Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitala strategier inom innovativa tjänsteföretag - Möjligheter och utmaningar relaterade till digitalisering av tjänsteprocesser

Nilsson, Amanda LU and Lundberg, Fabian (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka de möjligheter och utmaningar som finns relaterade till innovativa tjänsteföretags strategiska arbete med digitalisering av tjänsteprocesser. Syftet diskuteras utifrån följande frågeställningar: På vilket sätt innebär innovativa tjänsteföretags digitala strategi att kunden involveras i tjänsteprocessen och bidrar till strategin? På vilket sätt bidrar de innovativa tjänsteföretagens digitala strategi till ökat värde för kunden samt lönsamhetsvinster? Vilka utmaningar möter innovativa tjänsteföretag som tillämpar en digital strategi och hur hanteras dessa?

De teoretiska perspektiv som i samspel med empiriskt material utgör grunden för analys, innefattar tidigare forskning som behandlar tjänsteprocessers... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka de möjligheter och utmaningar som finns relaterade till innovativa tjänsteföretags strategiska arbete med digitalisering av tjänsteprocesser. Syftet diskuteras utifrån följande frågeställningar: På vilket sätt innebär innovativa tjänsteföretags digitala strategi att kunden involveras i tjänsteprocessen och bidrar till strategin? På vilket sätt bidrar de innovativa tjänsteföretagens digitala strategi till ökat värde för kunden samt lönsamhetsvinster? Vilka utmaningar möter innovativa tjänsteföretag som tillämpar en digital strategi och hur hanteras dessa?

De teoretiska perspektiv som i samspel med empiriskt material utgör grunden för analys, innefattar tidigare forskning som behandlar tjänsteprocessers karaktär, olika aspekter kopplade till innovativa, digitala strategier, samt hur kunden genom ökad digitalisering ges en form av ”digital empowerment”. En kvalitativ metod har legat till grund för datainsamling och analys, då denna typ av studie har möjliggjort för djupare förståelse för innovativa tjänsteföretags strategiska arbete med digitalisering av tjänsteprocesser. Problemområdet har undersökts ur såväl ett företagsperspektiv som ett kundperspektiv i syfte att bidra med en bred bild av området.

Studien belyser att de innovativa tjänsteföretagens digitala strategier kan lägga grunden för attraktiva tjänster och upplevelser, som lockar konsumenter i en växande, digital konkurrens. Centralt för samtliga tjänsteföretag är att kunden genom ”digital empowerment” görs till en tydligare medskapare av tjänsteprocessen, vilket innebär nya möjligheter i form av ökad effektivitet och kundvärde. Dock ställer utvecklingen även höga krav på att skapa förstklassiga upplevelser, då kunden förväntas bidra som en resurs i tjänsteprocessens samtliga delar, från bokning, till tjänsteleverans och marknadsföring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Amanda LU and Lundberg, Fabian
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Digitalisering, Digital strategi, Tjänsteföretag, Tjänsteprocess, Co-creation, Co-production, Värdeskapande, Yield management, Lean service, Servicelandskap, E-servicescape
language
Swedish
id
8879406
date added to LUP
2016-08-26 10:38:32
date last changed
2016-08-26 10:38:32
@misc{8879406,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka de möjligheter och utmaningar som finns relaterade till innovativa tjänsteföretags strategiska arbete med digitalisering av tjänsteprocesser. Syftet diskuteras utifrån följande frågeställningar: På vilket sätt innebär innovativa tjänsteföretags digitala strategi att kunden involveras i tjänsteprocessen och bidrar till strategin? På vilket sätt bidrar de innovativa tjänsteföretagens digitala strategi till ökat värde för kunden samt lönsamhetsvinster? Vilka utmaningar möter innovativa tjänsteföretag som tillämpar en digital strategi och hur hanteras dessa? 

De teoretiska perspektiv som i samspel med empiriskt material utgör grunden för analys, innefattar tidigare forskning som behandlar tjänsteprocessers karaktär, olika aspekter kopplade till innovativa, digitala strategier, samt hur kunden genom ökad digitalisering ges en form av ”digital empowerment”. En kvalitativ metod har legat till grund för datainsamling och analys, då denna typ av studie har möjliggjort för djupare förståelse för innovativa tjänsteföretags strategiska arbete med digitalisering av tjänsteprocesser. Problemområdet har undersökts ur såväl ett företagsperspektiv som ett kundperspektiv i syfte att bidra med en bred bild av området. 

Studien belyser att de innovativa tjänsteföretagens digitala strategier kan lägga grunden för attraktiva tjänster och upplevelser, som lockar konsumenter i en växande, digital konkurrens. Centralt för samtliga tjänsteföretag är att kunden genom ”digital empowerment” görs till en tydligare medskapare av tjänsteprocessen, vilket innebär nya möjligheter i form av ökad effektivitet och kundvärde. Dock ställer utvecklingen även höga krav på att skapa förstklassiga upplevelser, då kunden förväntas bidra som en resurs i tjänsteprocessens samtliga delar, från bokning, till tjänsteleverans och marknadsföring.},
 author    = {Nilsson, Amanda and Lundberg, Fabian},
 keyword   = {Digitalisering,Digital strategi,Tjänsteföretag,Tjänsteprocess,Co-creation,Co-production,Värdeskapande,Yield management,Lean service,Servicelandskap,E-servicescape},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digitala strategier inom innovativa tjänsteföretag - Möjligheter och utmaningar relaterade till digitalisering av tjänsteprocesser},
 year     = {2016},
}