Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värde - för vem? En kvalitativ studie om värde för fackhandlaren.

Johansson, Tina LU and Serle, Maria (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problembakgrund: En kundorienterad servicestrategi är ur ett traditionellt service managementperspektiv nödvändig för att företag i servicebranschen ska uppnå lönsamhet och framgång. Värdet för kunden sträcker sig förbi den fysiska produkten och uppstår i interaktionen och relationen med företaget. För företagets del uppstår ett värde som går att mäta i ekonomiska termer. För att vidga förståelsen och nyansera det värde som skapas för företaget, i detta fall fackhandlaren, kompletterar vi den traditionella service managementforskningen med forskning ur ett sociokulturellt perspektiv.

Syfte: Att öka förståelsen för fackhandeln som social arena och för fackhandlaren, genom att undersöka hur fackhandlarna hanterar relationer till kunder... (More)
Problembakgrund: En kundorienterad servicestrategi är ur ett traditionellt service managementperspektiv nödvändig för att företag i servicebranschen ska uppnå lönsamhet och framgång. Värdet för kunden sträcker sig förbi den fysiska produkten och uppstår i interaktionen och relationen med företaget. För företagets del uppstår ett värde som går att mäta i ekonomiska termer. För att vidga förståelsen och nyansera det värde som skapas för företaget, i detta fall fackhandlaren, kompletterar vi den traditionella service managementforskningen med forskning ur ett sociokulturellt perspektiv.

Syfte: Att öka förståelsen för fackhandeln som social arena och för fackhandlaren, genom att undersöka hur fackhandlarna hanterar relationer till kunder och andra marknadsaktörer samt vilka värden som uppstår i dessa relationer.

Frågeställningar: Vad är det som driver handlare eller butikschefer i fackhandeln? Hur resonerar de kring relationen till sina kunder? Hur resonerar de kring relationen till andra marknadsaktörer?

Teori: Traditionell service managementforskning inom områdena: kundfokus, kundrelationer samt värde och värdeskapande. Denna kompletteras med nyanserande forskning ur sociokulturella perspektiv.

Metod: Kvalitativ studie med hermeneutisk utgångspunkt i det empiriska material som samlats in genom djupintervjuer och etnografiska observationer

Slutsats: I socialt samspel och i relationer till såväl kunder som personal och andra marknadsaktörer uppstår andra än rent ekonomiska värden för fackhandlaren. Värden som istället är relationella och som bidrar till handlarens arbetsglädje och drivkraft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Tina LU and Serle, Maria
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fackhandel, kundfokus, kundrelationer, värdeskapande, värde
language
Swedish
id
8879145
date added to LUP
2016-08-26 10:26:13
date last changed
2016-08-26 10:26:13
@misc{8879145,
 abstract   = {Problembakgrund: En kundorienterad servicestrategi är ur ett traditionellt service managementperspektiv nödvändig för att företag i servicebranschen ska uppnå lönsamhet och framgång. Värdet för kunden sträcker sig förbi den fysiska produkten och uppstår i interaktionen och relationen med företaget. För företagets del uppstår ett värde som går att mäta i ekonomiska termer. För att vidga förståelsen och nyansera det värde som skapas för företaget, i detta fall fackhandlaren, kompletterar vi den traditionella service managementforskningen med forskning ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Syfte: Att öka förståelsen för fackhandeln som social arena och för fackhandlaren, genom att undersöka hur fackhandlarna hanterar relationer till kunder och andra marknadsaktörer samt vilka värden som uppstår i dessa relationer. 

Frågeställningar: Vad är det som driver handlare eller butikschefer i fackhandeln? Hur resonerar de kring relationen till sina kunder? Hur resonerar de kring relationen till andra marknadsaktörer?

Teori: Traditionell service managementforskning inom områdena: kundfokus, kundrelationer samt värde och värdeskapande. Denna kompletteras med nyanserande forskning ur sociokulturella perspektiv.

Metod: Kvalitativ studie med hermeneutisk utgångspunkt i det empiriska material som samlats in genom djupintervjuer och etnografiska observationer 
 
Slutsats: I socialt samspel och i relationer till såväl kunder som personal och andra marknadsaktörer uppstår andra än rent ekonomiska värden för fackhandlaren. Värden som istället är relationella och som bidrar till handlarens arbetsglädje och drivkraft.},
 author    = {Johansson, Tina and Serle, Maria},
 keyword   = {fackhandel,kundfokus,kundrelationer,värdeskapande,värde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värde - för vem? En kvalitativ studie om värde för fackhandlaren.},
 year     = {2016},
}