Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bygglogistikcenter - En möjlighet att förbättra samordningen och minska slöseriet inom byggbranschen?

Wifvesson, Pontus LU and Öberg, Mikael LU (2016) SMKK10 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Med rådande bostadsbrist och en ökad urbanisering i samhället, ställs stora krav på byggbranschen att anpassa verksamheten och skapa förutsättningar för att bemöta problematiken som kommer med urbaniseringen. Därför ställde vi oss frågan om bygglogistikcenter (BLC) kunde vara en del av lösningen på problemet kring stadsutveckling och byggnadsarbete på begränsad yta. Viss forskning har gjorts inom ämnet men främst berört miljöutsläpp och mängden fordon som trafikerar arbetsområdet. Vilket gjorde det intressant att fokusera på säkerheten och arbetsmiljön men även om BLC kan möjliggöra att mer tid används till de processer som skapar värde för kunden. För att besvara frågeställningarna har fenomenet BLC granskats utifrån en... (More)
Sammanfattning
Med rådande bostadsbrist och en ökad urbanisering i samhället, ställs stora krav på byggbranschen att anpassa verksamheten och skapa förutsättningar för att bemöta problematiken som kommer med urbaniseringen. Därför ställde vi oss frågan om bygglogistikcenter (BLC) kunde vara en del av lösningen på problemet kring stadsutveckling och byggnadsarbete på begränsad yta. Viss forskning har gjorts inom ämnet men främst berört miljöutsläpp och mängden fordon som trafikerar arbetsområdet. Vilket gjorde det intressant att fokusera på säkerheten och arbetsmiljön men även om BLC kan möjliggöra att mer tid används till de processer som skapar värde för kunden. För att besvara frågeställningarna har fenomenet BLC granskats utifrån en kvalitativ metod, där en fallstudie samt semistrukturerade intervjuer har genomförts.
Det teoretiska avsnittet börjar med att behandla tidigare forskning inom ämnet innan en teoretisk genomgång av lean, muda och några av de verktyg som finns för lean presenterades, teorierna bearbetades utifrån ett abduktivt synsätt under studien. En ökad förståelse av BLC ges under inledningen i empirin, innan det insamlade empiriska materialet redovisas. Analysen i studien består av tre delar som är återkopplade till frågeställningarna i arbetet, den första delen bearbetar hur BLC bidrar till en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats. I nästa del analyseras slöseriet inom byggbranschen, dessa delar kopplas sedan samman när den ekonomiska aspekten behandlas. Studiens slutsatser blir att BLC kan verka för en säkrare och tryggare arbetsplats samt att skapa förutsättningar till ett minskat slöseri. För att uppnå detta är samordningen något som efterfrågas för att möta utvecklingen inom branschen där fler och fler aktörer ska verka gemensamt på en begränsad yta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wifvesson, Pontus LU and Öberg, Mikael LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsmiljö, BLC, samordning, säkerhet, värdeskapande
language
Swedish
id
8878535
date added to LUP
2016-09-02 11:20:43
date last changed
2016-09-02 11:20:43
@misc{8878535,
 abstract   = {Sammanfattning
Med rådande bostadsbrist och en ökad urbanisering i samhället, ställs stora krav på byggbranschen att anpassa verksamheten och skapa förutsättningar för att bemöta problematiken som kommer med urbaniseringen. Därför ställde vi oss frågan om bygglogistikcenter (BLC) kunde vara en del av lösningen på problemet kring stadsutveckling och byggnadsarbete på begränsad yta. Viss forskning har gjorts inom ämnet men främst berört miljöutsläpp och mängden fordon som trafikerar arbetsområdet. Vilket gjorde det intressant att fokusera på säkerheten och arbetsmiljön men även om BLC kan möjliggöra att mer tid används till de processer som skapar värde för kunden. För att besvara frågeställningarna har fenomenet BLC granskats utifrån en kvalitativ metod, där en fallstudie samt semistrukturerade intervjuer har genomförts.
Det teoretiska avsnittet börjar med att behandla tidigare forskning inom ämnet innan en teoretisk genomgång av lean, muda och några av de verktyg som finns för lean presenterades, teorierna bearbetades utifrån ett abduktivt synsätt under studien. En ökad förståelse av BLC ges under inledningen i empirin, innan det insamlade empiriska materialet redovisas. Analysen i studien består av tre delar som är återkopplade till frågeställningarna i arbetet, den första delen bearbetar hur BLC bidrar till en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats. I nästa del analyseras slöseriet inom byggbranschen, dessa delar kopplas sedan samman när den ekonomiska aspekten behandlas. Studiens slutsatser blir att BLC kan verka för en säkrare och tryggare arbetsplats samt att skapa förutsättningar till ett minskat slöseri. För att uppnå detta är samordningen något som efterfrågas för att möta utvecklingen inom branschen där fler och fler aktörer ska verka gemensamt på en begränsad yta.},
 author    = {Wifvesson, Pontus and Öberg, Mikael},
 keyword   = {Arbetsmiljö,BLC,samordning,säkerhet,värdeskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bygglogistikcenter - En möjlighet att förbättra samordningen och minska slöseriet inom byggbranschen?},
 year     = {2016},
}