Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ensamkommande flyktingbarns retrospektiva erfarenheter av HVB-hem - En kvalitativ studie

Azzam, Hannah LU and Shehi, Elmedina LU (2016) SOPA63 20161
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med vår studie var att belysa ensamkommande flyktingbarnens retrospektiva erfarenheter av sin tid i HVB-hem, med fokus på hur de upplevde sin vardag, vilka faktorer de ansåg vara av betydelse för att hantera sin vardag och hur delaktighet och omgivning påverkade deras vardag. Vår empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju tidigare ensamkommande flyktingbarn. Vi analyserade intervjuerna genom att utgå från den salutogena modellen; känsla av sammanhang samt copingstrategier. Resultatet av vår studie visade det sociala nätverket; vänner, förvaltare, familjestöd och personal som en avgörande faktor för att hantera sin dåvarande vardag. Enligt de intervjuade upplevde de svårigheter med språket, negativt bemötande med... (More)
Syftet med vår studie var att belysa ensamkommande flyktingbarnens retrospektiva erfarenheter av sin tid i HVB-hem, med fokus på hur de upplevde sin vardag, vilka faktorer de ansåg vara av betydelse för att hantera sin vardag och hur delaktighet och omgivning påverkade deras vardag. Vår empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju tidigare ensamkommande flyktingbarn. Vi analyserade intervjuerna genom att utgå från den salutogena modellen; känsla av sammanhang samt copingstrategier. Resultatet av vår studie visade det sociala nätverket; vänner, förvaltare, familjestöd och personal som en avgörande faktor för att hantera sin dåvarande vardag. Enligt de intervjuade upplevde de svårigheter med språket, negativt bemötande med boendepersonal och bristen på deltagande som dagliga stressfaktorer. En viktig slutsats från vår studie är att, även om de intervjuade utsattes för vardagliga stressorer, lyckades de med hjälp av det sociala nätverket hantera det med framgång. (Less)
Popular Abstract
The aim of our study was to highlight the unaccompanied refugee children’s retrospective experiences of their time in HVB-homes; focus being on how they perceived everyday life, which factors they considered to be the most important in dealing with everyday life and how participation and environment affected their everyday life. The data was gathered by qualitative interviews with seven previously unaccompanied children. We analyzed the interview results by proceeding from the salutogenic model and coping. The results of our study showed social network; friends, trustees, family support and staff as a crucial factor in dealing with everyday life. According to the interviewed, they experienced the difficulties with language, negative... (More)
The aim of our study was to highlight the unaccompanied refugee children’s retrospective experiences of their time in HVB-homes; focus being on how they perceived everyday life, which factors they considered to be the most important in dealing with everyday life and how participation and environment affected their everyday life. The data was gathered by qualitative interviews with seven previously unaccompanied children. We analyzed the interview results by proceeding from the salutogenic model and coping. The results of our study showed social network; friends, trustees, family support and staff as a crucial factor in dealing with everyday life. According to the interviewed, they experienced the difficulties with language, negative encounters with personal staff and the lack of participation as daily stressors while living in HVB-homes. One important conclusion drawn from our study is that, although the interviewed were exposed to everyday life stress, they managed to handle it successfully due to their social network. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Azzam, Hannah LU and Shehi, Elmedina LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Unaccompanied Children, sense of coherence, coping, Ensamkommande barn, känsla av sammanhang
language
Swedish
id
8881475
date added to LUP
2016-06-16 08:54:35
date last changed
2016-06-16 08:54:35
@misc{8881475,
 abstract   = {Syftet med vår studie var att belysa ensamkommande flyktingbarnens retrospektiva erfarenheter av sin tid i HVB-hem, med fokus på hur de upplevde sin vardag, vilka faktorer de ansåg vara av betydelse för att hantera sin vardag och hur delaktighet och omgivning påverkade deras vardag. Vår empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju tidigare ensamkommande flyktingbarn. Vi analyserade intervjuerna genom att utgå från den salutogena modellen; känsla av sammanhang samt copingstrategier. Resultatet av vår studie visade det sociala nätverket; vänner, förvaltare, familjestöd och personal som en avgörande faktor för att hantera sin dåvarande vardag. Enligt de intervjuade upplevde de svårigheter med språket, negativt bemötande med boendepersonal och bristen på deltagande som dagliga stressfaktorer. En viktig slutsats från vår studie är att, även om de intervjuade utsattes för vardagliga stressorer, lyckades de med hjälp av det sociala nätverket hantera det med framgång.},
 author    = {Azzam, Hannah and Shehi, Elmedina},
 keyword   = {Unaccompanied Children,sense of coherence,coping,Ensamkommande barn,känsla av sammanhang},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ensamkommande flyktingbarns retrospektiva erfarenheter av HVB-hem - En kvalitativ studie},
 year     = {2016},
}