Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att värna om den biologiska mångfalden vid uttag av skogsbränsle från sydsvenska skogar - med fokus på Kraftringens indirekta uttag av skogsbränsle

Poppius, Ulrika LU (2016) MVEM12 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This study aims to investigate how the biodiversity in forests in southern Sweden is affected by extraction of forest fuel and to identify what can be done to preserve the biodiversity while extracting forest fuel. The study is performed on behalf of the energy company Kraftringen, which buys large amounts of forest fuel every year.
Firstly, a literature study on how biodiversity in forests is affected by extraction of forest fuel and which efforts that can be done to prevent the negative impact was conducted. Based on the results from the literature study, suggestions on demands that Kraftringen can use to ensure the preservation of biodiversity by their suppliers of forest fuel were formulated. Secondly, an interview study on the... (More)
This study aims to investigate how the biodiversity in forests in southern Sweden is affected by extraction of forest fuel and to identify what can be done to preserve the biodiversity while extracting forest fuel. The study is performed on behalf of the energy company Kraftringen, which buys large amounts of forest fuel every year.
Firstly, a literature study on how biodiversity in forests is affected by extraction of forest fuel and which efforts that can be done to prevent the negative impact was conducted. Based on the results from the literature study, suggestions on demands that Kraftringen can use to ensure the preservation of biodiversity by their suppliers of forest fuel were formulated. Secondly, an interview study on the demands’ suitability was conducted with suppliers and buyers.
The main conclusion is that extraction of forest fuel does have a negative impact on the biodiversity in the forest, mainly because it causes a lack of dead wood, which is an important habitat for many organisms. Therefore, it is recommended to leave a certain amount of potential forest fuel in the forest, preferably coarse wood and wood from broad-leaved deciduous trees. However, the exact impact on biodiversity from extraction of forest fuel is hard to investigate since the forestry itself has had a large impact on the situation.
The conclusion from the interview study is that the suggested demands on an extended consideration to biodiversity in theory is possible to use in the supply chain, but Kraftringen would have to pay more for their forest fuel and conduct more audits on their suppliers. Also, this could not be done on a larger scale since it is impossible for the suppliers to meet specific demands from every customer. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hänsyn till biologisk mångfald viktigt vid skogsbränsleuttag

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är allvarlig och att plocka ut skogsbränsle kan bidra till ytterligare försämringar. Hänsyn till biologisk mångfald vid skogsbränsleuttag är därför mycket viktig och det går faktiskt att anpassa skogsbränsleuttaget så att den negativa påverkan blir så liten som möjligt.

Skogsbränsle är rester som blir över vid avverkning av skogen, exempelvis trädtoppar, grenar, rötangripna stammar eller träd med konstiga former. Skogsbränslen används flitigt i Sverige. Användningen av skogsbränslen är positivt med tanke på de låga utsläppen av koldioxid, men uttaget är inte alltid bra för den biologiska mångfalden. Avverkningsrester kan... (More)
Hänsyn till biologisk mångfald viktigt vid skogsbränsleuttag

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är allvarlig och att plocka ut skogsbränsle kan bidra till ytterligare försämringar. Hänsyn till biologisk mångfald vid skogsbränsleuttag är därför mycket viktig och det går faktiskt att anpassa skogsbränsleuttaget så att den negativa påverkan blir så liten som möjligt.

Skogsbränsle är rester som blir över vid avverkning av skogen, exempelvis trädtoppar, grenar, rötangripna stammar eller träd med konstiga former. Skogsbränslen används flitigt i Sverige. Användningen av skogsbränslen är positivt med tanke på de låga utsläppen av koldioxid, men uttaget är inte alltid bra för den biologiska mångfalden. Avverkningsrester kan nämligen vara betydelsefulla för många vedlevande djur och växter i skogen. Många arter, främst insekter, svampar och lavar, trivs på död ved och gamla grenar. Skogsbränsleuttaget gör att deras livsmiljö försvinner.

Hänsyn till biologisk mångfald är alltså viktigt vid skogsbränsleuttag. Därför utfördes en litteraturstudie för att identifiera de viktigaste åtgärderna för att skydda biologisk mångfald i skogen. Resultatet blev att minst en femtedel av alla avverkningsrester bör lämnas i skogslandskapet. Det får gärna vara ved från lövträd, grova vedstycken och solbelyst ved, eftersom många arter tycker om dessa material extra mycket. Man kan även undvika att störa insekternas fortplantning genom att anpassa vilka tider på året som skogsbränslet tas ut.

Energibolaget Kraftringen måste handskas med den här typen av frågor eftersom de köper in stora mängder skogsbränsle till sitt fjärrvärmeverk. Ett verktyg som Kraftringen kan ta till är att ställa krav i leverantörskedjan. Som inköpare av skogsbränslen kan de exempelvis kräva att skogen ska brukas enligt en skogscertifiering eller att leverantörerna ska ta naturhänsyn som sträcker sig längre än vad lagen kräver. Ett antal kravförslag formulerades därför och sedan utfördes en intervjustudie för att se vad leverantörer och inköpare av skogsbränsle hade för synpunkter på dem. Resultatet säger att det är krångligt för leverantörerna att uppfylla krav från enskilda kunder. Dessutom kommer skogsbränslet säkerligen bli dyrare. En höjd kostnad kommer i slutändan hamna på Kraftringens kunder. Man måste därmed få kunderna att acceptera ett högre pris för en fjärrvärme som är snällare mot skogens växter och djur, vilket kan vara lättare sagt än gjort.

Det är möjligt att den biologiska mångfalden kommer vara den begränsande faktorn när det gäller hur mycket bränsle vi kan ta ut ur skogen. Det är viktigt att komma ihåg att trots skogsbränslet låga nettoutsläppet av koldioxid, så kan vi inte använda det obegränsat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Poppius, Ulrika LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
biological diversity, forest, Sweden, Kraftringen
language
Swedish
id
8879760
date added to LUP
2016-06-11 21:50:28
date last changed
2016-06-11 21:50:28
@misc{8879760,
 abstract   = {This study aims to investigate how the biodiversity in forests in southern Sweden is affected by extraction of forest fuel and to identify what can be done to preserve the biodiversity while extracting forest fuel. The study is performed on behalf of the energy company Kraftringen, which buys large amounts of forest fuel every year. 
 Firstly, a literature study on how biodiversity in forests is affected by extraction of forest fuel and which efforts that can be done to prevent the negative impact was conducted. Based on the results from the literature study, suggestions on demands that Kraftringen can use to ensure the preservation of biodiversity by their suppliers of forest fuel were formulated. Secondly, an interview study on the demands’ suitability was conducted with suppliers and buyers.
 The main conclusion is that extraction of forest fuel does have a negative impact on the biodiversity in the forest, mainly because it causes a lack of dead wood, which is an important habitat for many organisms. Therefore, it is recommended to leave a certain amount of potential forest fuel in the forest, preferably coarse wood and wood from broad-leaved deciduous trees. However, the exact impact on biodiversity from extraction of forest fuel is hard to investigate since the forestry itself has had a large impact on the situation. 
 The conclusion from the interview study is that the suggested demands on an extended consideration to biodiversity in theory is possible to use in the supply chain, but Kraftringen would have to pay more for their forest fuel and conduct more audits on their suppliers. Also, this could not be done on a larger scale since it is impossible for the suppliers to meet specific demands from every customer.},
 author    = {Poppius, Ulrika},
 keyword   = {biological diversity,forest,Sweden,Kraftringen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att värna om den biologiska mångfalden vid uttag av skogsbränsle från sydsvenska skogar - med fokus på Kraftringens indirekta uttag av skogsbränsle},
 year     = {2016},
}