Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är det här flamenco? – En studie om möjligheter och svårigheter i interkulturellt lärande.

Kappelmark, David LU (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
I vilken mån kan man som svensk gitarrist spela och komponera autentisk
flamencomusik? Denna studie bygger på författarens egen konstnärliga praktik som
svensk flamencogitarrist. Tre spanska flamencogitarrister har fått lyssna till inspelningar
av två av författarens kompositioner, kommentera inspelningarna och svara på en serie
intervjufrågor. Målet med studien är att åskådliggöra möjligheter och svårigheter i
interkulturellt lärande. Studiens resultat visar på konkreta möjligheter att lära sig och
införlivas i en annan musikkultur, men informanterna framhåller också en rad
svårigheter, där avståndet till den ursprungliga kontexten, i Andalusien, lyfts fram som
särskilt viktig.
Abstract
To what extent can one as a Swedish guitarist play and compose authentic flamenco
music? This study is based on the author’s own artistic practice as a Swedish flamenco
guitarist. Three Spanish flamenco guitarists have been asked to listen to recordings of
two of the author’s compositions, give comments to the recordings and answer a series
of interview questions. The study aims to reveal possibilities and difficulties in intercultural
learning. The study’s result reveals concrete possibilities to learn and take part
of another musical culture, but the informants point out a number of difficulties, where
the distance to the original context, in Andalusia, is particularly emphasized.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kappelmark, David LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Flamenco, gitarr, interkulturellt lärande, komposition, musik, musikpedagogik, utbildningsvetenskap. Composition, educational science, guitar, intercultural learning, music, music education.
language
Swedish
id
8880450
date added to LUP
2016-06-14 09:31:22
date last changed
2016-06-14 09:31:22
@misc{8880450,
 abstract   = {{To what extent can one as a Swedish guitarist play and compose authentic flamenco
music? This study is based on the author’s own artistic practice as a Swedish flamenco
guitarist. Three Spanish flamenco guitarists have been asked to listen to recordings of
two of the author’s compositions, give comments to the recordings and answer a series
of interview questions. The study aims to reveal possibilities and difficulties in intercultural
learning. The study’s result reveals concrete possibilities to learn and take part
of another musical culture, but the informants point out a number of difficulties, where
the distance to the original context, in Andalusia, is particularly emphasized.}},
 author    = {{Kappelmark, David}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är det här flamenco? – En studie om möjligheter och svårigheter i interkulturellt lärande.}},
 year     = {{2016}},
}