Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Naken hud och cirkushästar. En redogörelse för hur olika verkligheter på en plats skapar kulturkrockar.

Grönqvist, Johanna LU and Baeksted Jörgensen, Signe (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract
According to a large amount of researchers, conflict arises as western tourists visit
Muslim destinations. When differentiating customs, values and worldviews meet, a
conflict can arise in relation to the utilisation of the physical area in which the two
cultures interact. With the help of physical separation and double standard policies, some
destinations have chosen demarcation as a tool to uphold religious values whilst still
offering the desires of the tourist, thus regulating the amount of culture clashes. However,
same result can also be achieved through tolerance and respect to the Other’s culture,
according to other researchers.
This paper is an ethnographical field study in the destination of Side, Turkey, in order to
... (More)
According to a large amount of researchers, conflict arises as western tourists visit
Muslim destinations. When differentiating customs, values and worldviews meet, a
conflict can arise in relation to the utilisation of the physical area in which the two
cultures interact. With the help of physical separation and double standard policies, some
destinations have chosen demarcation as a tool to uphold religious values whilst still
offering the desires of the tourist, thus regulating the amount of culture clashes. However,
same result can also be achieved through tolerance and respect to the Other’s culture,
according to other researchers.
This paper is an ethnographical field study in the destination of Side, Turkey, in order to
find out which culture clashes arise when Scandinavian tourists visit the destination, as
well as understanding the need for demarcations, in order to regulate the culture clashes.
Firstly, the locals of Side showed a great extent of tolerance towards the tourists, and
believe that culture clashes do not happen. Second, there is no clear physical separation
or double standard policies, which argues that Side uses a more transboundary, tolerant
approach in handling culture clashes. However, the writers of this paper found that their
naked skin was not equally accepted all over the city, resulting in a glaring local
population as soon as they left the touristic areas of the beach. In Side, the tourist’s naked
skin, and the local’s glaring become physical makers of how the cultures differentiate, by
representing how the Other constructs meaning in a different way than I. The naked skin
and the starring creates what we call a geography of discomfort, where the meaning
construction creates a conflict about the utilisation of a place, which is expressed in
implicit demarcation that affect the tourist’s movement pattern.

Key-words: demarcation, culture clash, gazing on the Other, culture, movement pattern,
Turkey. (Less)
Abstract (Swedish)
Enligt ett flertal forskare uppstår det en konflikt då västerländska turister besöker
muslimska destinationer. När individer med olika sedvänjor, värderingar och världsbilder
möts kan det uppstå en konflikt i och med att individer önskar använda platsen på olika
sätt. En del destinationer har valt att, med hjälp av en fysisk uppdelning och/eller en
“double-standard policy”, upprätta gränsdragningar för att därmed skapa balans mellan å
ena sidan lokalbefolkningens kultur och sedvänjor och å andra sidan turistens krav. Detta
för att begränsa förekomsten av kulturkrockar. Samma resultat kan dock, enligt andra
forskare, uppnås genom uppvisad tolerans och respekt gentemot den Andres kultur.
Denna uppsats baseras på en etnografisk... (More)
Enligt ett flertal forskare uppstår det en konflikt då västerländska turister besöker
muslimska destinationer. När individer med olika sedvänjor, värderingar och världsbilder
möts kan det uppstå en konflikt i och med att individer önskar använda platsen på olika
sätt. En del destinationer har valt att, med hjälp av en fysisk uppdelning och/eller en
“double-standard policy”, upprätta gränsdragningar för att därmed skapa balans mellan å
ena sidan lokalbefolkningens kultur och sedvänjor och å andra sidan turistens krav. Detta
för att begränsa förekomsten av kulturkrockar. Samma resultat kan dock, enligt andra
forskare, uppnås genom uppvisad tolerans och respekt gentemot den Andres kultur.
Denna uppsats baseras på en etnografisk undersökning i Side, Turkiet. Syftet är dels att
undersöka vilka kulturkrockar som uppstår då skandinaviska turister besöker
destinationen, dels att skapa en förståelse för huruvida det finns ett behovet av
gränsdragningar för att begränsa uppkomsten av kulturkrockar. För det första kom
författarna dels fram till att lokalbefolkningen i Side generellt sätt uppvisade hög tolerans
gentemot turister, dels att de inte upplever att kulturkrockar förekommer i staden. För det
andra upptäcktes ingen fysisk uppdelning eller en “double-standard policy” i staden något
som belyser att Side har antagit en mer gränsöverskridande och tolerant inställning
gentemot turister. Däremot fann författarna att deras klädsel inte accepterades i samma
utsträckning överallt i staden. Då de lämnade de turisttäta områdena vid stranden stirrade
lokalbefolkningen i större utsträckning på deras klädsel och uppvisandet av naken hud. I
Side blev turistens klädsel och lokalbefolknings stirrande fysiska markörer för hur de
båda kulturernas verklighet skiljer sig åt. De utgör en respresentation av hur den Andre
formulerar normaliteter annorlunda än en själv. Turistens nakna hud och
lokalbefolkningens stirrande skapar en så kallad “obehagsgeografi” där skilda
normaliteter skapar en konflikt om hur platsen bör användas. Detta tar sig uttryck i
implicita gränser för hur turisten rör sig i staden.

Nyckelord: gränsdragning, kulturkrock, blicken på den Andre, kultur, rörelsesmönster,
Turkiet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grönqvist, Johanna LU and Baeksted Jörgensen, Signe
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gränsdragning, kulturkrock, blicken på den Andre, kultur, rörelsesmönster, Turkiet
language
Swedish
id
8879366
date added to LUP
2016-08-25 08:35:05
date last changed
2016-08-25 08:35:05
@misc{8879366,
 abstract   = {According to a large amount of researchers, conflict arises as western tourists visit
Muslim destinations. When differentiating customs, values and worldviews meet, a
conflict can arise in relation to the utilisation of the physical area in which the two
cultures interact. With the help of physical separation and double standard policies, some
destinations have chosen demarcation as a tool to uphold religious values whilst still
offering the desires of the tourist, thus regulating the amount of culture clashes. However,
same result can also be achieved through tolerance and respect to the Other’s culture,
according to other researchers.
This paper is an ethnographical field study in the destination of Side, Turkey, in order to
find out which culture clashes arise when Scandinavian tourists visit the destination, as
well as understanding the need for demarcations, in order to regulate the culture clashes.
Firstly, the locals of Side showed a great extent of tolerance towards the tourists, and
believe that culture clashes do not happen. Second, there is no clear physical separation
or double standard policies, which argues that Side uses a more transboundary, tolerant
approach in handling culture clashes. However, the writers of this paper found that their
naked skin was not equally accepted all over the city, resulting in a glaring local
population as soon as they left the touristic areas of the beach. In Side, the tourist’s naked
skin, and the local’s glaring become physical makers of how the cultures differentiate, by
representing how the Other constructs meaning in a different way than I. The naked skin
and the starring creates what we call a geography of discomfort, where the meaning
construction creates a conflict about the utilisation of a place, which is expressed in
implicit demarcation that affect the tourist’s movement pattern.

Key-words: demarcation, culture clash, gazing on the Other, culture, movement pattern,
Turkey.},
 author    = {Grönqvist, Johanna and Baeksted Jörgensen, Signe},
 keyword   = {gränsdragning,kulturkrock,blicken på den Andre,kultur,rörelsesmönster,Turkiet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Naken hud och cirkushästar. En redogörelse för hur olika verkligheter på en plats skapar kulturkrockar.},
 year     = {2016},
}