Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det är utsidan som räknas: effekter av fysisk attraktivitet och beteendeinformations inverkan på bedömningen av kvinnors värme

Pihl, Elisabeth LU and Nilsson, Sara (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning som bedömningen av kvinnors värme modereras av deras fysiska attraktivitet och information om deras beteende. Detta undersöktes med hjälp av en dataapplikation där deltagarnas uppgift var att bilda sig en uppfattning om värmen hos åtta kvinnor, som varierade i grad av attraktivitet, utifrån den beteendeinformation som presenterades. 96 studenter vid Lunds Universitet deltog i studien och rekryterades enligt ett bekvämlighetsurval. Studien testade hypotesen att “fysisk attraktivitet har en modererande effekt på människors bedömningar av personer som utfört kalla beteenden”. Hypotesen grundades i tidigare studier som har visat att fysisk attraktivitet färgar bedömningen av personers... (More)
Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning som bedömningen av kvinnors värme modereras av deras fysiska attraktivitet och information om deras beteende. Detta undersöktes med hjälp av en dataapplikation där deltagarnas uppgift var att bilda sig en uppfattning om värmen hos åtta kvinnor, som varierade i grad av attraktivitet, utifrån den beteendeinformation som presenterades. 96 studenter vid Lunds Universitet deltog i studien och rekryterades enligt ett bekvämlighetsurval. Studien testade hypotesen att “fysisk attraktivitet har en modererande effekt på människors bedömningar av personer som utfört kalla beteenden”. Hypotesen grundades i tidigare studier som har visat att fysisk attraktivitet färgar bedömningen av personers egenskaper och har som störst påverkan på uppfattningen om personer som har utfört kalla beteenden. Resultatet gav stöd åt hypotesen; attraktiva kvinnor upplevdes som varmare än oattraktiva, när samtliga påstås ha utfört kalla beteenden. Däremot behövde omgivningen få en djupare uppfattning om kvinnornas beteende för att attraktivitet skulle moderera bedömningen av deras värme. Tidigare studier har funnit att en så kallad negativitetseffekt kan uppstå vid uppfattningen om en persons moral, eftersom negativ information om moralen väger tyngre än positiv. Detta resulterar ofta i att ett generellt negativt intryck om en person uppstår. Med tanke på att attraktivitet kan färga personbedömningar är det troligt att attraktivitet även kan moderera negativitetseffekten. Därmed testades den andra hypotesen att ”attraktivitet modererar negativitetseffekten”, vilken studien inte kunde ge stöd åt. Sammanfattningsvis kan studien endast ge stöd för att attraktivitet har en modererande effekt på människors bedömningar av personer som utfört kalla beteenden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pihl, Elisabeth LU and Nilsson, Sara
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
attraktivitet, Haloeffekt, Negativitetseffekt, kvinnor.
language
Swedish
id
8878226
date added to LUP
2016-06-08 11:31:56
date last changed
2016-06-08 11:31:56
@misc{8878226,
 abstract   = {Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning som bedömningen av kvinnors värme modereras av deras fysiska attraktivitet och information om deras beteende. Detta undersöktes med hjälp av en dataapplikation där deltagarnas uppgift var att bilda sig en uppfattning om värmen hos åtta kvinnor, som varierade i grad av attraktivitet, utifrån den beteendeinformation som presenterades. 96 studenter vid Lunds Universitet deltog i studien och rekryterades enligt ett bekvämlighetsurval. Studien testade hypotesen att “fysisk attraktivitet har en modererande effekt på människors bedömningar av personer som utfört kalla beteenden”. Hypotesen grundades i tidigare studier som har visat att fysisk attraktivitet färgar bedömningen av personers egenskaper och har som störst påverkan på uppfattningen om personer som har utfört kalla beteenden. Resultatet gav stöd åt hypotesen; attraktiva kvinnor upplevdes som varmare än oattraktiva, när samtliga påstås ha utfört kalla beteenden. Däremot behövde omgivningen få en djupare uppfattning om kvinnornas beteende för att attraktivitet skulle moderera bedömningen av deras värme. Tidigare studier har funnit att en så kallad negativitetseffekt kan uppstå vid uppfattningen om en persons moral, eftersom negativ information om moralen väger tyngre än positiv. Detta resulterar ofta i att ett generellt negativt intryck om en person uppstår. Med tanke på att attraktivitet kan färga personbedömningar är det troligt att attraktivitet även kan moderera negativitetseffekten. Därmed testades den andra hypotesen att ”attraktivitet modererar negativitetseffekten”, vilken studien inte kunde ge stöd åt. Sammanfattningsvis kan studien endast ge stöd för att attraktivitet har en modererande effekt på människors bedömningar av personer som utfört kalla beteenden.},
 author    = {Pihl, Elisabeth and Nilsson, Sara},
 keyword   = {attraktivitet,Haloeffekt,Negativitetseffekt,kvinnor.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det är utsidan som räknas: effekter av fysisk attraktivitet och beteendeinformations inverkan på bedömningen av kvinnors värme},
 year     = {2016},
}