Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alltid redo. En kvalitativ intervjustudie om påverkan och anpassning bland vikarier i mediebranschen

Rydkvist, Ola LU (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker hur personer som arbetar som vikarier i medie¬branschens bemanningsföretag påverkas av och anpassar sig till en arbetssituation som i stor utsträckning präglas av osäkerhet och kringskurna möjligheter till kontroll av såväl arbete som fritid.
Undersökningen består av sex semistrukturerade djupintervjuer med personer som arbetar eller har arbetat som vikarier på en svensk dagstidning via ett av mediebranschens bemanningsföretag.
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur personer som arbetar som vikarier inom mediebranschen påverkas av att arbeta och leva under osäkra omständigheter samt hur de anpassar sig till dessa omständigheter.
Efter att ha analyserat det empiriska materialet tematiskt... (More)
Den här uppsatsen undersöker hur personer som arbetar som vikarier i medie¬branschens bemanningsföretag påverkas av och anpassar sig till en arbetssituation som i stor utsträckning präglas av osäkerhet och kringskurna möjligheter till kontroll av såväl arbete som fritid.
Undersökningen består av sex semistrukturerade djupintervjuer med personer som arbetar eller har arbetat som vikarier på en svensk dagstidning via ett av mediebranschens bemanningsföretag.
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur personer som arbetar som vikarier inom mediebranschen påverkas av att arbeta och leva under osäkra omständigheter samt hur de anpassar sig till dessa omständigheter.
Efter att ha analyserat det empiriska materialet tematiskt konstateras med hjälp av Foucaults, Loreys och Durkheims teorier om biopolitik, regerande, prekarisering och anomi att vikarierna både påverkas av och anpassar sig till sitt arbete på flera sätt. Vikarierna gör sig biopolitiskt styrbara genom att låta arbetets krav sätta ramarna för livet. De tar också över risk från arbetsgivarna på flera sätt vilket möjliggör regerande genom hot om prekarisering. Vikarierna påverkas av sitt arbete genom att pressen att anpassa sig ger en känsla av att ständigt vara under utvärdering samtidigt som oron för vad som händer om de inte gör det tillsammans med de osäkra framtidsutsikterna i viss utsträckning tycks ge upphov till en känsla av uppgivenhet och anomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydkvist, Ola LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anomi, styrbarhet, regerande, biopolitik, vikarier, bemanningsföretag, prekariat, Foucault, Lorey, Durkheim, Standing
language
Swedish
id
8881394
date added to LUP
2016-06-17 11:25:26
date last changed
2016-06-17 11:25:26
@misc{8881394,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker hur personer som arbetar som vikarier i medie¬branschens bemanningsföretag påverkas av och anpassar sig till en arbetssituation som i stor utsträckning präglas av osäkerhet och kringskurna möjligheter till kontroll av såväl arbete som fritid. 
Undersökningen består av sex semistrukturerade djupintervjuer med personer som arbetar eller har arbetat som vikarier på en svensk dagstidning via ett av mediebranschens bemanningsföretag.
Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur personer som arbetar som vikarier inom mediebranschen påverkas av att arbeta och leva under osäkra omständigheter samt hur de anpassar sig till dessa omständigheter. 
Efter att ha analyserat det empiriska materialet tematiskt konstateras med hjälp av Foucaults, Loreys och Durkheims teorier om biopolitik, regerande, prekarisering och anomi att vikarierna både påverkas av och anpassar sig till sitt arbete på flera sätt. Vikarierna gör sig biopolitiskt styrbara genom att låta arbetets krav sätta ramarna för livet. De tar också över risk från arbetsgivarna på flera sätt vilket möjliggör regerande genom hot om prekarisering. Vikarierna påverkas av sitt arbete genom att pressen att anpassa sig ger en känsla av att ständigt vara under utvärdering samtidigt som oron för vad som händer om de inte gör det tillsammans med de osäkra framtidsutsikterna i viss utsträckning tycks ge upphov till en känsla av uppgivenhet och anomi.},
 author    = {Rydkvist, Ola},
 keyword   = {anomi,styrbarhet,regerande,biopolitik,vikarier,bemanningsföretag,prekariat,Foucault,Lorey,Durkheim,Standing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alltid redo. En kvalitativ intervjustudie om påverkan och anpassning bland vikarier i mediebranschen},
 year     = {2016},
}