Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenheter av att höra röster

Svensk, Linnea LU (2016) PPTN76 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens primära syfte var att skapa en vidare förståelse av rösthörare och deras erfarenheter genom att med en kvalitativ metod närma sig deras position, beskriva hur den uttrycks i rösthörarnas eget berättande. Det sekundära syftet var att förstå rösthörarnas erfarenheter utifrån ett maktperspektiv. Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer med nio rösthörare. Resultatet angav att rösthörande innebär att höra ont och gott, att hörarna förklarar rösternas uppkomst utifrån ett biologiskt, ett andligt och/eller ett relationellt perspektiv, att de har en bild av att det finns sätt som hjälper och sätt som försvårar för dem samt att rösthörande påverkar identitetsupplevelse, kognition, affekter, arbete, fritidssysslor, ekonomi och... (More)
Studiens primära syfte var att skapa en vidare förståelse av rösthörare och deras erfarenheter genom att med en kvalitativ metod närma sig deras position, beskriva hur den uttrycks i rösthörarnas eget berättande. Det sekundära syftet var att förstå rösthörarnas erfarenheter utifrån ett maktperspektiv. Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer med nio rösthörare. Resultatet angav att rösthörande innebär att höra ont och gott, att hörarna förklarar rösternas uppkomst utifrån ett biologiskt, ett andligt och/eller ett relationellt perspektiv, att de har en bild av att det finns sätt som hjälper och sätt som försvårar för dem samt att rösthörande påverkar identitetsupplevelse, kognition, affekter, arbete, fritidssysslor, ekonomi och relationer. Rösthörare hade olika upplevelser av sina röster beroende på kontext.
Berättelsen och gestaltningen den tog sig var ett övergripande tema i resultatet. Slutsatsen drogs att rösthörarens berättelse inte enbart bestod av språkliga utsagor, utan gestaltades även med något annat. I sin närvaro förmedlade rösthörarna ett vetande om sitt tillstånd som inte kunde framföras som en berättelse i vanlig mening. Detta vetande eller otypiska berättande, eller denna icke-berättelse, manifesterades aktivt och tolkades delvis som en maktposition med kraft, något som kan vara hjälpsamt för kliniker att känna till och kan vara föremål för vidare forskning. (Less)
Popular Abstract
The primary purpose of this study was to broaden the understanding of voice
hearers and their experience by using a qualitative method to approach their
position to describe how it is expressed through the voice hearers own narrative.
The secondary purpose was to understand the voice hearers experience from a
position of power. The qualitative method was based on semi-structured interviews
with nine voice hearers. The result shows that voice hearing includes the hearing of good and evil, that the hearers explain the origin of the voice from a biological,spiritual and/or from a relational perspective, that hearers are conscious of ways that help or aggravate them and that voice hearing affects the sense of identity, cognition,... (More)
The primary purpose of this study was to broaden the understanding of voice
hearers and their experience by using a qualitative method to approach their
position to describe how it is expressed through the voice hearers own narrative.
The secondary purpose was to understand the voice hearers experience from a
position of power. The qualitative method was based on semi-structured interviews
with nine voice hearers. The result shows that voice hearing includes the hearing of good and evil, that the hearers explain the origin of the voice from a biological,spiritual and/or from a relational perspective, that hearers are conscious of ways that help or aggravate them and that voice hearing affects the sense of identity, cognition, affections, work, pastime, economy and relations. Furthermore, it also shows that the experience of voice hearers differs depending on their living situation. The narrative’s position, and its form, was an overarching theme in the result. Additionally, the conclusion was drawn, that there is a narrative that is not being told and this narrative, or non-narrative, is actively manifested and in one way a position of power, which may be helpful for clinicians to know of and may be a subject for further research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensk, Linnea LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
berättande, hörselhallucination, rösthörare, maktposition, auditory hallucinations, voice hearers, narrative, position of power
language
Swedish
id
8879344
date added to LUP
2016-06-13 09:30:30
date last changed
2016-06-13 09:30:30
@misc{8879344,
 abstract   = {Studiens primära syfte var att skapa en vidare förståelse av rösthörare och deras erfarenheter genom att med en kvalitativ metod närma sig deras position, beskriva hur den uttrycks i rösthörarnas eget berättande. Det sekundära syftet var att förstå rösthörarnas erfarenheter utifrån ett maktperspektiv. Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer med nio rösthörare. Resultatet angav att rösthörande innebär att höra ont och gott, att hörarna förklarar rösternas uppkomst utifrån ett biologiskt, ett andligt och/eller ett relationellt perspektiv, att de har en bild av att det finns sätt som hjälper och sätt som försvårar för dem samt att rösthörande påverkar identitetsupplevelse, kognition, affekter, arbete, fritidssysslor, ekonomi och relationer. Rösthörare hade olika upplevelser av sina röster beroende på kontext. 
	Berättelsen och gestaltningen den tog sig var ett övergripande tema i resultatet. Slutsatsen drogs att rösthörarens berättelse inte enbart bestod av språkliga utsagor, utan gestaltades även med något annat. I sin närvaro förmedlade rösthörarna ett vetande om sitt tillstånd som inte kunde framföras som en berättelse i vanlig mening. Detta vetande eller otypiska berättande, eller denna icke-berättelse, manifesterades aktivt och tolkades delvis som en maktposition med kraft, något som kan vara hjälpsamt för kliniker att känna till och kan vara föremål för vidare forskning.},
 author    = {Svensk, Linnea},
 keyword   = {berättande,hörselhallucination,rösthörare,maktposition,auditory hallucinations,voice hearers,narrative,position of power},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erfarenheter av att höra röster},
 year     = {2016},
}