Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitetsarbete i byggsektorn - "anpassning av kvalitetsledningssystem för medarbetare i produktion - en fallstudie på Skanska"

Osborne, William LU and Berg, Edvin LU (2016) In TVBP VBEM01 20161
Construction Management
Abstract (Swedish)
Examensarbetets syfte är att undersöka hur delar av ett byggföretags kvalitetsarbete är uppbyggt och anpassat efter verksamheten. Författarna har tagit del av fallföretagets interna undersökning som tyder på en nedåtgående användning av företagets ledningssystem. Författarnas mål är att identifiera brister för att sedan ge förslag på förbättrings-möjligheter.
Examensarbetet har utförts i form av en fallstudie där kvalitativa och kvantitativa undersökningar kombinerats.Underlag för resultat har samlats genom två omgångar av intervjuer och en enkätundersökning. Författarna har genom en för-förståelse lagt grunden för att angripa frågeställningen. Tillsammans med teori har detta byggt upp underlag för en enkätundersökning som sedan... (More)
Examensarbetets syfte är att undersöka hur delar av ett byggföretags kvalitetsarbete är uppbyggt och anpassat efter verksamheten. Författarna har tagit del av fallföretagets interna undersökning som tyder på en nedåtgående användning av företagets ledningssystem. Författarnas mål är att identifiera brister för att sedan ge förslag på förbättrings-möjligheter.
Examensarbetet har utförts i form av en fallstudie där kvalitativa och kvantitativa undersökningar kombinerats.Underlag för resultat har samlats genom två omgångar av intervjuer och en enkätundersökning. Författarna har genom en för-förståelse lagt grunden för att angripa frågeställningen. Tillsammans med teori har detta byggt upp underlag för en enkätundersökning som sedan diskuterats genom kvalitativa intervjuer.
För att bygga upp en organisation som uppfyller de krav för att certifieras enligt ISO har Skanska tagit fram ett system som kallas Vårt Sätt Att Arbeta, VSAA. VSAA är Skanska Sveriges ledningssystem och innehåller de beslutande och styrande arbetssätt som finns inom organisationen. Genom enkätundersökning och intervjuer har författarna uppmärksammat att medarbetarna inom Skanska ser brister med dagens arbetssätt.
Ett ledningssystem är ett viktigt sätt att säkerställa att organisationen ständigt jobbar mot ett högkvalitativt resultat och ett systematiskt förbättringsarbete.

Författarna har dragit slutsatsens att en nöjd medarbetare kommer att generera i en nöjd slutkund. Det är därför viktigt att medarbetare är motiverade och engagerade att jobba enligt organisationens ledningssystem och hjälpa till att utveckla det. Detta engagemang uppnås genom att medarbetarna ges möjligheter till personlig utveckling och utrymme att delta i organisationers förbättringsarbete. Författarna föreslår att det införs förbättringsgrupper närmare produktionen för att på så sätt involvera dessa personer och fånga upp feedbacken mer systematiskt. Den generella åsikten bland medarbetarna i produktion är att ledningssystemet är så omfattande att det blir en barriär för att arbeta med det. En digitalisering där innehållet i ledningssystemet förenklas och individualiseras skulle åtgärda detta. Det är viktigt att implementering sker på ett sätt som gör övergångsperioden smidig för medarbetarna. Vidare måste denna nya plattform utvecklas med användarvänlighet och medarbetarnas behov i åtanke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Osborne, William LU and Berg, Edvin LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Ledningssystem, Kvalitetsarbete, Skanska, ISO 9000, Ständig förbättring, Erfarenhetsåterföring
publication/series
TVBP
report number
16/5527
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Författarna skulle vilja tacka handledare på LTH och Skanska, Anne Landin respektive Kajsa Hedskog för stort stöd under arbetets utförande.

Handledare: Anne Landin
Examinator: Stefan Olander
id
8881637
date added to LUP
2016-12-20 10:51:54
date last changed
2019-10-08 17:07:24
@misc{8881637,
 abstract   = {Examensarbetets syfte är att undersöka hur delar av ett byggföretags kvalitetsarbete är uppbyggt och anpassat efter verksamheten. Författarna har tagit del av fallföretagets interna undersökning som tyder på en nedåtgående användning av företagets ledningssystem. Författarnas mål är att identifiera brister för att sedan ge förslag på förbättrings-möjligheter. 
Examensarbetet har utförts i form av en fallstudie där kvalitativa och kvantitativa undersökningar kombinerats.Underlag för resultat har samlats genom två omgångar av intervjuer och en enkätundersökning. Författarna har genom en för-förståelse lagt grunden för att angripa frågeställningen. Tillsammans med teori har detta byggt upp underlag för en enkätundersökning som sedan diskuterats genom kvalitativa intervjuer.
För att bygga upp en organisation som uppfyller de krav för att certifieras enligt ISO har Skanska tagit fram ett system som kallas Vårt Sätt Att Arbeta, VSAA. VSAA är Skanska Sveriges ledningssystem och innehåller de beslutande och styrande arbetssätt som finns inom organisationen. Genom enkätundersökning och intervjuer har författarna uppmärksammat att medarbetarna inom Skanska ser brister med dagens arbetssätt.
Ett ledningssystem är ett viktigt sätt att säkerställa att organisationen ständigt jobbar mot ett högkvalitativt resultat och ett systematiskt förbättringsarbete.

Författarna har dragit slutsatsens att en nöjd medarbetare kommer att generera i en nöjd slutkund. Det är därför viktigt att medarbetare är motiverade och engagerade att jobba enligt organisationens ledningssystem och hjälpa till att utveckla det. Detta engagemang uppnås genom att medarbetarna ges möjligheter till personlig utveckling och utrymme att delta i organisationers förbättringsarbete. Författarna föreslår att det införs förbättringsgrupper närmare produktionen för att på så sätt involvera dessa personer och fånga upp feedbacken mer systematiskt. Den generella åsikten bland medarbetarna i produktion är att ledningssystemet är så omfattande att det blir en barriär för att arbeta med det. En digitalisering där innehållet i ledningssystemet förenklas och individualiseras skulle åtgärda detta. Det är viktigt att implementering sker på ett sätt som gör övergångsperioden smidig för medarbetarna. Vidare måste denna nya plattform utvecklas med användarvänlighet och medarbetarnas behov i åtanke.},
 author    = {Osborne, William and Berg, Edvin},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Ledningssystem,Kvalitetsarbete,Skanska,ISO 9000,Ständig förbättring,Erfarenhetsåterföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Kvalitetsarbete i byggsektorn - "anpassning av kvalitetsledningssystem för medarbetare i produktion - en fallstudie på Skanska"},
 year     = {2016},
}