Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De dolda resonemangen bakom värdering av anställningskriterier: En undersökning om attraktivitetfaktorn i rekrytering

Nylund, Maria Shiva (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning (fiktiva) rekryterare på grund av en arbetssökandes fysiska attraktivitet – här ansiktsattraktivitet – justerar sin bedömning och värdering av den arbetssökandes meriter så att specifika meriter hos en attraktiv arbetssökande uppvärderas för att motivera och rättfärdiga att just den personen väljs för anställning. I studien undersöktes hur attraktivitet påverkade rekryteringen av en person till jobbet som journalist på en lokaltidning, alltså om attraktivitetsgraden hos den arbetssökande påverkade vilken typ av meritering som
ansågs viktigast samt om den attraktiva jobbkandidaten skulle föredras.
Jobbkandidaterna var antingen attraktiva eller mindre attraktiva. Den... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning (fiktiva) rekryterare på grund av en arbetssökandes fysiska attraktivitet – här ansiktsattraktivitet – justerar sin bedömning och värdering av den arbetssökandes meriter så att specifika meriter hos en attraktiv arbetssökande uppvärderas för att motivera och rättfärdiga att just den personen väljs för anställning. I studien undersöktes hur attraktivitet påverkade rekryteringen av en person till jobbet som journalist på en lokaltidning, alltså om attraktivitetsgraden hos den arbetssökande påverkade vilken typ av meritering som
ansågs viktigast samt om den attraktiva jobbkandidaten skulle föredras.
Jobbkandidaterna var antingen attraktiva eller mindre attraktiva. Den attraktiva
respektive mindre attraktiva kandidaten tillskrevs växelvis antingen mycket utbildning och kort arbetslivserfarenhet eller lite utbildning och lång arbetslivserfarenhet. Hypotesen var att bedömare ändrar sin värdering av betydelsen av dessa meriter så att just de meriter som är starkast hos den attraktiva kandidaten bedöms som viktigast för tjänsten. Resultatet av studien påvisade dock att jobbkandidaternas attraktivitet inte hade någon signifikant påverkan på försökspersonernas bedömning av vilken typ av meritering som var viktigast och att attraktivitet inte påverkade vem som ansågs lämpligast för jobbet. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to examine to what extent (fictitious) recruiters on the basis of a job applicant’s physical attractiveness—that is facial attractiveness—would adjust his/her assessment and evaluation of the job applicant’s merits so that specific merits of an attractive job applicant are upgraded in order to motivate and justify that that specific person is chosen for employment. In the study it was examined how attractiveness affected the recruitment of a person for the job as a journalist at a local newspaper, that is if the degree of attractiveness of the job applicant would affect which type of merits that would be held to be of most importance and if the attractive
job applicant would be preferred. The job applicants... (More)
The purpose of this study was to examine to what extent (fictitious) recruiters on the basis of a job applicant’s physical attractiveness—that is facial attractiveness—would adjust his/her assessment and evaluation of the job applicant’s merits so that specific merits of an attractive job applicant are upgraded in order to motivate and justify that that specific person is chosen for employment. In the study it was examined how attractiveness affected the recruitment of a person for the job as a journalist at a local newspaper, that is if the degree of attractiveness of the job applicant would affect which type of merits that would be held to be of most importance and if the attractive
job applicant would be preferred. The job applicants were either attractive or less attractive. The attractive and the less attractive job applicant respectively was alternately attributed either much education and short work experience or little education and much work experience. The hypothesis was that assessors would change their evaluation of the significance of these merits so that specifically those merits that were the strongest ones of the attractive applicant would be assessed as most important for the position. However, the results of the study demonstrated that the attractiveness of the job applicants did not significantly affect the participants’ assessment of which type of merits that was of most importance and that attractiveness did not influence who was considered most suitable for the job. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nylund, Maria Shiva
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
attractiveness, recruitment, diskriminering, rekrytering, attraktivitet, discrimination
language
Swedish
id
8880113
date added to LUP
2016-06-13 12:29:23
date last changed
2016-06-13 12:29:23
@misc{8880113,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning (fiktiva) rekryterare på grund av en arbetssökandes fysiska attraktivitet – här ansiktsattraktivitet – justerar sin bedömning och värdering av den arbetssökandes meriter så att specifika meriter hos en attraktiv arbetssökande uppvärderas för att motivera och rättfärdiga att just den personen väljs för anställning. I studien undersöktes hur attraktivitet påverkade rekryteringen av en person till jobbet som journalist på en lokaltidning, alltså om attraktivitetsgraden hos den arbetssökande påverkade vilken typ av meritering som
ansågs viktigast samt om den attraktiva jobbkandidaten skulle föredras.
Jobbkandidaterna var antingen attraktiva eller mindre attraktiva. Den attraktiva
respektive mindre attraktiva kandidaten tillskrevs växelvis antingen mycket utbildning och kort arbetslivserfarenhet eller lite utbildning och lång arbetslivserfarenhet. Hypotesen var att bedömare ändrar sin värdering av betydelsen av dessa meriter så att just de meriter som är starkast hos den attraktiva kandidaten bedöms som viktigast för tjänsten. Resultatet av studien påvisade dock att jobbkandidaternas attraktivitet inte hade någon signifikant påverkan på försökspersonernas bedömning av vilken typ av meritering som var viktigast och att attraktivitet inte påverkade vem som ansågs lämpligast för jobbet.},
 author    = {Nylund, Maria Shiva},
 keyword   = {attractiveness,recruitment,diskriminering,rekrytering,attraktivitet,discrimination},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De dolda resonemangen bakom värdering av anställningskriterier: En undersökning om attraktivitetfaktorn i rekrytering},
 year     = {2016},
}