Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan man skapa en artrik ängsmark på gammal åkermark? - kärlväxtetablering och vegetationsutveckling på MAX IV-området, Lund

Kolehmainen, Janne LU (2016) MVEM12 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This study investigates if transfer of plant material in the form of hay is an effective method for establishment of species rich grassland on former arable land in southwestern Scania, Sweden. An inventory of vascular plants was conducted to analyze the early establishment on areas with added hay vs. areas with no hay added. The inventory data was related to a set of ecological indicators (mainly Ellenberg values) to find out what environmental factors are most important for successful establishment. Three years after the transfer of hay 63 target species were found in the investigated area, and species richness, the number of target species and the cover of species and were significantly higher in areas with added hay compared to areas... (More)
This study investigates if transfer of plant material in the form of hay is an effective method for establishment of species rich grassland on former arable land in southwestern Scania, Sweden. An inventory of vascular plants was conducted to analyze the early establishment on areas with added hay vs. areas with no hay added. The inventory data was related to a set of ecological indicators (mainly Ellenberg values) to find out what environmental factors are most important for successful establishment. Three years after the transfer of hay 63 target species were found in the investigated area, and species richness, the number of target species and the cover of species and were significantly higher in areas with added hay compared to areas with no hay added. Species with high conservation value, declining abundance in Scania and low Ellenberg values for nitrogen were least successful in terms of establishment. The result also show that significant vegetation gradients can develop within just 3 years after hay transfer, manifested as higher species diversity in valleys compared to peaks. The extensive establishment of grassland species in the survey area shows that transfer of seed-containing hay can be an effective conservation method to create new species-rich grasslands. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Nyskapad ängsmark norr om Lund ökar artrikedomen i jordbrukslandskapet

Ängsmarker och deras växter har minskat drastiskt under de senaste århundradet men på MAX-området strax norr om Lund försöker man skapa en ängsmark genom att hämta hö från en närliggande artrik gräsmark och sprida ut på det nya stället. 85 av de drygt 200 arter som kan ingå i höet, varav flera utrotningshotade, har lyckats etablera sig på det nya området. Spridning av hö är en effektiv åtgärd för att bevara och öka blomrikedomen i det hårt brukade jordbrukslandskapet.

Ängs- och betesmarker har blivit ovanligare som en följd av det allt intensivare jordbruket det senaste århundradet. Orkidéer och andra växter som vi förknippar med ängar har minskat i samma takt och... (More)
Nyskapad ängsmark norr om Lund ökar artrikedomen i jordbrukslandskapet

Ängsmarker och deras växter har minskat drastiskt under de senaste århundradet men på MAX-området strax norr om Lund försöker man skapa en ängsmark genom att hämta hö från en närliggande artrik gräsmark och sprida ut på det nya stället. 85 av de drygt 200 arter som kan ingå i höet, varav flera utrotningshotade, har lyckats etablera sig på det nya området. Spridning av hö är en effektiv åtgärd för att bevara och öka blomrikedomen i det hårt brukade jordbrukslandskapet.

Ängs- och betesmarker har blivit ovanligare som en följd av det allt intensivare jordbruket det senaste århundradet. Orkidéer och andra växter som vi förknippar med ängar har minskat i samma takt och många av dem är hotade och deras möjligheter att leva kvar i Sverige är inte tryggade på lång sikt. Alla växtarter har rätt att finnas kvar i landskapet och utan växterna får bland annat pollinatörerna det allt svårare att överleva. Att bevara ängsväxterna har därför blivit en allt viktigare uppgift för naturvården i Sverige.
På ett område vid MAX IV, strax norr om Lund, har man spridit ut hö från det närliggande naturreservatet Kungsmarken med hopp om att en ny ängsmark ska etableras. Efter en kärlväxtinventering i området visade det sig att tre år efter höspridningen att många arter klarat av flytten och börjat växa på det nya stället. 85 av höets 205 arter hittades på MAX IV- området varav flera utrotningshotade växtarter. Ingen orkidéart hade klarat av flytten till MAX IV. Många orkidéer lever i symbios med svampar och för att underlätta för orkidéer bör man alltså även sprida jord med svampsporer.
Tre år efter att höet spridits på det kuperade MAX IV-området visade det sig att dalarna, d.v.s. de låglänta partierna i området, var betydligt artrikare och koloniserades av andra arter än topparna. Vill man att många arter ska klara av att växa på nya ängsmarker kan det alltså vara viktigt att tänka på att välja områden med stora höjdskillnader och att hämta hö innehållandes arter som trivs i olika miljöer.
Ett alternativ till höspridningsmetoden för att skapa nya ängsmarker är att låta ängsväxter sprida sig med egen kraft till nya områden. Men i Skånes jordbrukslandskap är det i de flesta fall alldeles för långt mellan ängsmarkerna för att detta ska kunna ske i större omfattning. Höspridningsmetoden kan alltså visa sig vara nyckeln till att bevara ängsmarker och deras karaktäristiska flora för framtiden.

Janne Kolehmainen
2016
Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kolehmainen, Janne LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
8878394
date added to LUP
2016-06-10 11:06:02
date last changed
2016-06-10 11:06:02
@misc{8878394,
 abstract   = {{This study investigates if transfer of plant material in the form of hay is an effective method for establishment of species rich grassland on former arable land in southwestern Scania, Sweden. An inventory of vascular plants was conducted to analyze the early establishment on areas with added hay vs. areas with no hay added. The inventory data was related to a set of ecological indicators (mainly Ellenberg values) to find out what environmental factors are most important for successful establishment. Three years after the transfer of hay 63 target species were found in the investigated area, and species richness, the number of target species and the cover of species and were significantly higher in areas with added hay compared to areas with no hay added. Species with high conservation value, declining abundance in Scania and low Ellenberg values for nitrogen were least successful in terms of establishment. The result also show that significant vegetation gradients can develop within just 3 years after hay transfer, manifested as higher species diversity in valleys compared to peaks. The extensive establishment of grassland species in the survey area shows that transfer of seed-containing hay can be an effective conservation method to create new species-rich grasslands.}},
 author    = {{Kolehmainen, Janne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kan man skapa en artrik ängsmark på gammal åkermark? - kärlväxtetablering och vegetationsutveckling på MAX IV-området, Lund}},
 year     = {{2016}},
}