Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det eftertraktade samspelet, en studie av omnikanal inom den nordiska klädbranschen

Gustavsson, Joar LU and Boatright, Christofer (2016) SMKK10 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
På grund av den potential som har upptäcks med ett samarbete mellan den växande e-handeln och den personliga detaljhandeln har omnikanal fått en hög prioritering hos nordiska klädföretag. Komplexiteten med att skapa omnikanalslösningar som fungerar sömlöst innefattar ett omfattande arbete. Utifrån detta samt bristen på tidigare forskning är det intressant att studera kring ämnet, hur olika klädföretag i norden arbetar med omnikanal. Syftet med uppsatsen är att jämföra och undersöka hur olika klädföretag använder sig av omnikanal, för att skapa konkurrenskraft och värdeskapande serviceprocesser mot kunden. Syftet har bemötts genom att besvara uppsatsens fyra frågeställningar; Vilka värden vill dessa företag skapa för sina kunder? Hur... (More)
På grund av den potential som har upptäcks med ett samarbete mellan den växande e-handeln och den personliga detaljhandeln har omnikanal fått en hög prioritering hos nordiska klädföretag. Komplexiteten med att skapa omnikanalslösningar som fungerar sömlöst innefattar ett omfattande arbete. Utifrån detta samt bristen på tidigare forskning är det intressant att studera kring ämnet, hur olika klädföretag i norden arbetar med omnikanal. Syftet med uppsatsen är att jämföra och undersöka hur olika klädföretag använder sig av omnikanal, för att skapa konkurrenskraft och värdeskapande serviceprocesser mot kunden. Syftet har bemötts genom att besvara uppsatsens fyra frågeställningar; Vilka värden vill dessa företag skapa för sina kunder? Hur arbetar företagen med omnikanal för att skapa värde för kunden? Vilka problem och utmaningar stöter företagen på i sitt omnikanalsarbete? Samt Hur kan omnikanal användas som konkurrensfördel? Detta har gjorts genom en kvalitativ studie med ett flertal semistrukturerade intervjuer. Då uppsatsen kring omnikanal är begränsad så har teorier såsom, e-handel, konkurrensmöjligheter, värdeskapande samt beskrivningar av omnikanalsrelaterade begrepp en central roll i teorin. Analysen består av sex delar där teorin och empirin analyseras för att besvara de olika frågeställningarna och därmed uppnå syftet med uppsatsen. Det som diskuteras i analysen sammanfattas i slutsatserna där de olika frågeställningarna besvaras. Värdet som omnikanalsarbetet genererar syftar mot att skapa något extra för kunden. Detta kan variera beroende på hur omfattande det interna arbetet är. Det som noterades var att mycket fokus låg på de tekniska aspekterna och att de moment runtomkring dessa, som ofta var personalfokuserat som till exempel utbildning, prioriterades sekundärt. Problem och förbättringsområden som är relaterade till omnikanalsarbetet är omfattande till de områden som i dagsläget inte prioriteras. Exempelvis från resurser i form av personal till incitamentplanering för framtida lösningar. Som strategi är omnikanalsarbete en god konkurrensfördel mot andra butiker och e-handel. Detta på grund av att när både online och offline kombineras finns möjligheten att framhäva varandras konkurrenskraftigaste egenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Joar LU and Boatright, Christofer
supervisor
organization
course
SMKK10 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Omnikanal, e-handel, detaljhandel, värde, konkurrenskraft, strategi
language
Swedish
id
8879062
date added to LUP
2016-09-02 11:16:40
date last changed
2016-09-02 11:16:40
@misc{8879062,
 abstract   = {På grund av den potential som har upptäcks med ett samarbete mellan den växande e-handeln och den personliga detaljhandeln har omnikanal fått en hög prioritering hos nordiska klädföretag. Komplexiteten med att skapa omnikanalslösningar som fungerar sömlöst innefattar ett omfattande arbete. Utifrån detta samt bristen på tidigare forskning är det intressant att studera kring ämnet, hur olika klädföretag i norden arbetar med omnikanal. Syftet med uppsatsen är att jämföra och undersöka hur olika klädföretag använder sig av omnikanal, för att skapa konkurrenskraft och värdeskapande serviceprocesser mot kunden. Syftet har bemötts genom att besvara uppsatsens fyra frågeställningar; Vilka värden vill dessa företag skapa för sina kunder? Hur arbetar företagen med omnikanal för att skapa värde för kunden? Vilka problem och utmaningar stöter företagen på i sitt omnikanalsarbete? Samt Hur kan omnikanal användas som konkurrensfördel? Detta har gjorts genom en kvalitativ studie med ett flertal semistrukturerade intervjuer. Då uppsatsen kring omnikanal är begränsad så har teorier såsom, e-handel, konkurrensmöjligheter, värdeskapande samt beskrivningar av omnikanalsrelaterade begrepp en central roll i teorin. Analysen består av sex delar där teorin och empirin analyseras för att besvara de olika frågeställningarna och därmed uppnå syftet med uppsatsen. Det som diskuteras i analysen sammanfattas i slutsatserna där de olika frågeställningarna besvaras. Värdet som omnikanalsarbetet genererar syftar mot att skapa något extra för kunden. Detta kan variera beroende på hur omfattande det interna arbetet är. Det som noterades var att mycket fokus låg på de tekniska aspekterna och att de moment runtomkring dessa, som ofta var personalfokuserat som till exempel utbildning, prioriterades sekundärt. Problem och förbättringsområden som är relaterade till omnikanalsarbetet är omfattande till de områden som i dagsläget inte prioriteras. Exempelvis från resurser i form av personal till incitamentplanering för framtida lösningar. Som strategi är omnikanalsarbete en god konkurrensfördel mot andra butiker och e-handel. Detta på grund av att när både online och offline kombineras finns möjligheten att framhäva varandras konkurrenskraftigaste egenskaper.},
 author    = {Gustavsson, Joar and Boatright, Christofer},
 keyword   = {Omnikanal,e-handel,detaljhandel,värde,konkurrenskraft,strategi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det eftertraktade samspelet, en studie av omnikanal inom den nordiska klädbranschen},
 year     = {2016},
}