaarsenal än någonsin, i vilken det senaste vapnet är de allt mer populära opinionssajterna. Uppsatsen undersöker hur narrativ konstrueras i högerpopulistiska opinionssajters nyhetstexter och hur dessa förändras över tid. Fallet består av 26 nyhetsartiklar publicerade på den svenska högerpopulistiska opinionssajten, Avpixlat.info varav hälften under 2012 och andra hälften 2015. Studien har en narrativanalytisk ansats som sökt synliggöra de återkommande förklarande metanarrativ som förs i bakgrunden av Avpixlats nyhetsartiklar för att avgöra om vi kan finna ett mönster i hur dessa används. Sist i uppsatsen diskuterar vi analysresultaten och försöker ge möjliga... (More)
Högerpopulismen är på frammarsch i Europa, nu med en mer omfattande propagandaarsenal än någonsin, i vilken det senaste vapnet är de allt mer populära opinionssajterna. Uppsatsen undersöker hur narrativ konstrueras i högerpopulistiska opinionssajters nyhetstexter och hur dessa förändras över tid. Fallet består av 26 nyhetsartiklar publicerade på den svenska högerpopulistiska opinionssajten, Avpixlat.info varav hälften under 2012 och andra hälften 2015. Studien har en narrativanalytisk ansats som sökt synliggöra de återkommande förklarande metanarrativ som förs i bakgrunden av Avpixlats nyhetsartiklar för att avgöra om vi kan finna ett mönster i hur dessa används. Sist i uppsatsen diskuterar vi analysresultaten och försöker ge möjliga förklaringar till varför vi ser en förändring och vad förändringen kan säga oss om hur högerpopulistiska opinionssajter använder narrativ i sin strategiska kommunikation. Resultatet av studien visar att sajten återkommande använder sig av narrativa förklaringar i sin alternativa populistiska retorik och att användningen av dessa förhåller sig reflexivt till kontextuella omständigheter. Studien visar alltså att populismen gör skäl sitt namn genom att känna sin målgrupp, folket. (Less)
Popular Abstract
Right-wing populism is advancing in Europe, now with a more extensive propaganda arsenal than ever, in which its latest weapon are the ever more popular online opinion-sites. This research examines how narratives are constructed in right-wing populist opinion-sites’ news texts and how these develop over time. The case of study consists of 26 news articles published on the Swedish right-wing opinion-site, Avpixlat.info, half from 2012 and the other half from 2015. The study has a narrative approach towards the material which has aimed to visualize the recurring explanatory metanarratives being constructed in the background of Avpixlat’s news articles. Their occurrences in the articles during a year have been linked with each other to see if... (More)
Right-wing populism is advancing in Europe, now with a more extensive propaganda arsenal than ever, in which its latest weapon are the ever more popular online opinion-sites. This research examines how narratives are constructed in right-wing populist opinion-sites’ news texts and how these develop over time. The case of study consists of 26 news articles published on the Swedish right-wing opinion-site, Avpixlat.info, half from 2012 and the other half from 2015. The study has a narrative approach towards the material which has aimed to visualize the recurring explanatory metanarratives being constructed in the background of Avpixlat’s news articles. Their occurrences in the articles during a year have been linked with each other to see if we can determine a pattern of how narratives are being constructed and used in Avpixlat’s news articles. The thesis is concluded with a discussion of possible explanations for why we can see a change in how this is done over time and what that change can tell us about how right-wing populist opinion-sites uses narratives in their strategic communication. The results of the study show that the website uses several recurring narrative explanations in its alternative populist rhetoric and that the use of these relates reflexively to contextual factors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Molin, Alexander LU
supervisor
organization
course
SKDK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Right-wing populism, alternative media, comparative narrative inquiry, strategic communication
language
Swedish
id
8878080
date added to LUP
2016-06-16 15:59:35
date last changed
2016-06-16 15:59:35
@misc{8878080,
 abstract   = {Högerpopulismen är på frammarsch i Europa, nu med en mer omfattande propagandaarsenal än någonsin, i vilken det senaste vapnet är de allt mer populära opinionssajterna. Uppsatsen undersöker hur narrativ konstrueras i högerpopulistiska opinionssajters nyhetstexter och hur dessa förändras över tid. Fallet består av 26 nyhetsartiklar publicerade på den svenska högerpopulistiska opinionssajten, Avpixlat.info varav hälften under 2012 och andra hälften 2015. Studien har en narrativanalytisk ansats som sökt synliggöra de återkommande förklarande metanarrativ som förs i bakgrunden av Avpixlats nyhetsartiklar för att avgöra om vi kan finna ett mönster i hur dessa används. Sist i uppsatsen diskuterar vi analysresultaten och försöker ge möjliga förklaringar till varför vi ser en förändring och vad förändringen kan säga oss om hur högerpopulistiska opinionssajter använder narrativ i sin strategiska kommunikation. Resultatet av studien visar att sajten återkommande använder sig av narrativa förklaringar i sin alternativa populistiska retorik och att användningen av dessa förhåller sig reflexivt till kontextuella omständigheter. Studien visar alltså att populismen gör skäl sitt namn genom att känna sin målgrupp, folket.},
 author    = {Molin, Alexander},
 keyword   = {Right-wing populism,alternative media,comparative narrative inquiry,strategic communication},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pöbelmedia - Om populistiskt berättande i digitala medier},
 year     = {2016},
}