Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"A True Relation of my Birth, Breeding, and Life" En kritisk diskursanalys av Margaret Cavendishs köns- och identitetsskapande och konstruktionen av genushegemoni

Wideheim, Alexandra LU (2016) HISK01 20161
History
Abstract
This essay studies the construction of femininity as it appears in the early modern thinker Margaret Cavendish’s biographical work "A True Relation of my Birth, Breeding, and Life". The theoretical and methodological framework consists of a development of Raewyn Connell’s theory of hegemonic masculinity based on Judith Butler’s heterosexual matrix and Norman Fairclough’s critical discourse analysis. The result demonstrates the emergence of gender hegemony in the construction of femininity, but also contradictory elements and qualities where femininity is produced as both active and passive.
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker konstruktionen av kvinnlighet i den tidigmoderna tänkaren Margaret Cavendishs självbiografi "A True Relation of my Birth, Breeding, and Life". Det teoretiska och metodologiska ramverket tar avstamp i det feministiska poststrukturella subjektet och utgörs av en vidareutveckling av Raewyn Connells hegemonibegrepp utifrån Judith Butlers heterosexuella matris samt av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Resultatet påvisar framträdandet av genushegemoni i konstruktionen av kvinnlighet, men också ett element av motsägelser där kvinnlighet framställs som både aktiv och passiv.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wideheim, Alexandra LU
supervisor
organization
course
HISK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Margaret Cavendish, tidigmodern tid, 1600-tal, England, genushegemoni, hegemonisk kvinnlighet, poststrukturalism, diskursteori, queerteori, CDA, subjektivitet, identitet, genus, kön
language
Swedish
id
8878175
date added to LUP
2016-09-06 09:02:56
date last changed
2016-09-06 09:02:56
@misc{8878175,
 abstract   = {This essay studies the construction of femininity as it appears in the early modern thinker Margaret Cavendish’s biographical work "A True Relation of my Birth, Breeding, and Life". The theoretical and methodological framework consists of a development of Raewyn Connell’s theory of hegemonic masculinity based on Judith Butler’s heterosexual matrix and Norman Fairclough’s critical discourse analysis. The result demonstrates the emergence of gender hegemony in the construction of femininity, but also contradictory elements and qualities where femininity is produced as both active and passive.},
 author    = {Wideheim, Alexandra},
 keyword   = {Margaret Cavendish,tidigmodern tid,1600-tal,England,genushegemoni,hegemonisk kvinnlighet,poststrukturalism,diskursteori,queerteori,CDA,subjektivitet,identitet,genus,kön},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"A True Relation of my Birth, Breeding, and Life" En kritisk diskursanalys av Margaret Cavendishs köns- och identitetsskapande och konstruktionen av genushegemoni},
 year     = {2016},
}