Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ethno-Using Borders as Bridges

Ellström, Linus LU (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music
Abstract
The classrooms of today represents a variety of different cultures, a facet that is often problematized. This research explores how a multicultural context can be used as resource, instead of an obstacle. By investigating this theme, I have been conducting research on the concept of Ethno-camps – trying to identify the key aspects of these, and discuss whether or not these key aspects can be transferred to other forms of music education.
The qualitative data for the study was collected between 2015-2016 and is composed of interviews, participant observations and a visual ethnography. Recurring themes of importance found in the data is aspects of cultural diversity, environment, social interaction between participants, learning traditional... (More)
The classrooms of today represents a variety of different cultures, a facet that is often problematized. This research explores how a multicultural context can be used as resource, instead of an obstacle. By investigating this theme, I have been conducting research on the concept of Ethno-camps – trying to identify the key aspects of these, and discuss whether or not these key aspects can be transferred to other forms of music education.
The qualitative data for the study was collected between 2015-2016 and is composed of interviews, participant observations and a visual ethnography. Recurring themes of importance found in the data is aspects of cultural diversity, environment, social interaction between participants, learning traditional music by ear or having a peer-learning approach to teaching music.
The results discussion features the erudition what the key aspects of Ethno are, but also that an important aspect is the interplay between these aspects. Considering that all these facets are in constant interplay with each other, the true effects of an Ethno could be limited to its own context – thereby making it difficult to be transmitted in its entirety to other settings. (Less)
Abstract (Swedish)
Dagens klassrum representerar en mängd olika kulturer, något som ofta problematiseras. Denna forskning utforskar hur en mångkulturell kontext kan användas som en resurs, istället för ett hinder.
För att undersöka detta har jag observerat konceptet Ethno-läger - med syftet att identifiera viktiga aspekter av vad Ethno består av, för att senare diskutera om dessa aspekter är exklusiva för Ethno eller om de går att överföra till andra former av musikundervisning.
Denna kvalitativa studie genomfördes mellan 2015-2016, där underlaget för all data som används består av intervjuer, deltagande observationer samt en visuell etnografi. Viktiga teman som återkommer från analysen av denna data är bland annat kulturell mångfald, miljö, den sociala... (More)
Dagens klassrum representerar en mängd olika kulturer, något som ofta problematiseras. Denna forskning utforskar hur en mångkulturell kontext kan användas som en resurs, istället för ett hinder.
För att undersöka detta har jag observerat konceptet Ethno-läger - med syftet att identifiera viktiga aspekter av vad Ethno består av, för att senare diskutera om dessa aspekter är exklusiva för Ethno eller om de går att överföra till andra former av musikundervisning.
Denna kvalitativa studie genomfördes mellan 2015-2016, där underlaget för all data som används består av intervjuer, deltagande observationer samt en visuell etnografi. Viktiga teman som återkommer från analysen av denna data är bland annat kulturell mångfald, miljö, den sociala interaktionen mellan deltagare, att lära sig traditionell musik via gehörsinlärning samt ett kamratlärande förhållningsätt till att lära sig musik.
I resultatdiskussionen presenteras lärdomarna från vad Ethno är, men också att en viktig aspekt är hur dessa byggstenar samspelar med varandra. Eftersom alla dessa aspekter är i ständigt samspel med varann så finns det en risk att effekten av Ethno är begränsad till sin egna kontext – vilket gör det svårt att överföra till andra former av undervisning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ellström, Linus LU
supervisor
organization
alternative title
Ethno - Att bygga broar med hjälp av gränser
course
LAMP72 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ethno, gehörsinlärning, kamratlärande, kulturell mångfald, musikundervisning, traditionell musik, visuell etnografi, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, cultural diversity, learning by ear, music education, traditional music, peer-learning, visual ethnography, educational science
language
English
id
8879111
date added to LUP
2016-06-13 17:04:52
date last changed
2016-06-13 17:04:52
@misc{8879111,
 abstract   = {{The classrooms of today represents a variety of different cultures, a facet that is often problematized. This research explores how a multicultural context can be used as resource, instead of an obstacle. By investigating this theme, I have been conducting research on the concept of Ethno-camps – trying to identify the key aspects of these, and discuss whether or not these key aspects can be transferred to other forms of music education.
The qualitative data for the study was collected between 2015-2016 and is composed of interviews, participant observations and a visual ethnography. Recurring themes of importance found in the data is aspects of cultural diversity, environment, social interaction between participants, learning traditional music by ear or having a peer-learning approach to teaching music.
The results discussion features the erudition what the key aspects of Ethno are, but also that an important aspect is the interplay between these aspects. Considering that all these facets are in constant interplay with each other, the true effects of an Ethno could be limited to its own context – thereby making it difficult to be transmitted in its entirety to other settings.}},
 author    = {{Ellström, Linus}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ethno-Using Borders as Bridges}},
 year     = {{2016}},
}