Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den mytomspunna energin - En kvalitativ studie om Öresundskrafts varumärkeskommunikation i en accelererande samtid

Wemne, Olle LU and Hultgren, Malin LU (2016) SKOK01 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Den mytomspunna energin
El och energi finns ständigt omkring oss. Men vem eller vilka aktörer som står för denna samhälleliga funktion är något vi sällan reflekterar över i vår accelererande samtid. Energimarknaden är avreglerad i Sverige sedan år 1996, vilket medfört nya förutsättningar för kommunala energibolag. Detta ställer krav på aktörernas varumärkeskommunikation för att tilltala kunder, samtidigt som kommunala bolag verkar under omständigheter som ska främja allmänhetens intressen. Svårigheterna utgörs dessutom av att energirelaterade produkter är homogena, komplexa och förgivettagna. Det finns begränsat med forskning som berör offentliga varumärken inom energibranschen, särskilt utifrån ett kommunikativt sändarperspektiv. Syftet... (More)
Den mytomspunna energin
El och energi finns ständigt omkring oss. Men vem eller vilka aktörer som står för denna samhälleliga funktion är något vi sällan reflekterar över i vår accelererande samtid. Energimarknaden är avreglerad i Sverige sedan år 1996, vilket medfört nya förutsättningar för kommunala energibolag. Detta ställer krav på aktörernas varumärkeskommunikation för att tilltala kunder, samtidigt som kommunala bolag verkar under omständigheter som ska främja allmänhetens intressen. Svårigheterna utgörs dessutom av att energirelaterade produkter är homogena, komplexa och förgivettagna. Det finns begränsat med forskning som berör offentliga varumärken inom energibranschen, särskilt utifrån ett kommunikativt sändarperspektiv. Syftet med vår studie är att undersöka hur ett kommunalt energibolag kommunicerar i syfte att tillskriva sitt varumärke och sina homogena produkter värde, i en samtid som präglas av acceleration och flyktiga ideal. Studien är baserad på en kvalitativ fallstudie, som undersökts semiotiskt med hjälp av dokumentanalys, deltagande observation samt en gruppintervju. Resultatet visar att det undersökta varumärket använder sig av ett antal myter och projekt för att konkretisera sina homogena produkter, vilket även bidrar till framställningen av varumärket. Kommunikationen bottnar i samhälleliga och miljöfrämjande intressen och bidrar till samhällets ökande informationsbrus och accelererande tempo. Studien ämnar att bidra till forskningsfälten strategisk kommunikation och varumärkeskommunikation. (Less)
Popular Abstract
The mythical energy
Electricity and energy are constantly surrounding us. However, the brands who provide these products are something we seldom reflect upon within our accelerating society. The Swedish energy market has been deregulated since year 1996, which has led to new conditions for public energy brands. As a result, branding efforts are required in order to appeal to customers, which is difficult due to the fact that energy-related products are homogenous, complex and taken for granted. Meanwhile, municipal companies also operate to promote public interests. There is limited research regarding public brands in the energy sector, particularly from a communicative perspective. The purpose of this study is to examine how a municipal... (More)
The mythical energy
Electricity and energy are constantly surrounding us. However, the brands who provide these products are something we seldom reflect upon within our accelerating society. The Swedish energy market has been deregulated since year 1996, which has led to new conditions for public energy brands. As a result, branding efforts are required in order to appeal to customers, which is difficult due to the fact that energy-related products are homogenous, complex and taken for granted. Meanwhile, municipal companies also operate to promote public interests. There is limited research regarding public brands in the energy sector, particularly from a communicative perspective. The purpose of this study is to examine how a municipal energy company is communicating in order to gain value to its brand and its homogenous products, in a time which is characterized by acceleration and volatile ideals. The study is based on a qualitative case study, which has been examined semiotically through document analysis, participatory observations and a group interview. The result shows that the observed brand uses projects and societal myths to concretize their homogenous products, which also contributes to the representation of the brand. The communication derives from societal and environmental interests, and contributes to additional societal noise and an accelerating societal pace. The study intends to contribute to the research fields of strategic communication and brand communication. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wemne, Olle LU and Hultgren, Malin LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
brand communication, branding, public brand, the energy market, energy, electricity, municipal energy company, environment, homogeneous products, differentiation, symbolic attributes, myths, Barthes, social acceleration, Rosa, smart
language
Swedish
id
8878148
date added to LUP
2016-06-08 15:46:48
date last changed
2016-06-08 15:46:48
@misc{8878148,
 abstract   = {Den mytomspunna energin
El och energi finns ständigt omkring oss. Men vem eller vilka aktörer som står för denna samhälleliga funktion är något vi sällan reflekterar över i vår accelererande samtid. Energimarknaden är avreglerad i Sverige sedan år 1996, vilket medfört nya förutsättningar för kommunala energibolag. Detta ställer krav på aktörernas varumärkeskommunikation för att tilltala kunder, samtidigt som kommunala bolag verkar under omständigheter som ska främja allmänhetens intressen. Svårigheterna utgörs dessutom av att energirelaterade produkter är homogena, komplexa och förgivettagna. Det finns begränsat med forskning som berör offentliga varumärken inom energibranschen, särskilt utifrån ett kommunikativt sändarperspektiv. Syftet med vår studie är att undersöka hur ett kommunalt energibolag kommunicerar i syfte att tillskriva sitt varumärke och sina homogena produkter värde, i en samtid som präglas av acceleration och flyktiga ideal. Studien är baserad på en kvalitativ fallstudie, som undersökts semiotiskt med hjälp av dokumentanalys, deltagande observation samt en gruppintervju. Resultatet visar att det undersökta varumärket använder sig av ett antal myter och projekt för att konkretisera sina homogena produkter, vilket även bidrar till framställningen av varumärket. Kommunikationen bottnar i samhälleliga och miljöfrämjande intressen och bidrar till samhällets ökande informationsbrus och accelererande tempo. Studien ämnar att bidra till forskningsfälten strategisk kommunikation och varumärkeskommunikation.},
 author    = {Wemne, Olle and Hultgren, Malin},
 keyword   = {brand communication,branding,public brand,the energy market,energy,electricity,municipal energy company,environment,homogeneous products,differentiation,symbolic attributes,myths,Barthes,social acceleration,Rosa,smart},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den mytomspunna energin - En kvalitativ studie om Öresundskrafts varumärkeskommunikation i en accelererande samtid},
 year     = {2016},
}