Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Landfill mining ur ett miljöperspektiv -en studie om två deponier i Lunds kommun

Strömberg, Martina LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
There are probably thousands of old landfills in Sweden. Many of those contain recyclable materials, which could be excavated and recycled, but also might state environmental threats due to the large amount of non-recyclable and potentially hazardous waste buried. The present study is a study on two landfills in the municipality of Lund in southern Sweden, comprising of an industrial waste landfill, Pinnemöllaparken, and a household landfill, Sankt Hans backar. Potential benefits and disadvantages excavating and recycling the buried waste recycled (so called landfill mining) from an environmental perspective are described qualitatively. A special focus was put on how population nearby the landfill affects before, during and after landfill... (More)
There are probably thousands of old landfills in Sweden. Many of those contain recyclable materials, which could be excavated and recycled, but also might state environmental threats due to the large amount of non-recyclable and potentially hazardous waste buried. The present study is a study on two landfills in the municipality of Lund in southern Sweden, comprising of an industrial waste landfill, Pinnemöllaparken, and a household landfill, Sankt Hans backar. Potential benefits and disadvantages excavating and recycling the buried waste recycled (so called landfill mining) from an environmental perspective are described qualitatively. A special focus was put on how population nearby the landfill affects before, during and after landfill mining.
The results of this study indicate that the largest benefit of landfill mining from an environmental perspective for these landfills is the potential of replacing new raw materials and reduce greenhouse gas emissions. Disadvantages are mainly increased emissions to air, water and ground during the excavation period. The extent of the benefit is, however, largely dependent on the actual amount and quality of the recyclable.
Landfill mining of the landfills studied will take one to eight years to complete and during this time it will impact the population through noise, odours and traffic. After landfill mining is completed the areas of both landfills are more suitable building houses. As a result, the pressure on exploiting unspoiled areas and highly arable farmland is reduced. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Fördelar och nackdelar med att gräva upp gamla soptippar för utvinning

Många av Sveriges nedlagda soptippar ligger vid bostäder. Områdena är ofta förorenade områden och innehåller stora mängder avfall som skulle kunna återvinnas och återanvändas. Utgrävning och utvinning av avfallet hade medfört vinster och risker för miljön och närbefolkning.

I Sverige finns det cirka 6000 äldre nedlagda soptippar. Är det meningen att nästa generation ska ta hand om vårt avfall som finns i dessa soptippar?
På Norra Fäladen i Lund finns den gamla hushållsdeponin Sankt Hans backar. Utanför Lund, i Dalby, finns industrideponin Pinnemöllaparken. Dagens samhälle använder allt mer resurser i sin vardag och befolkningen ökar varje år. Genom att gräva upp... (More)
Fördelar och nackdelar med att gräva upp gamla soptippar för utvinning

Många av Sveriges nedlagda soptippar ligger vid bostäder. Områdena är ofta förorenade områden och innehåller stora mängder avfall som skulle kunna återvinnas och återanvändas. Utgrävning och utvinning av avfallet hade medfört vinster och risker för miljön och närbefolkning.

I Sverige finns det cirka 6000 äldre nedlagda soptippar. Är det meningen att nästa generation ska ta hand om vårt avfall som finns i dessa soptippar?
På Norra Fäladen i Lund finns den gamla hushållsdeponin Sankt Hans backar. Utanför Lund, i Dalby, finns industrideponin Pinnemöllaparken. Dagens samhälle använder allt mer resurser i sin vardag och befolkningen ökar varje år. Genom att gräva upp och utvinna avfallet i soptipparna (så kallat landfill mining) så blir det fördelar för miljön som exempelvis minskad användning av nya råvaror. Det blir även minskad användning av energi och minskade utsläpp av växthusgas till luften. Men i samband med utvinning sker även nackdelar för miljön. En nackdel är utsläpp av föroreningar till mark, vatten och luften. Men nackdelarna kan minskas genom åtgärder och bättre teknik.
Om du besöker Sankt Hans backar och Pinnemöllaparken så upplever du dem som lugna parkområden. Däremot finns det nackdelar som är svårta att veta utan närmare undersökningar i områdena. Vid Pinnemöllaparken finns det inga föroreningar i marken. I Sankt Hans backar i Lund däremot finns det metangasbildning i deponin och föroreningar i marken av bland annat PAHer. I en bäck norr om deponin har fiskarna fått missbildningar i skelettet. I både Pinnemöllaparken och Sankt Hans backar finns det höga halter av vissa ämnen i lakvattnet. För att minska dessa risker och samtidigt utvinna avfallet kan en landfill mining genomföras. För soptipparna Sankt Hans backar tar det 5-8 år och Pinnemöllaparken tar det 1-2 år att genomföra en landfill mining och under denna period kommer närbefolkningen påverkas. Det blir bland annat förhöjda ljudnivåer, spridning av damm, minskad framkomlighet i området, ökad fordonstrafik och lukt från avfallet. Sedan när avfallet är borta så blir det lugnare i området. Det är då ett område med mindre risk för föroreningar. Marken i området kan även bebyggas. Förhoppningsvis så blir det även skillnad i vattendraget vid Sankt Hans så att fiskarna kommer få minskade missbildningar.
Under flera år kommer områdena vara avspärrade och arbetas på men efteråt blir det ett område utan avfall i marken. Ett avfall som nästa generation slipper ta hand om. Det blir även ett område som kan användas till bostäder vilket medför förtätning av området och minskad byggnation av den värdefulla åkermarken utanför städerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strömberg, Martina LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Landfill Mining, environment, Lund Municipality, Sweden
language
Swedish
id
8880411
date added to LUP
2016-06-13 12:23:20
date last changed
2016-06-13 12:23:20
@misc{8880411,
 abstract   = {There are probably thousands of old landfills in Sweden. Many of those contain recyclable materials, which could be excavated and recycled, but also might state environmental threats due to the large amount of non-recyclable and potentially hazardous waste buried. The present study is a study on two landfills in the municipality of Lund in southern Sweden, comprising of an industrial waste landfill, Pinnemöllaparken, and a household landfill, Sankt Hans backar. Potential benefits and disadvantages excavating and recycling the buried waste recycled (so called landfill mining) from an environmental perspective are described qualitatively. A special focus was put on how population nearby the landfill affects before, during and after landfill mining.
The results of this study indicate that the largest benefit of landfill mining from an environmental perspective for these landfills is the potential of replacing new raw materials and reduce greenhouse gas emissions. Disadvantages are mainly increased emissions to air, water and ground during the excavation period. The extent of the benefit is, however, largely dependent on the actual amount and quality of the recyclable.
Landfill mining of the landfills studied will take one to eight years to complete and during this time it will impact the population through noise, odours and traffic. After landfill mining is completed the areas of both landfills are more suitable building houses. As a result, the pressure on exploiting unspoiled areas and highly arable farmland is reduced.},
 author    = {Strömberg, Martina},
 keyword   = {Landfill Mining,environment,Lund Municipality,Sweden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Landfill mining ur ett miljöperspektiv -en studie om två deponier i Lunds kommun},
 year     = {2016},
}