Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling av leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer

Nehler, Louise LU and Riise Åberg, Anne LU (2016) MTT820 20161
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet är att ta fram en mer tillförlitlig leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer vars resultat kan kommuniceras både internt och externt för att långsiktigt förbättra leveransprestationen.

När denna studie genomfördes hade Orkla Foods Sverige problem med låg leveransprestation från sina leverantörer och otillförlitliga mätningar av detta som grundade sig i brister i interna rutiner.

För att komma till bukt med detta och bidra till kunskapsutvecklingen inom området har examensarbetet fyra delmål:
1. En övergripande analys av problemkällor i interna rutiner och hos leverantörer som bidrar till en uppmätt låg leveransprestation
2. Vilka effekter låg leveransprestation från leverantör kan... (More)
Syftet med examensarbetet är att ta fram en mer tillförlitlig leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer vars resultat kan kommuniceras både internt och externt för att långsiktigt förbättra leveransprestationen.

När denna studie genomfördes hade Orkla Foods Sverige problem med låg leveransprestation från sina leverantörer och otillförlitliga mätningar av detta som grundade sig i brister i interna rutiner.

För att komma till bukt med detta och bidra till kunskapsutvecklingen inom området har examensarbetet fyra delmål:
1. En övergripande analys av problemkällor i interna rutiner och hos leverantörer som bidrar till en uppmätt låg leveransprestation
2. Vilka effekter låg leveransprestation från leverantör kan leda till hos ett kundföretag
3. Förslag på mätetal för systematisk uppföljning av leveransprestation
4. Ett rekommenderat arbetssätt för att hantera ett mätverktyg

Som metod för examensarbetet valdes en kombination av fallstudie och aktionsforskning samt en abduktiv ansats. Det empiriska underlaget utgörs av tre huvuddelar. Den första delen är en sammanställning av historisk leveransdata för alla orderrader som levererades till Orkla Foods Sverige under 2015. Den andra delen består av en fyra veckors avropsstudie där fyra avropare intervjuades en gång per vecka om avvikelser i föregående veckas leveranser. Den tredje och sista delen av det empiriska underlaget består av en leverantörsenkät där Orklas leverantörer fick ge sin syn på hur de upplevde sin egen leveransprestation och hur väl de tyckte samarbetet med Orkla fungerade.

Från avropsstudien kunde författarna dra slutsatsen att den låga leveransprestationen som uppmätts på Orkla inte bara berodde på dålig leveransprestation från leverantörer utan även på brister i interna rutiner hos Orkla som ledde till en otillförlitlig mätning. Med stöd i avropsstudien föreslås nya definitioner på två av de mätetal som används på Orkla för att mäta leveransprestation. Dessutom tas öppna order, det vill säga en order som leverantören levererar in på under hela året, bort ur mätningen eftersom dessa order aldrig kommer att levereras enligt det datum och den kvantitet som finns i Orklas affärssystem.

Från leverantörsenkäten kunde författarna se att leverantörerna var positivt inställda till att motta prestationsmätningar från Orkla. Författarna rekommenderar att Orkla börjar kommunicera resultaten från leveransprestationsmätningen till leverantörer samt använder informationen som underlag vid upphandlingar och förhandlingar.

Vidare upptäcktes att den dåliga leveransprestationen från leverantörer inte i någon större utsträckning ledde till produktionsproblem och därmed inte till försämrad leveransprestation mot kund för Orkla. Företaget verkade istället absorbera kostnaderna orsakade av dålig leveransprestation från leverantörer i form av stora buffertar och säkerhetslager. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Mätning och kommunikation av leverantörers leveransprestation kan bidra till en förbättrad leveransprestation. I detta examensarbete har ett mätverktyg för leveransprestation tagits fram tillsammans med en process för användning och kommunikation.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nehler, Louise LU and Riise Åberg, Anne LU
supervisor
organization
course
MTT820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Avrop, Inköp, Leveransprecision, Leveransprestation, Leveranssäkerhet, Leverantörsuppföljning, Mätetal, Orkla Foods Sverige AB, Prestationsmätning
report number
5809
language
Swedish
id
8881152
date added to LUP
2016-06-15 14:27:26
date last changed
2016-06-30 04:07:33
@misc{8881152,
 abstract   = {Syftet med examensarbetet är att ta fram en mer tillförlitlig leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer vars resultat kan kommuniceras både internt och externt för att långsiktigt förbättra leveransprestationen.

När denna studie genomfördes hade Orkla Foods Sverige problem med låg leveransprestation från sina leverantörer och otillförlitliga mätningar av detta som grundade sig i brister i interna rutiner.
 
För att komma till bukt med detta och bidra till kunskapsutvecklingen inom området har examensarbetet fyra delmål:
1.	En övergripande analys av problemkällor i interna rutiner och hos leverantörer som bidrar till en uppmätt låg leveransprestation 
2.	Vilka effekter låg leveransprestation från leverantör kan leda till hos ett kundföretag
3.	Förslag på mätetal för systematisk uppföljning av leveransprestation
4.	Ett rekommenderat arbetssätt för att hantera ett mätverktyg

Som metod för examensarbetet valdes en kombination av fallstudie och aktionsforskning samt en abduktiv ansats. Det empiriska underlaget utgörs av tre huvuddelar. Den första delen är en sammanställning av historisk leveransdata för alla orderrader som levererades till Orkla Foods Sverige under 2015. Den andra delen består av en fyra veckors avropsstudie där fyra avropare intervjuades en gång per vecka om avvikelser i föregående veckas leveranser. Den tredje och sista delen av det empiriska underlaget består av en leverantörsenkät där Orklas leverantörer fick ge sin syn på hur de upplevde sin egen leveransprestation och hur väl de tyckte samarbetet med Orkla fungerade. 

Från avropsstudien kunde författarna dra slutsatsen att den låga leveransprestationen som uppmätts på Orkla inte bara berodde på dålig leveransprestation från leverantörer utan även på brister i interna rutiner hos Orkla som ledde till en otillförlitlig mätning. Med stöd i avropsstudien föreslås nya definitioner på två av de mätetal som används på Orkla för att mäta leveransprestation. Dessutom tas öppna order, det vill säga en order som leverantören levererar in på under hela året, bort ur mätningen eftersom dessa order aldrig kommer att levereras enligt det datum och den kvantitet som finns i Orklas affärssystem. 

Från leverantörsenkäten kunde författarna se att leverantörerna var positivt inställda till att motta prestationsmätningar från Orkla. Författarna rekommenderar att Orkla börjar kommunicera resultaten från leveransprestationsmätningen till leverantörer samt använder informationen som underlag vid upphandlingar och förhandlingar.

Vidare upptäcktes att den dåliga leveransprestationen från leverantörer inte i någon större utsträckning ledde till produktionsproblem och därmed inte till försämrad leveransprestation mot kund för Orkla. Företaget verkade istället absorbera kostnaderna orsakade av dålig leveransprestation från leverantörer i form av stora buffertar och säkerhetslager.},
 author    = {Nehler, Louise and Riise Åberg, Anne},
 keyword   = {Avrop,Inköp,Leveransprecision,Leveransprestation,Leveranssäkerhet,Leverantörsuppföljning,Mätetal,Orkla Foods Sverige AB,Prestationsmätning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer},
 year     = {2016},
}