Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mindfulnessbaserad gruppterapi för patienter i Primärvården med stressrelaterad ohälsa -En kvantitativ studie på en vårdcentral i södra Sverige

Olskims, Michele LU and Öberg, Susanne LU (2016) PPTN76 20161
Department of Psychology
Abstract
In Primary care mental health problems such as insomnia, anxiety, worry, depression and stress-related symptoms common and stress is one of the most common causes of sick leave. Mindfulness is a method found to be effective to treat the symptoms of stress in the group. This study investigated whether mindfulness-based group therapy based on “Here and Now program” is effective for patients with stress symptoms in primary care. The study aimed at using quantitative methods in the form of self-assessment questionnaire to investigate the effect of this treatment.
The questions in the study was whether the patient understated symptoms of stress / fatigue disorders, anxiety, depression after the mindfulness-based group therapy reduced and... (More)
In Primary care mental health problems such as insomnia, anxiety, worry, depression and stress-related symptoms common and stress is one of the most common causes of sick leave. Mindfulness is a method found to be effective to treat the symptoms of stress in the group. This study investigated whether mindfulness-based group therapy based on “Here and Now program” is effective for patients with stress symptoms in primary care. The study aimed at using quantitative methods in the form of self-assessment questionnaire to investigate the effect of this treatment.
The questions in the study was whether the patient understated symptoms of stress / fatigue disorders, anxiety, depression after the mindfulness-based group therapy reduced and further reduction of symptoms occurred after three months of follow up or have achieved reduction in the measurement surrendered at follow-up. Our experimental group consisted of nine women who participated in the mindfulness-based group therapy at a health center in the south of Sweden in the fall of 2015. They conducted self-assessments at admission, discharge and three months after completion of treatment. The results showed significant improvement of high-rated experience symptoms of fatigue, anxiety, depression and general health. It was concluded that mindfulness-based group therapy in primary care yielded significantly improved mental mood for this group. We could not, however, ensure that the measured changes were responsible for the improvements when no control group was available when the study was conducted in regular activities.
Keywords: mindfulness, stress, group therapy, primary care (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I Primärvården är psykiska problem som sömnproblem, ångest, oro, depression samt
stressrelaterade symtom vanligt förekommande och stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Mindfulness är en metod som visat sig vara effektiv för att behandla stressymtom i grupp. Denna studie har undersökt om Mindfulness-baserad gruppterapi utifrån ”Här & Nu programmet” är verksam för patienter med stressymtom inom Primärvården. Studien syftade till att med kvantitativa metoder i form av självskattningsformulär undersöka effekten av denna behandling. Frågeställningarna i studien var om patientens skattade symtom på stress/utmattningssymtom, ångest, depression efter genomförd Mindfulness-baserad gruppterapi reduceras och om ytterligare... (More)
I Primärvården är psykiska problem som sömnproblem, ångest, oro, depression samt
stressrelaterade symtom vanligt förekommande och stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Mindfulness är en metod som visat sig vara effektiv för att behandla stressymtom i grupp. Denna studie har undersökt om Mindfulness-baserad gruppterapi utifrån ”Här & Nu programmet” är verksam för patienter med stressymtom inom Primärvården. Studien syftade till att med kvantitativa metoder i form av självskattningsformulär undersöka effekten av denna behandling. Frågeställningarna i studien var om patientens skattade symtom på stress/utmattningssymtom, ångest, depression efter genomförd Mindfulness-baserad gruppterapi reduceras och om ytterligare reducering av symtom skett efter tre månaders uppföljning eller har uppnått reducering vid eftermätning
vidmakthållits vid uppföljning. Vår experimentgrupp utgjordes av 9 kvinnor som deltog i Mindfulness-baserad gruppterapi vid en vårdcentral i södra Sverige under hösten 2015. De genomförde självskattningar vid inskrivning, utskrivning och tre månader efter genomförd behandling. Resultaten visade på hög signifikant förbättring av skattad upplevelse av utmattningssymtom, ångest, depression och allmänt hälsotillstånd. Slutsatsen blev att Mindfulnessbaserad gruppterapi i Primärvården gav betydligt förbättrat psykiskt mående för denna grupp. Vi kunde dock inte säkerställa att de uppmätta förändringarna var orsak till
förbättringarna då ingen kontrollgrupp fanns att tillgå då studien genomfördes i reguljär verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olskims, Michele LU and Öberg, Susanne LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
group therapy, mindfulness, stress, primary care, gruppbehandling, primärvård
language
Swedish
id
8879985
date added to LUP
2016-06-13 09:26:38
date last changed
2016-06-13 09:26:38
@misc{8879985,
 abstract   = {In Primary care mental health problems such as insomnia, anxiety, worry, depression and stress-related symptoms common and stress is one of the most common causes of sick leave. Mindfulness is a method found to be effective to treat the symptoms of stress in the group. This study investigated whether mindfulness-based group therapy based on “Here and Now program” is effective for patients with stress symptoms in primary care. The study aimed at using quantitative methods in the form of self-assessment questionnaire to investigate the effect of this treatment.
The questions in the study was whether the patient understated symptoms of stress / fatigue disorders, anxiety, depression after the mindfulness-based group therapy reduced and further reduction of symptoms occurred after three months of follow up or have achieved reduction in the measurement surrendered at follow-up. Our experimental group consisted of nine women who participated in the mindfulness-based group therapy at a health center in the south of Sweden in the fall of 2015. They conducted self-assessments at admission, discharge and three months after completion of treatment. The results showed significant improvement of high-rated experience symptoms of fatigue, anxiety, depression and general health. It was concluded that mindfulness-based group therapy in primary care yielded significantly improved mental mood for this group. We could not, however, ensure that the measured changes were responsible for the improvements when no control group was available when the study was conducted in regular activities.
Keywords: mindfulness, stress, group therapy, primary care},
 author    = {Olskims, Michele and Öberg, Susanne},
 keyword   = {group therapy,mindfulness,stress,primary care,gruppbehandling,primärvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mindfulnessbaserad gruppterapi för patienter i Primärvården med stressrelaterad ohälsa -En kvantitativ studie på en vårdcentral i södra Sverige},
 year     = {2016},
}