Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekologiskt vatten från Lilla Klåveröd : en riskinventering för skydd av grundvatten

Olsson, Pontus LU (2016) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Dricksvatten i Sverige är generellt sett av god kvalitet. De senaste årens upptäckter av föroreningar i dricksvattentäkter har dock uppmärksammat brister i övervakningen av grundvatten. Faktum är att föroreningar i grundvatten behöver fastställas och kartläggas i mycket högre utsträckning, för att det även i framtiden ska kunna säkerhetsställas ett vatten av god kvalitet. Därför behöver kunskap om grundvatten och hydrogeologi öka i samhället. År 2014 påbörjade företaget HP Borrningar ett kunskapsprojekt vid Lilla Klåveröd med avsikt att åskådliggöra vattnets kretslopp i området. Ett examensarbete har nu utförts för att undersöka vilka kriterier som behöver uppfyllas för att ett vatten ska få klassificeras som ekologiskt och om grundvattnet... (More)
Dricksvatten i Sverige är generellt sett av god kvalitet. De senaste årens upptäckter av föroreningar i dricksvattentäkter har dock uppmärksammat brister i övervakningen av grundvatten. Faktum är att föroreningar i grundvatten behöver fastställas och kartläggas i mycket högre utsträckning, för att det även i framtiden ska kunna säkerhetsställas ett vatten av god kvalitet. Därför behöver kunskap om grundvatten och hydrogeologi öka i samhället. År 2014 påbörjade företaget HP Borrningar ett kunskapsprojekt vid Lilla Klåveröd med avsikt att åskådliggöra vattnets kretslopp i området. Ett examensarbete har nu utförts för att undersöka vilka kriterier som behöver uppfyllas för att ett vatten ska få klassificeras som ekologiskt och om grundvattnet vid Lilla Klåvröd uppfyller dessa. Med avseende på det analyserades metaller, mineraler samt bekämpningsmedel i grundvattnet. Därtill utfördes en riskinventering i området. Resultaten visar att grundvattnet är av god kvalitet, trots höga halter av järn, mangan och aluminium. Inga bekämpningsmedel påträffades. Identifierade föroreningsrisker i området är en grillplats, en förvaringsplats och en deponi utanför fastigheten. De bedöms inte ha påverkat grundvattnet nämnvärt. Tillrinningsområdet för ett ekologiskt vatten borde uppfylla liknande kriterier som för ett KRAV-godkänt område i skogen, vilket innebär att tillrinningsområdet inte får ligga närmare än 25 meter från en trafikerad väg eller föroreningskälla, att inga skogsplantor som har blivit behandlade med kemiskt framställda bekämpningsmedel får ha planterats där under de senaste tre åren, samt att området heller inte får ha konstgödslats eller besprutats under den perioden. Det borde inte vara tillåtet att tillsätta några otillåtna naturfrämmande tillsatser eller konstgjorda färg- och aromämnen till vattnet. Lilla Klåveröd uppfyller dessa kriterier och bör därför utgöra en riktlinje för vad som är ett ekologiskt vatten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Pontus LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekologiskt vatten, grundvatten, riskinventering, föroreningar, ekologiska livsmedel, Lilla Klåveröd, HP Borrningar
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
487
language
Swedish
additional info
Externa handledare: Göran Persson, HP Borrningar AB, Klippan samt Peter
Dahlqvist, Sveriges Geologiska Undersökning, Lund
id
8879819
date added to LUP
2016-06-10 14:51:33
date last changed
2016-06-10 14:51:33
@misc{8879819,
 abstract   = {Dricksvatten i Sverige är generellt sett av god kvalitet. De senaste årens upptäckter av föroreningar i dricksvattentäkter har dock uppmärksammat brister i övervakningen av grundvatten. Faktum är att föroreningar i grundvatten behöver fastställas och kartläggas i mycket högre utsträckning, för att det även i framtiden ska kunna säkerhetsställas ett vatten av god kvalitet. Därför behöver kunskap om grundvatten och hydrogeologi öka i samhället. År 2014 påbörjade företaget HP Borrningar ett kunskapsprojekt vid Lilla Klåveröd med avsikt att åskådliggöra vattnets kretslopp i området. Ett examensarbete har nu utförts för att undersöka vilka kriterier som behöver uppfyllas för att ett vatten ska få klassificeras som ekologiskt och om grundvattnet vid Lilla Klåvröd uppfyller dessa. Med avseende på det analyserades metaller, mineraler samt bekämpningsmedel i grundvattnet. Därtill utfördes en riskinventering i området. Resultaten visar att grundvattnet är av god kvalitet, trots höga halter av järn, mangan och aluminium. Inga bekämpningsmedel påträffades. Identifierade föroreningsrisker i området är en grillplats, en förvaringsplats och en deponi utanför fastigheten. De bedöms inte ha påverkat grundvattnet nämnvärt. Tillrinningsområdet för ett ekologiskt vatten borde uppfylla liknande kriterier som för ett KRAV-godkänt område i skogen, vilket innebär att tillrinningsområdet inte får ligga närmare än 25 meter från en trafikerad väg eller föroreningskälla, att inga skogsplantor som har blivit behandlade med kemiskt framställda bekämpningsmedel får ha planterats där under de senaste tre åren, samt att området heller inte får ha konstgödslats eller besprutats under den perioden. Det borde inte vara tillåtet att tillsätta några otillåtna naturfrämmande tillsatser eller konstgjorda färg- och aromämnen till vattnet. Lilla Klåveröd uppfyller dessa kriterier och bör därför utgöra en riktlinje för vad som är ett ekologiskt vatten.},
 author    = {Olsson, Pontus},
 keyword   = {ekologiskt vatten,grundvatten,riskinventering,föroreningar,ekologiska livsmedel,Lilla Klåveröd,HP Borrningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Ekologiskt vatten från Lilla Klåveröd : en riskinventering för skydd av grundvatten},
 year     = {2016},
}