Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Professionell livskvalitet hos individer i trauma- och krishanterande yrken

Glemme, Anna LU and Karlsson, Hilda LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som i sin yrkesroll arbetar med flyktingar tenderar att uppleva medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress. En kvantitativ enkätstudie utformades baserad på frågeformuläret ProQOL version 5. Formuläret mäter professionell livskvalitet hos individer som arbetar i hjälpande yrken. Till mätinstrumentet adderades demografiska frågor för att se om utbildning och upplevelse av trygghet i kris- och traumahantering, yrkesverksamma år och ålder var faktorer som kunde ha inverkan på utfallet. Enkäten distribuerades med hjälp av utvalda arbetsgivare till arbetstagare som innefattades i urvalsgruppen. Urvalet bestod av individer som i sin yrkesroll möter och hjälper... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som i sin yrkesroll arbetar med flyktingar tenderar att uppleva medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress. En kvantitativ enkätstudie utformades baserad på frågeformuläret ProQOL version 5. Formuläret mäter professionell livskvalitet hos individer som arbetar i hjälpande yrken. Till mätinstrumentet adderades demografiska frågor för att se om utbildning och upplevelse av trygghet i kris- och traumahantering, yrkesverksamma år och ålder var faktorer som kunde ha inverkan på utfallet. Enkäten distribuerades med hjälp av utvalda arbetsgivare till arbetstagare som innefattades i urvalsgruppen. Urvalet bestod av individer som i sin yrkesroll möter och hjälper flyktingar. Resultaten visade att medelvärdena för delskalorna medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress låg inom de etablerade normerna. Utbrändhet och sekundär traumatisk stress korrelerade positivt med varandra. Medkänsletillfredsställelse korrelerade negativt med utbrändhet och sekundär traumatisk stress. De som hade utbildning inom kris -och traumahantering upplevde lägre grad av sekundär traumatisk stress än de som inte hade utbildning. Resultaten tyder på att högre grad av medkänsletillfredsställelse kan hjälpa till att förebygga utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Det finns även indikationer på att utbildning kan hjälpa till att minska graden av sekundär traumatisk stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glemme, Anna LU and Karlsson, Hilda LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Medkänsletillfredsställelse, Utbrändhet, Sekundär traumatisk stress, Professionell livskvalitet, Empatitrötthet
language
Swedish
id
8878435
date added to LUP
2017-01-30 11:43:53
date last changed
2017-01-30 11:43:53
@misc{8878435,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som i sin yrkesroll arbetar med flyktingar tenderar att uppleva medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress. En kvantitativ enkätstudie utformades baserad på frågeformuläret ProQOL version 5. Formuläret mäter professionell livskvalitet hos individer som arbetar i hjälpande yrken. Till mätinstrumentet adderades demografiska frågor för att se om utbildning och upplevelse av trygghet i kris- och traumahantering, yrkesverksamma år och ålder var faktorer som kunde ha inverkan på utfallet. Enkäten distribuerades med hjälp av utvalda arbetsgivare till arbetstagare som innefattades i urvalsgruppen. Urvalet bestod av individer som i sin yrkesroll möter och hjälper flyktingar. Resultaten visade att medelvärdena för delskalorna medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress låg inom de etablerade normerna. Utbrändhet och sekundär traumatisk stress korrelerade positivt med varandra. Medkänsletillfredsställelse korrelerade negativt med utbrändhet och sekundär traumatisk stress. De som hade utbildning inom kris -och traumahantering upplevde lägre grad av sekundär traumatisk stress än de som inte hade utbildning. Resultaten tyder på att högre grad av medkänsletillfredsställelse kan hjälpa till att förebygga utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Det finns även indikationer på att utbildning kan hjälpa till att minska graden av sekundär traumatisk stress.},
 author    = {Glemme, Anna and Karlsson, Hilda},
 keyword   = {Medkänsletillfredsställelse,Utbrändhet,Sekundär traumatisk stress,Professionell livskvalitet,Empatitrötthet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Professionell livskvalitet hos individer i trauma- och krishanterande yrken},
 year     = {2016},
}