Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I välfärdens namn

Levo, Emma Sofia LU (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Pälsdjursuppfödning är en kontroversiell näring som helt eller delvis förbjudits i flera europeiska länder. Finland är en världsledande pälsproducent, men även dess legala status utmanades då medborgarinitiativet Turkistarhaton Suomi (≈ Finland utan pälsfarmer) syftade till att kriminalisera all pälsdjursuppfödning i Finland p.g.a. välfärdsproblem hos involverade pälsdjur. Lagförslaget förkastades av finsk riksdag, varpå den finska pälsdjursuppfödningen består oförändrad än idag.
Denna uppsats syftar till att studera hur finsk pälsdjursuppfödning motiveras och hur dess problematik förnekades, neutraliserades och rationaliserades av dess förespråkare i samband med betänkandet av medborgarinitiativet Turkistarhaton Suomi. Förespråkares... (More)
Pälsdjursuppfödning är en kontroversiell näring som helt eller delvis förbjudits i flera europeiska länder. Finland är en världsledande pälsproducent, men även dess legala status utmanades då medborgarinitiativet Turkistarhaton Suomi (≈ Finland utan pälsfarmer) syftade till att kriminalisera all pälsdjursuppfödning i Finland p.g.a. välfärdsproblem hos involverade pälsdjur. Lagförslaget förkastades av finsk riksdag, varpå den finska pälsdjursuppfödningen består oförändrad än idag.
Denna uppsats syftar till att studera hur finsk pälsdjursuppfödning motiveras och hur dess problematik förnekades, neutraliserades och rationaliserades av dess förespråkare i samband med betänkandet av medborgarinitiativet Turkistarhaton Suomi. Förespråkares skriftliga utlåtanden studeras utifrån den kritiska diskursanalysens ramverk i min strävan att förklara hur förnekelsetekniker åstadkoms språkligen för att upprätthålla exploaterandet av djur inom finsk pälsdjursuppfödning. Jag förstår relationen mellan människa och djur som ett ojämlikt maktförhållande som legitimeras av speciesistisk ideologi och jag närmar mig ämnesvalet från ett grönkriminologiskt, icke-speciesistiskt perspektiv.
I analysen iakttas att den naturvetenskapliga diskursen bidrar till objektifiering av pälsdjur, neutralisering av deras subjektiva upplevelse och rationalisering av pälsfarmers kosteffektiva utformning. Mänskliga aktörer och maktutövning nedtonas för att neutralisera ansvar. En nationalistisk diskurs används för att representera den finska pälsdjursuppfödningen etiskt överlägsen på global skala, vilket används i en utilitaristisk kalkyl för att rationalisera finsk pälsdjursuppfödning som det mest etiska alternativet. Finsk pälsdjursuppfödning rättfärdigas främst för sitt socioekonomiska bidrag till finsk välfärd. Min slutsats är att dessa resonemang reproducerar pälsdjurens nedvärderade och underställda status som socioekonomiskt värderade råvaror, snarare än självständiga varelser, vilket upprätthåller föreställningen om människans rätt till privilegier på djurets bekostnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Levo, Emma Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
En kritisk diskursanalys av förnekandet, neutraliserandet och rationaliserandet av den finska pälsdjursuppfödningens problematik
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
pälsdjursuppfödning, djurproduktion, grön kriminologi, förnekelse, neutralisering, kritisk diskursanalys, speciesism
language
Swedish
id
8879579
date added to LUP
2016-06-17 10:16:35
date last changed
2016-06-17 10:16:35
@misc{8879579,
 abstract   = {Pälsdjursuppfödning är en kontroversiell näring som helt eller delvis förbjudits i flera europeiska länder. Finland är en världsledande pälsproducent, men även dess legala status utmanades då medborgarinitiativet Turkistarhaton Suomi (≈ Finland utan pälsfarmer) syftade till att kriminalisera all pälsdjursuppfödning i Finland p.g.a. välfärdsproblem hos involverade pälsdjur. Lagförslaget förkastades av finsk riksdag, varpå den finska pälsdjursuppfödningen består oförändrad än idag.
Denna uppsats syftar till att studera hur finsk pälsdjursuppfödning motiveras och hur dess problematik förnekades, neutraliserades och rationaliserades av dess förespråkare i samband med betänkandet av medborgarinitiativet Turkistarhaton Suomi. Förespråkares skriftliga utlåtanden studeras utifrån den kritiska diskursanalysens ramverk i min strävan att förklara hur förnekelsetekniker åstadkoms språkligen för att upprätthålla exploaterandet av djur inom finsk pälsdjursuppfödning. Jag förstår relationen mellan människa och djur som ett ojämlikt maktförhållande som legitimeras av speciesistisk ideologi och jag närmar mig ämnesvalet från ett grönkriminologiskt, icke-speciesistiskt perspektiv.
I analysen iakttas att den naturvetenskapliga diskursen bidrar till objektifiering av pälsdjur, neutralisering av deras subjektiva upplevelse och rationalisering av pälsfarmers kosteffektiva utformning. Mänskliga aktörer och maktutövning nedtonas för att neutralisera ansvar.	En	nationalistisk	diskurs	används	för	att	representera	den	finska pälsdjursuppfödningen etiskt överlägsen på global skala, vilket används i en utilitaristisk kalkyl för att rationalisera finsk pälsdjursuppfödning som det mest etiska alternativet. Finsk pälsdjursuppfödning rättfärdigas främst för sitt socioekonomiska bidrag till finsk välfärd. Min slutsats är att dessa resonemang reproducerar pälsdjurens nedvärderade och underställda status som socioekonomiskt värderade råvaror, snarare än självständiga varelser, vilket upprätthåller föreställningen om människans rätt till privilegier på djurets bekostnad.},
 author    = {Levo, Emma Sofia},
 keyword   = {pälsdjursuppfödning,djurproduktion,grön kriminologi,förnekelse,neutralisering,kritisk diskursanalys,speciesism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I välfärdens namn},
 year     = {2016},
}