Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ärligt Konsumtionshyckleri

Hendess, Lisa LU and Harvey, Emma (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Då tidigare forskning visar en brist på överensstämmelse hos konsumenters attityder och beteende i förhållande till hållbar konsumtion (se Picket-Baker & Ozaki 2008), syftar denna studie till att undersöka existensen av detta påstådda attityd- och beteendegap, även kallat konsumtionshyckleri, på konsumenter i Sverige. Vidare bidrar studien till ytterligare kunskap kring detta konsumtionshyckleri och dess betydelse. Två specifika orsaker undersöks som orsak till konsumtionshyckleri - konsumenters identitetsskapande genom konsumtion och graden av upplevt ansvarstagande beträffande miljöpåverkan. Studien presenterar teoretiska ramverk i tre huvudsakliga teman; attityd och beteende avseende hållbar konsumtion, konsumtion kopplat till... (More)
Då tidigare forskning visar en brist på överensstämmelse hos konsumenters attityder och beteende i förhållande till hållbar konsumtion (se Picket-Baker & Ozaki 2008), syftar denna studie till att undersöka existensen av detta påstådda attityd- och beteendegap, även kallat konsumtionshyckleri, på konsumenter i Sverige. Vidare bidrar studien till ytterligare kunskap kring detta konsumtionshyckleri och dess betydelse. Två specifika orsaker undersöks som orsak till konsumtionshyckleri - konsumenters identitetsskapande genom konsumtion och graden av upplevt ansvarstagande beträffande miljöpåverkan. Studien presenterar teoretiska ramverk i tre huvudsakliga teman; attityd och beteende avseende hållbar konsumtion, konsumtion kopplat till identitetsskapande med Identity Investment Theory som ramverk (Thompson & Loveland 2015), och slutligen upplevd känsla av miljörelaterat ansvar i individens konsumtionsbeteende. Utifrån dessa teorier och en kvantitativ empiri-insamling besvaras studiens frågeställningar som slutligen visar att konsumtionshyckleri existerar hos majoriteten av det undersökta urvalet. Analysen visar att uttryck och identitet samt egenintressen (exempelvis ett bra pris) är viktigare än att konsumera hållbart. Hos den grupp där det inte existerar, är miljömedvetenhet och lägre disponibel inkomst faktorer till varför de konsumerar mindre och mer hållbart. Trots att majoriteten av dessa respondenter upplever lika stort ansvar kring miljöpåverkan som företagen de köper av, samt håller med om att de själva kan påverka miljöförändringarna genom sina konsumtionsvanor, konsumerar de ändå mer än vad som i denna studie anses hållbart, varpå konsumtionshyckleri återigen kan konstateras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hendess, Lisa LU and Harvey, Emma
supervisor
organization
alternative title
- En kvantitativ studie om svenska konsumenters motsättning mellan attityd och beteende i relation till hållbar konsumtion
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbar konsumtion, konsumtionsbeteende, konsumtionsattityd, konsumtionshyckleri, identitetsskapande och miljöansvar.
language
Swedish
id
8879337
date added to LUP
2016-08-25 08:29:34
date last changed
2016-08-25 08:29:34
@misc{8879337,
 abstract   = {Då tidigare forskning visar en brist på överensstämmelse hos konsumenters attityder och beteende i förhållande till hållbar konsumtion (se Picket-Baker & Ozaki 2008), syftar denna studie till att undersöka existensen av detta påstådda attityd- och beteendegap, även kallat konsumtionshyckleri, på konsumenter i Sverige. Vidare bidrar studien till ytterligare kunskap kring detta konsumtionshyckleri och dess betydelse. Två specifika orsaker undersöks som orsak till konsumtionshyckleri - konsumenters identitetsskapande genom konsumtion och graden av upplevt ansvarstagande beträffande miljöpåverkan. Studien presenterar teoretiska ramverk i tre huvudsakliga teman; attityd och beteende avseende hållbar konsumtion, konsumtion kopplat till identitetsskapande med Identity Investment Theory som ramverk (Thompson & Loveland 2015), och slutligen upplevd känsla av miljörelaterat ansvar i individens konsumtionsbeteende. Utifrån dessa teorier och en kvantitativ empiri-insamling besvaras studiens frågeställningar som slutligen visar att konsumtionshyckleri existerar hos majoriteten av det undersökta urvalet. Analysen visar att uttryck och identitet samt egenintressen (exempelvis ett bra pris) är viktigare än att konsumera hållbart. Hos den grupp där det inte existerar, är miljömedvetenhet och lägre disponibel inkomst faktorer till varför de konsumerar mindre och mer hållbart. Trots att majoriteten av dessa respondenter upplever lika stort ansvar kring miljöpåverkan som företagen de köper av, samt håller med om att de själva kan påverka miljöförändringarna genom sina konsumtionsvanor, konsumerar de ändå mer än vad som i denna studie anses hållbart, varpå konsumtionshyckleri återigen kan konstateras.},
 author    = {Hendess, Lisa and Harvey, Emma},
 keyword   = {Hållbar konsumtion,konsumtionsbeteende,konsumtionsattityd,konsumtionshyckleri,identitetsskapande och miljöansvar.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ärligt Konsumtionshyckleri},
 year     = {2016},
}