Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

QA i organisationer som tillämpar DevOps: Ett skifte från kvalitetssäkring till kvalitetsassistans

Johansson, Richard LU and Karlsson, Linus LU (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
En effektiv mjukvarulivscykel och korta iterationer är idag förutsättningar för mjukvaruutvecklande organisationer. DevOps är en uppsättning koncept som ämnar optimera mjukvarulivscykeln genom att strömlinjeforma både utvecklings- och leveransprocessen och således korta ner tiden till marknaden för mjukvaruförbättringar. I ett sådant klimat, där snabba och frekventa releaser prioriteras högt, kan det tänkas att kvalitetssäkring nedprioriteras eller genomförs i mindre utsträckning, vilket kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet och användarnas upplevelser. DevOps-litteratur framhåller kvalitetssäkring som viktigt, men fokuserar lite på kvalitetssäkringens förhållande till DevOps och hur kvalitetssäkringsaktiviteter bedrivs i en... (More)
En effektiv mjukvarulivscykel och korta iterationer är idag förutsättningar för mjukvaruutvecklande organisationer. DevOps är en uppsättning koncept som ämnar optimera mjukvarulivscykeln genom att strömlinjeforma både utvecklings- och leveransprocessen och således korta ner tiden till marknaden för mjukvaruförbättringar. I ett sådant klimat, där snabba och frekventa releaser prioriteras högt, kan det tänkas att kvalitetssäkring nedprioriteras eller genomförs i mindre utsträckning, vilket kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet och användarnas upplevelser. DevOps-litteratur framhåller kvalitetssäkring som viktigt, men fokuserar lite på kvalitetssäkringens förhållande till DevOps och hur kvalitetssäkringsaktiviteter bedrivs i en DevOps-kontext. Denna studie avser identifiera detta. En kvalitativ studie där djupintervjuer med fyra personer som representerar två DevOps-präglade mjukvaruutvecklande organisationer genomfördes för insamling av empirisk data. Båda organisationerna bedriver kvalitetssäkring på liknande sätt; genom kontinuitet och automation, mätning, övervakning och återkoppling, som möjliggörs av en samarbetspräglad kultur och organisationsstruktur. Studien påvisar ett tydligt skifte från kvalitetssäkring mot kvalitetsassistans. Kvalitetssäkring är i en DevOps-kontext en kollektiv insats, vilket ställer krav på att alla som är involverade i produktutvecklingen kontinuerligt arbetar med, samt tar ansvar för, kvalitet. QAfunktionen understödjer och coachar individer och grupper i detta arbete, genom att tillhandahålla kunskap, rådgivning och verktyg. Således assisteras kvalitet proaktivt, snarare än säkras reaktivt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Richard LU and Karlsson, Linus LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
DevOps, Continuous Delivery, Quality Assurance, QA, kvalitetssäkring, kvalitet
report number
INF16-016
language
Swedish
id
8879285
date added to LUP
2016-06-23 09:56:59
date last changed
2016-06-23 09:56:59
@misc{8879285,
 abstract   = {{En effektiv mjukvarulivscykel och korta iterationer är idag förutsättningar för mjukvaruutvecklande organisationer. DevOps är en uppsättning koncept som ämnar optimera mjukvarulivscykeln genom att strömlinjeforma både utvecklings- och leveransprocessen och således korta ner tiden till marknaden för mjukvaruförbättringar. I ett sådant klimat, där snabba och frekventa releaser prioriteras högt, kan det tänkas att kvalitetssäkring nedprioriteras eller genomförs i mindre utsträckning, vilket kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet och användarnas upplevelser. DevOps-litteratur framhåller kvalitetssäkring som viktigt, men fokuserar lite på kvalitetssäkringens förhållande till DevOps och hur kvalitetssäkringsaktiviteter bedrivs i en DevOps-kontext. Denna studie avser identifiera detta. En kvalitativ studie där djupintervjuer med fyra personer som representerar två DevOps-präglade mjukvaruutvecklande organisationer genomfördes för insamling av empirisk data. Båda organisationerna bedriver kvalitetssäkring på liknande sätt; genom kontinuitet och automation, mätning, övervakning och återkoppling, som möjliggörs av en samarbetspräglad kultur och organisationsstruktur. Studien påvisar ett tydligt skifte från kvalitetssäkring mot kvalitetsassistans. Kvalitetssäkring är i en DevOps-kontext en kollektiv insats, vilket ställer krav på att alla som är involverade i produktutvecklingen kontinuerligt arbetar med, samt tar ansvar för, kvalitet. QAfunktionen understödjer och coachar individer och grupper i detta arbete, genom att tillhandahålla kunskap, rådgivning och verktyg. Således assisteras kvalitet proaktivt, snarare än säkras reaktivt.}},
 author    = {{Johansson, Richard and Karlsson, Linus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{QA i organisationer som tillämpar DevOps: Ett skifte från kvalitetssäkring till kvalitetsassistans}},
 year     = {{2016}},
}