Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mellanhänders ansvar vid upphosvrättsliga intrång - i ljuset av domstolsförelägganden och vissa grundläggande rättigheter

Eriksson, Freddie LU (2016) HARH10 20161
Department of Business Law
Abstract
The development of information technology has had a two-fold effect and therefore it may be considered both a blessing and a curse. On the one hand, we see a large number of people for whom this development has facilitated them to do more in terms of their everyday life, on the other, we see authors and rightholders desperately seeking to look after their protected works and target infringers. The almost unlimited capabilities of information technology enables a very extensive unauthorized use of copyright works. Illegitimate file-sharing is now an industry which costs millions in lost profits for rightholders which is why the protection of intellectual property rights has been assigned a high priority statis by the legislature. These... (More)
The development of information technology has had a two-fold effect and therefore it may be considered both a blessing and a curse. On the one hand, we see a large number of people for whom this development has facilitated them to do more in terms of their everyday life, on the other, we see authors and rightholders desperately seeking to look after their protected works and target infringers. The almost unlimited capabilities of information technology enables a very extensive unauthorized use of copyright works. Illegitimate file-sharing is now an industry which costs millions in lost profits for rightholders which is why the protection of intellectual property rights has been assigned a high priority statis by the legislature. These circumstances have led the legislature to develop increasingly effective remedies to target not only the infringers but also intermediaries, such as internet service providers. Rightholders are now in a position to request an injunction against such intermediaries whose services are used by third parties to infringe an intellectual property right.

Over the past decade an increased number of intermediaries have been ordered to take measures through such injunctions, measures which are likely to violate the fundamental rights of both intermediaries and internet users. This has raised questions regarding the interpretation of the directives intended to strengthen the protection of intellectual property rights. Moreover, this has demonstrated a need to balance these rights against the fundamental rights. An analysis of both cases from the European Court of Justice and the doctrine that adresses the problems of injunctions reveals the requisites and principles underpinning such injunctions to be compatible with the EU law.

It is true that authors and rightholders are in need of effective legal measures to target the infringers and prevent further infringement of their rights. However, since it has been shown that these legal actions sometimes violate the fundamental rights it is understood that the circumstances surrounding the procedure of an injunction, and the liability of intermediaries are very precarious and complex in nature. (Less)
Abstract (Swedish)
Den informationsteknologiska utvecklingen är något utav både en frälsning och en förbannelse. Å ena sidan ser vi ett stort antal människor för vilka denna utveckling i många avseenden har underlättat deras vardag, å andra sidan ser vi hur upphovsmän och rättighetsinnehavare desperat söker att se efter sina skyddade verk och komma åt intrångsgörare. Genom informationsteknologins näst intill obegränsade kapacitet möjliggörs ett mycket omfattande olovligt utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk. Illegal fildelning har nu vuxit till en industri som inneburit miljonbelopp i utebliven vinst för rättighetsinnehavare, varför skyddet för de immaterialla rättigheterna tilldelats hög prioritet av lagstiftaren. Dessa omständigheter har föranlett... (More)
Den informationsteknologiska utvecklingen är något utav både en frälsning och en förbannelse. Å ena sidan ser vi ett stort antal människor för vilka denna utveckling i många avseenden har underlättat deras vardag, å andra sidan ser vi hur upphovsmän och rättighetsinnehavare desperat söker att se efter sina skyddade verk och komma åt intrångsgörare. Genom informationsteknologins näst intill obegränsade kapacitet möjliggörs ett mycket omfattande olovligt utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk. Illegal fildelning har nu vuxit till en industri som inneburit miljonbelopp i utebliven vinst för rättighetsinnehavare, varför skyddet för de immaterialla rättigheterna tilldelats hög prioritet av lagstiftaren. Dessa omständigheter har föranlett lagstiftaren att ta fram allt effektivare rättsmedel att rikta inte bara mot intrångsgörarna utan även mot mellanhänder såsom internetleverantörer. Rättighetsinnehavare har nu en möjlighet begära föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att begå intrång i upphovsrätten.

Under det senaste årtiondet har allt fler mellanhänder genom föreläggande ålagts att vidta åtgärder vilka riskerar att kränka dels mellanhänders, dels internetanvändares grundläggande rättigheter. Detta har väckt frågan vad gäller tolkningen av bland annat de direktiv som är ämnade att förstärka skyddet för de immateriella rättigheterna och visat på ett behov att balansera dessa rättigheter mot de grundläggande rättigheterna. Genom en analys av EU- domstolens praxis samt den doktrin som behandlar problematiken kring föreläggande framställs här i de rekvisit och rättprinciper som ligger till grund för att sådana förelägganden ska anses förenliga med unionsrätten.

Det är sant att upphovsmän och rättighetsinnehavare är i behov av effektiva rättsåtgärder för att komma åt intrångsgörare och förebygga fortsatt intrång i deras rättigheter. Men då det visats att dessa rättsåtgärder ibland kränker de grundläggande rättigheterna förstås att frågan kring föreläggande och mellanhänders ansvar är en mycket prekär och komplex fråga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Freddie LU
supervisor
organization
course
HARH10 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Handelsrätt, upphovsrätt, föreläggande, mellanhänder, interentleverantörer
language
Swedish
id
8879323
date added to LUP
2016-06-09 17:50:01
date last changed
2016-06-10 04:07:26
@misc{8879323,
 abstract   = {The development of information technology has had a two-fold effect and therefore it may be considered both a blessing and a curse. On the one hand, we see a large number of people for whom this development has facilitated them to do more in terms of their everyday life, on the other, we see authors and rightholders desperately seeking to look after their protected works and target infringers. The almost unlimited capabilities of information technology enables a very extensive unauthorized use of copyright works. Illegitimate file-sharing is now an industry which costs millions in lost profits for rightholders which is why the protection of intellectual property rights has been assigned a high priority statis by the legislature. These circumstances have led the legislature to develop increasingly effective remedies to target not only the infringers but also intermediaries, such as internet service providers. Rightholders are now in a position to request an injunction against such intermediaries whose services are used by third parties to infringe an intellectual property right.

Over the past decade an increased number of intermediaries have been ordered to take measures through such injunctions, measures which are likely to violate the fundamental rights of both intermediaries and internet users. This has raised questions regarding the interpretation of the directives intended to strengthen the protection of intellectual property rights. Moreover, this has demonstrated a need to balance these rights against the fundamental rights. An analysis of both cases from the European Court of Justice and the doctrine that adresses the problems of injunctions reveals the requisites and principles underpinning such injunctions to be compatible with the EU law.

It is true that authors and rightholders are in need of effective legal measures to target the infringers and prevent further infringement of their rights. However, since it has been shown that these legal actions sometimes violate the fundamental rights it is understood that the circumstances surrounding the procedure of an injunction, and the liability of intermediaries are very precarious and complex in nature.},
 author    = {Eriksson, Freddie},
 keyword   = {Handelsrätt,upphovsrätt,föreläggande,mellanhänder,interentleverantörer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mellanhänders ansvar vid upphosvrättsliga intrång - i ljuset av domstolsförelägganden och vissa grundläggande rättigheter},
 year     = {2016},
}