Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att våga säga till

Bennhult, Adam LU and Edlund, Anna LU (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Feedback möjliggör medvetande om handlingar, egenskaper, beteenden eller liknande som från början kan ha varit omedvetna. Budskap kan tolkas olika av individer vilket kan bero på skillnader i ålder, etnicitet, familjesituation eller erfarenheter. Vid öppna kommunikationsklimat är chanserna större att medarbetare vill försöka att förstå dessa olikheter och medvetandegöra saker hos varandra genom feedback. Denna uppsats utgår från ett problem som rör huruvida feedback bör ses som en väsentlig del av det organisationsklimat som finns inom företag. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om vilken betydelse feedback kan ha i företag samt vilka konsekvenser feedback från chefer till medarbetare kan få i strävan att uppnå organisatoriska mål.... (More)
Feedback möjliggör medvetande om handlingar, egenskaper, beteenden eller liknande som från början kan ha varit omedvetna. Budskap kan tolkas olika av individer vilket kan bero på skillnader i ålder, etnicitet, familjesituation eller erfarenheter. Vid öppna kommunikationsklimat är chanserna större att medarbetare vill försöka att förstå dessa olikheter och medvetandegöra saker hos varandra genom feedback. Denna uppsats utgår från ett problem som rör huruvida feedback bör ses som en väsentlig del av det organisationsklimat som finns inom företag. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om vilken betydelse feedback kan ha i företag samt vilka konsekvenser feedback från chefer till medarbetare kan få i strävan att uppnå organisatoriska mål. Undersökningen har genomförts utifrån två frågeställningar. Den första undersöker vilken betydelse kommunikationsklimat har för att feedback ska kunna existera mellan chefer och medarbetare i företag. Den andra behandlar frågan om vilka konsekvenser medarbetare upplever att feedback från chefer får samt hur de konsekvenserna påverkar medarbetares serviceförmåga och välmående? Undersökningen har gjorts som en fallstudie på ett företag, ur ett medarbetarperspektiv, och empirin har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer. Den insamlade empirin har förståtts utifrån teorier som berör feedback, kommunikationsklimat, ledarskapsbeteende samt serviceförmåga och välmående. Uppsatsens slutsatser visar att kommunikationsklimatet inom företaget har en betydande roll där de två faktorerna öppenhet och ärlighet har stor betydelse. Det finns vissa utmaningar i kommunikationen som påverkar feedback, exempelvis skillnader i ålder, familjesituationer och erfarenheter. Slutsatserna visar även att respondenterna ansåg sig medvetna om sina egna egenskaper och beteenden. Feedback används för att medvetandegöra omedvetna beteenden eller egenskaper och medarbetarna arbetar mycket med feedback, vilket visar att det trots allt finns en del omedvetna egenskaper och beteenden. Uppsatsen har även kommit fram till att feedback medför vissa konsekvenser. Två exempel är att den tas emot bättre om den är uppbyggd på relevanta grunder som mottagaren kan relatera till samt att positiv feedback kan vara svårare att förvalta. Avslutningsvis visar uppsatsen att feedback kan ha en påverkan på både medarbetares serviceförmåga och välmående. Öppenhet och vilja att dela med sig av tankar och åsikter skapar trygghet i service till kunder samt förbättrar gruppdynamiken vilket leder till mer glädjefyllda och lättsamma arbetsplatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bennhult, Adam LU and Edlund, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om feedbacks påverkan på medarbetares serviceförmåga och välmående
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konsekvenser, värde, ledarskapsbeteenden, ärlighet, öppenhet, kommunikationsklimat, feedback, feedbackklimat, serviceförmåga, välmående
language
Swedish
id
8880893
date added to LUP
2016-08-16 16:14:49
date last changed
2016-08-16 16:14:49
@misc{8880893,
 abstract   = {Feedback möjliggör medvetande om handlingar, egenskaper, beteenden eller liknande som från början kan ha varit omedvetna. Budskap kan tolkas olika av individer vilket kan bero på skillnader i ålder, etnicitet, familjesituation eller erfarenheter. Vid öppna kommunikationsklimat är chanserna större att medarbetare vill försöka att förstå dessa olikheter och medvetandegöra saker hos varandra genom feedback. Denna uppsats utgår från ett problem som rör huruvida feedback bör ses som en väsentlig del av det organisationsklimat som finns inom företag. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om vilken betydelse feedback kan ha i företag samt vilka konsekvenser feedback från chefer till medarbetare kan få i strävan att uppnå organisatoriska mål. Undersökningen har genomförts utifrån två frågeställningar. Den första undersöker vilken betydelse kommunikationsklimat har för att feedback ska kunna existera mellan chefer och medarbetare i företag. Den andra behandlar frågan om vilka konsekvenser medarbetare upplever att feedback från chefer får samt hur de konsekvenserna påverkar medarbetares serviceförmåga och välmående? Undersökningen har gjorts som en fallstudie på ett företag, ur ett medarbetarperspektiv, och empirin har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer. Den insamlade empirin har förståtts utifrån teorier som berör feedback, kommunikationsklimat, ledarskapsbeteende samt serviceförmåga och välmående. Uppsatsens slutsatser visar att kommunikationsklimatet inom företaget har en betydande roll där de två faktorerna öppenhet och ärlighet har stor betydelse. Det finns vissa utmaningar i kommunikationen som påverkar feedback, exempelvis skillnader i ålder, familjesituationer och erfarenheter. Slutsatserna visar även att respondenterna ansåg sig medvetna om sina egna egenskaper och beteenden. Feedback används för att medvetandegöra omedvetna beteenden eller egenskaper och medarbetarna arbetar mycket med feedback, vilket visar att det trots allt finns en del omedvetna egenskaper och beteenden. Uppsatsen har även kommit fram till att feedback medför vissa konsekvenser. Två exempel är att den tas emot bättre om den är uppbyggd på relevanta grunder som mottagaren kan relatera till samt att positiv feedback kan vara svårare att förvalta. Avslutningsvis visar uppsatsen att feedback kan ha en påverkan på både medarbetares serviceförmåga och välmående. Öppenhet och vilja att dela med sig av tankar och åsikter skapar trygghet i service till kunder samt förbättrar gruppdynamiken vilket leder till mer glädjefyllda och lättsamma arbetsplatser.},
 author    = {Bennhult, Adam and Edlund, Anna},
 keyword   = {konsekvenser,värde,ledarskapsbeteenden,ärlighet,öppenhet,kommunikationsklimat,feedback,feedbackklimat,serviceförmåga,välmående},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att våga säga till},
 year     = {2016},
}