Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Chefsnärhet i kunskapsintensiv verksamhet

Celik, Selin LU ; Dimblad Gonzalez, Isabell and Karnerud, Tove (2016) FEKN90 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kunskapsintensiv verksamhet. Särskilt fokus har lagts på de chefsroller som kan finnas i denna typ av miljö. Uppsatsen är en kvalitativ studie, där empirin insamlats genom semistrukturerade intervjuer och en dokumentstudie av tidningsartiklar. Forskningsansatsen är abduktiv och socialkonstruktionistisk, där respondenternas tolkningar och uppfattningar är centrala.
Det teoretiska perspektivet har omfattat litteratur gällandes chefskap, kunskapsintensiv verksamhet, offentlig sektor och känsloarbete.
Nio intervjuer, varav en gruppintervju, genomfördes på tre Socialtjänstenheter i två större städer i Sverige. Åtta av respondenterna är chefer, tre är socialsekreterare. Till grund för... (More)
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kunskapsintensiv verksamhet. Särskilt fokus har lagts på de chefsroller som kan finnas i denna typ av miljö. Uppsatsen är en kvalitativ studie, där empirin insamlats genom semistrukturerade intervjuer och en dokumentstudie av tidningsartiklar. Forskningsansatsen är abduktiv och socialkonstruktionistisk, där respondenternas tolkningar och uppfattningar är centrala.
Det teoretiska perspektivet har omfattat litteratur gällandes chefskap, kunskapsintensiv verksamhet, offentlig sektor och känsloarbete.
Nio intervjuer, varav en gruppintervju, genomfördes på tre Socialtjänstenheter i två större städer i Sverige. Åtta av respondenterna är chefer, tre är socialsekreterare. Till grund för analysen finns också tidningsartiklar rörandes Socialtjänsten.
I studien föreslås två chefsroller kopplade till olika typer av närhet mellan chef och medarbetare, som tidigare forskning om kunskapsintensiv verksamhet inte har berört. I studien lyfts det fram att kunskapsintensiva verksamheter kan sakna hög status, som annars har setts som en naturlig del av den typen av miljö. Dessa fynd innebär en bekräftelse av en kritik som några tidigare forskare har framhävt om den snäva inramningen av fältet kunskapsintensiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Celik, Selin LU ; Dimblad Gonzalez, Isabell and Karnerud, Tove
supervisor
organization
course
FEKN90 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Socialtjänsten, kunskapsintensiv, chefskap, autonomi, status
language
Swedish
id
8879921
date added to LUP
2016-09-13 15:16:28
date last changed
2016-09-13 15:16:28
@misc{8879921,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kunskapsintensiv verksamhet. Särskilt fokus har lagts på de chefsroller som kan finnas i denna typ av miljö. Uppsatsen är en kvalitativ studie, där empirin insamlats genom semistrukturerade intervjuer och en dokumentstudie av tidningsartiklar. Forskningsansatsen är abduktiv och socialkonstruktionistisk, där respondenternas tolkningar och uppfattningar är centrala.
Det teoretiska perspektivet har omfattat litteratur gällandes chefskap, kunskapsintensiv verksamhet, offentlig sektor och känsloarbete.
Nio intervjuer, varav en gruppintervju, genomfördes på tre Socialtjänstenheter i två större städer i Sverige. Åtta av respondenterna är chefer, tre är socialsekreterare. Till grund för analysen finns också tidningsartiklar rörandes Socialtjänsten.
I studien föreslås två chefsroller kopplade till olika typer av närhet mellan chef och medarbetare, som tidigare forskning om kunskapsintensiv verksamhet inte har berört. I studien lyfts det fram att kunskapsintensiva verksamheter kan sakna hög status, som annars har setts som en naturlig del av den typen av miljö. Dessa fynd innebär en bekräftelse av en kritik som några tidigare forskare har framhävt om den snäva inramningen av fältet kunskapsintensiv.},
 author    = {Celik, Selin and Dimblad Gonzalez, Isabell and Karnerud, Tove},
 keyword   = {Socialtjänsten,kunskapsintensiv,chefskap,autonomi,status},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chefsnärhet i kunskapsintensiv verksamhet},
 year     = {2016},
}