Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsföring för alla?

Gerhamn, Matilda LU and Glanzmann, Malin (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Marknadsföring för alla? - En fallstudie om en privat och en offentlig aktörs förutsättningar för marknadsföring.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management. Bakgrund: Konkurrens mellan privata och offentliga aktörer som verkar på samma marknad har länge varit komplex och utvecklingen visar att myndigheter och offentliga aktörer idag allt mer är verksamma på konkurrensutsatta marknader. Det finns en komplexitet kring offentliga och privata aktörers närvaro på samma marknad på grund av deras olika förutsättningar. De offentliga aktörerna anses ha större fördelar på en marknad än de privata aktörerna på grund av skillnader i avkastningskrav och finansieringsmöjligheter medan privata... (More)
Titel: Marknadsföring för alla? - En fallstudie om en privat och en offentlig aktörs förutsättningar för marknadsföring.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management. Bakgrund: Konkurrens mellan privata och offentliga aktörer som verkar på samma marknad har länge varit komplex och utvecklingen visar att myndigheter och offentliga aktörer idag allt mer är verksamma på konkurrensutsatta marknader. Det finns en komplexitet kring offentliga och privata aktörers närvaro på samma marknad på grund av deras olika förutsättningar. De offentliga aktörerna anses ha större fördelar på en marknad än de privata aktörerna på grund av skillnader i avkastningskrav och finansieringsmöjligheter medan privata aktörer kan agera mer fritt utan offentlig granskning. Det finns en mängd tidigare forskning som beskriver och visar på den komplexitet som finns på svenska marknader där både privata och offentliga aktörer konkurrerar. Det finns dock inte lika mycket kring specifikt hur marknadsföringsstrategier hos privata och offentliga aktörerna ser ut och särskiljer sig. Problematiken i studien utgår från om denna komplexitet som råder på konkurrensutsatta marknader även syns i aktörernas val av marknadsföringsstrategier.
Syfte: Uppsatsens syfte har varit att belysa de ojämna förhållandena och komplexiteten som existerar inom en konkurrensutsatt marknad med specifik inriktning på marknadsföringsstrategier. Metod: Studien är en fallstudie baserad på en kvalitativ metod där de empiriska material är insamlat genom kvalitativa intervjuer samt innehållsanalyser av dokument och media. Det empiriska materialet har tolkats och analyserats tillsammans med ett teoretiskt ramverk inom området för marknadsföring.
Slutsatser: Genom undersökningen dras slutsatserna att det finns skillnader mellan de studerade offentliga och privata aktörerna och hur de valt att utforma sina marknadsföringsstrategier samt att detta till stor del beror på skillnader i förutsättningar som finns för aktörerna på marknaden. Undersökningen visar även att det krävs mer utförlig marknadsföringsforskning specifikt inriktad mot offentliga aktörer och att det är svårt att tillämpa de mer generella marknadsföringsverktygen på en offentlig verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gerhamn, Matilda LU and Glanzmann, Malin
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie om en privat och en offentlig aktörs förutsättningar för marknadsföring
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
State owned enterprices, marketing strategies, competition, marketing, privat, public, social media.
language
Swedish
id
8881767
date added to LUP
2016-08-25 08:34:57
date last changed
2016-08-25 08:34:57
@misc{8881767,
 abstract   = {Titel: Marknadsföring för alla? - En fallstudie om en privat och en offentlig aktörs förutsättningar för marknadsföring.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management. Bakgrund: Konkurrens mellan privata och offentliga aktörer som verkar på samma marknad har länge varit komplex och utvecklingen visar att myndigheter och offentliga aktörer idag allt mer är verksamma på konkurrensutsatta marknader. Det finns en komplexitet kring offentliga och privata aktörers närvaro på samma marknad på grund av deras olika förutsättningar. De offentliga aktörerna anses ha större fördelar på en marknad än de privata aktörerna på grund av skillnader i avkastningskrav och finansieringsmöjligheter medan privata aktörer kan agera mer fritt utan offentlig granskning. Det finns en mängd tidigare forskning som beskriver och visar på den komplexitet som finns på svenska marknader där både privata och offentliga aktörer konkurrerar. Det finns dock inte lika mycket kring specifikt hur marknadsföringsstrategier hos privata och offentliga aktörerna ser ut och särskiljer sig. Problematiken i studien utgår från om denna komplexitet som råder på konkurrensutsatta marknader även syns i aktörernas val av marknadsföringsstrategier.
Syfte: Uppsatsens syfte har varit att belysa de ojämna förhållandena och komplexiteten som existerar inom en konkurrensutsatt marknad med specifik inriktning på marknadsföringsstrategier. Metod: Studien är en fallstudie baserad på en kvalitativ metod där de empiriska material är insamlat genom kvalitativa intervjuer samt innehållsanalyser av dokument och media. Det empiriska materialet har tolkats och analyserats tillsammans med ett teoretiskt ramverk inom området för marknadsföring.
Slutsatser: Genom undersökningen dras slutsatserna att det finns skillnader mellan de studerade offentliga och privata aktörerna och hur de valt att utforma sina marknadsföringsstrategier samt att detta till stor del beror på skillnader i förutsättningar som finns för aktörerna på marknaden. Undersökningen visar även att det krävs mer utförlig marknadsföringsforskning specifikt inriktad mot offentliga aktörer och att det är svårt att tillämpa de mer generella marknadsföringsverktygen på en offentlig verksamhet.},
 author    = {Gerhamn, Matilda and Glanzmann, Malin},
 keyword   = {State owned enterprices,marketing strategies,competition,marketing,privat,public,social media.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsföring för alla?},
 year     = {2016},
}