Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Markradar- och resistivitetsmätningar : undersökningar utav korrosionsförhöjande markegenskaper kring fjärrvärmeledningar i Ängelholm

Plan, Anders LU (2016) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract
District heating pipes at two localities in Ängelholm have been investigated with two geophysical methods; ground penetrating radar (GPR) and resistivity measurements (ERT, Electrical Resistivity Tomography). District heating pipes are constantly exposed to the influence of external- and internal forces. As a result the pipes degrade over time, and leakage can eventually occur. Management owners have expressed a wish that techniques should be developed for easier management of the grid (DH- and sewerage pipes). A three-year Vinnova project was therefore launched in late 2015, with the aim to implement and evaluate five different methods. In this study one of these methods is evaluated, which is to correlate the two geophysical survey... (More)
District heating pipes at two localities in Ängelholm have been investigated with two geophysical methods; ground penetrating radar (GPR) and resistivity measurements (ERT, Electrical Resistivity Tomography). District heating pipes are constantly exposed to the influence of external- and internal forces. As a result the pipes degrade over time, and leakage can eventually occur. Management owners have expressed a wish that techniques should be developed for easier management of the grid (DH- and sewerage pipes). A three-year Vinnova project was therefore launched in late 2015, with the aim to implement and evaluate five different methods. In this study one of these methods is evaluated, which is to correlate the two geophysical survey methods; ground penetrating radar and resistivity measurements. The rationale of this study has been to mainly examine soil conditions in areas around the pipes and to detect soil transitions zones since these constitute potential differences in the ground, which can lead to corrosion. These conditions may pose an increased risk of damage to the pipes. Ground penetrating radar is a method which provides information whether or not objects in the ground can act as a reflector. If the electromagnetic pulse is suppressed, the area can for example contain clay rich soils. Correlated with resistivity measurements these areas should obtain lower resistivity, since clay rich soils exhibit low resistance. The results of the geophysical surveys have been correlated. From the interpretation, it is clear that the soil transitions are housed in the two premises, where a soil transition in each locality could be detected. The conclusion is that this method has good potential to detect soil transitions in relative large scale. Excavations of the premises will be made at a later stage in the Vinnova project, which will provide a kind of "hindsight" of the pipes condition. (Less)
Abstract (Swedish)
Fjärrvärmeledningar vid två lokaler i Ängelholm har undersökts med två geofysiska metoder, markradar och resistivitetsundersökningar. Fjärrvärmeledningar är ständigt utsatta för påverkan av yttre faktor som t.ex. skjuvspänningar, och inre faktorer t.ex. termal expansion. Som följd av dessa faktorer förslits ledningar i varierad takt och läckage kan slutligen uppstå. Ledningsägare önskar att tekniker utvecklas för att enklare förvalta ledningsnätet (FV- och VA-ledningar). Ett tre-årigt Vinnovaprojekt startades i slutet av 2015 vars mål är att bl.a. validera och utvärdera fem olika metoder. I detta examensarbete utvärderas en av dessa metoder, vilket går ut på att korrelera två geofysiska undersökningsmetoder, markradar (GPR, Ground... (More)
Fjärrvärmeledningar vid två lokaler i Ängelholm har undersökts med två geofysiska metoder, markradar och resistivitetsundersökningar. Fjärrvärmeledningar är ständigt utsatta för påverkan av yttre faktor som t.ex. skjuvspänningar, och inre faktorer t.ex. termal expansion. Som följd av dessa faktorer förslits ledningar i varierad takt och läckage kan slutligen uppstå. Ledningsägare önskar att tekniker utvecklas för att enklare förvalta ledningsnätet (FV- och VA-ledningar). Ett tre-årigt Vinnovaprojekt startades i slutet av 2015 vars mål är att bl.a. validera och utvärdera fem olika metoder. I detta examensarbete utvärderas en av dessa metoder, vilket går ut på att korrelera två geofysiska undersökningsmetoder, markradar (GPR, Ground Penetrating Radar) och resistivitetsundersökningar (ERT, Electrical Resistivity Tomography). Det som har undersöks i denna studie är främst markförhållander kring ledningsrör, förhållanden som kan utgöra förhöjd skaderisk för ledningarna. Här söks främst områden där jordartsövergångar påvisas. Dessa kan utgör potentialskillnader i marken vilket kan leda initiera korrosionsprocesser. Markradar är en metod vilket ger utslag om objekt i marken innehar en god eller dålig reflektoryta. Om den elektromagnetiska pulsen dämpas, utgörs området sannolikt utav lerrika jordar. Korrelerat med resistivitetsundersökningar borde dessa zoner erhålla låg resistivitet då lerrika jordar är lågresistiva. Resultaten från de geofysiska undersökningarna har korrelerats. Utav tolkningen framgår det att jordartsövergångar inryms vid båda lokalerna, där man kunde påvisa en jordartsövergång vid vardera lokal. Detta ger en indikation att metoden fungerar för att lokalisera jordartsövergångar i relativ stor skala. Utgrävningar av lokalerna kommer att göras under ett senare skede i projektet, varvid man då erhåller ett slags ”facit” över ledningarnas tillstånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Plan, Anders LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
resistivitet, markradar, MIRA, fjärrvärme, ledningar, korrosion, lera, markförhållanden, energi, Vinnova
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
485
language
Swedish
id
8879245
date added to LUP
2016-06-09 14:35:28
date last changed
2016-06-09 14:35:28
@misc{8879245,
 abstract   = {District heating pipes at two localities in Ängelholm have been investigated with two geophysical methods; ground penetrating radar (GPR) and resistivity measurements (ERT, Electrical Resistivity Tomography). District heating pipes are constantly exposed to the influence of external- and internal forces. As a result the pipes degrade over time, and leakage can eventually occur. Management owners have expressed a wish that techniques should be developed for easier management of the grid (DH- and sewerage pipes). A three-year Vinnova project was therefore launched in late 2015, with the aim to implement and evaluate five different methods. In this study one of these methods is evaluated, which is to correlate the two geophysical survey methods; ground penetrating radar and resistivity measurements. The rationale of this study has been to mainly examine soil conditions in areas around the pipes and to detect soil transitions zones since these constitute potential differences in the ground, which can lead to corrosion. These conditions may pose an increased risk of damage to the pipes. Ground penetrating radar is a method which provides information whether or not objects in the ground can act as a reflector. If the electromagnetic pulse is suppressed, the area can for example contain clay rich soils. Correlated with resistivity measurements these areas should obtain lower resistivity, since clay rich soils exhibit low resistance. The results of the geophysical surveys have been correlated. From the interpretation, it is clear that the soil transitions are housed in the two premises, where a soil transition in each locality could be detected. The conclusion is that this method has good potential to detect soil transitions in relative large scale. Excavations of the premises will be made at a later stage in the Vinnova project, which will provide a kind of "hindsight" of the pipes condition.},
 author    = {Plan, Anders},
 keyword   = {resistivitet,markradar,MIRA,fjärrvärme,ledningar,korrosion,lera,markförhållanden,energi,Vinnova},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Markradar- och resistivitetsmätningar : undersökningar utav korrosionsförhöjande markegenskaper kring fjärrvärmeledningar i Ängelholm},
 year     = {2016},
}